เนื้อเพลง I Don’t Dance คำอ่านไทย High School Musical Cast

[Ryan] Hey,batter,batter, hey battter,batter swing.
( [ รายอัน] เฮ , แบทเทอะ , แบทเทอะ , เฮ battter , แบทเทอะ ซวิง)

[Chad] I’ve go to just do my thing.
([ ชาด ] แอฝ โก ทู จัซท ดู มาย ธิง)

[Ryan]Hey,batter,batter, hey batter,batter swing.
([ รายอัน] เฮ , แบทเทอะ , แบทเทอะ , เฮ แบทเทอะ , แบทเทอะ ซวิง)

I’III show you that it’s one and the same:
(IIII โฌ ยู แดท อิทซ วัน แอ็นด เดอะ เซม :)

Baseball,dancing,same game.
(เบสบอล , แด็นซิง , เซม เกม)

It’s easy:
(อิทซ อีสอิ :)

Step up to the plate,start swingin.
(ซเท็พ อัพ ทู เดอะ เพล๊ท , ซทาท สวิงกิน)

[Chad] I wanna play ball now, and that’s all.
([ ชาด ] ไอ วอนนา พเล บอล เนา , แอ็นด แด๊ท ซอร์)

This is what I do.
(ดีซ ซิส ว็อท ไอ ดู)

It ain’t no dance that you can show me.
(อิท เอน โน ดานซ แดท ยู แค็น โฌ มี)

[Girls] You’ll never know it you never try.
([ เกิล ] โยว เนฝเวอะ โน อิท ยู เนฝเวอะ ทไร)

[chad]There’s just one little thing that stops me ev’ry time YEAH.
([ ชาด ] แดร์ จัซท วัน ลิ๊ทเทิ่ล ธิง แดท ซท็อพ มี เอวรี่ ไทม เย่)

[Ryan] Come on!
([ รายอัน] คัมมอน !)

[Chad] I don’t dance.
([ ชาด ] ไอ ด้อนท์ ดานซ)

[Ryan and Girls] I know you can.
([ รายอันแอ็นด เกิล ] ไอ โน ยู แค็น)

[Chad] Not a chance.
([ ชาด ] น็อท ดา ชานซ)

[Ryan and Girls] It I could do this,well,you could do that.
([ รายอันแอ็นด เกิล ] อิท ไอ เคิด ดู ดีซ , เว็ล , ยู เคิด ดู แดท)

[Chad] But I don’t dance.
([ ชาด ] บัท ไอ ด้อนท์ ดานซ)

[Ryan] Hit it out of the park!
([ รายอัน] ฮิท ดิธ เอ้า อ็อฝ เดอะ พาค !)

[Chad] I don’t dance.
([ ชาด ] ไอ ด้อนท์ ดานซ)

[Ryan] I say you can.
([ รายอัน] ไอ เซ ยู แค็น)

[Chad] There’s not a chance.
([ ชาด ] แดร์ น็อท ดา ชานซ)

[Ryan] Slide home,you score, swingin on the dance floor.
([ รายอัน] ซไลด โฮม , ยู ซโค , สวิงกิน ออน เดอะ ดานซ ฟโล)

[Chad] I don’t dance,no.
([ ชาด ] ไอ ด้อนท์ ดานซ , โน)

[Ryan]Hey,batter,batter, hey batter,batter swing.
([ รายอัน] เฮ , แบทเทอะ , แบทเทอะ , เฮ แบทเทอะ , แบทเทอะ ซวิง)

[Chad] I’ve go to just do my thing.
([ ชาด ] แอฝ โก ทู จัซท ดู มาย ธิง)

[Ryan]Hey,batter,batter, hey batter,batter swing.
([ รายอัน] เฮ , แบทเทอะ , แบทเทอะ , เฮ แบทเทอะ , แบทเทอะ ซวิง)

[Ryan] Two-steppin, now you’re up to bat.
([ รายอัน] ทู สเตปปิน , เนา ยัวร์ อัพ ทู แบ็ท)

Bases loaded, do your dance.
(เบซ โลด , ดู ยุร ดานซ)

It’s easy:
(อิทซ อีสอิ :)

Take your best shot,just hit it.
(เทค ยุร เบ็ซท ฌ็อท , จัซท ฮิท ดิธ)

[Chad] I’ve got what it takes, playin my game,so you better spin that pitch you’re gonna throw me, YEAH.
([ ชาด ] แอฝ ก็อท ว็อท ดิธ เทค , เพลย์ยิน มาย เกม , โซ ยู เบทเทอะ ซพิน แดท พิช ยัวร์ กอนนะ ธโร มี , เย่)

I’II show you how I swing.
(ทรี โฌ ยู เฮา ไอ ซวิง)

[Girls] You’ll never know if you never try.
([ เกิล ] โยว เนฝเวอะ โน อิฟ ยู เนฝเวอะ ทไร)

[chad]There’s just one little thing that stops me ev’ry time. YEAH.
([ ชาด ] แดร์ จัซท วัน ลิ๊ทเทิ่ล ธิง แดท ซท็อพ มี เอวรี่ ไทม เย่)

[Ryan]Come on!
([ รายอัน] คัมมอน !)

[Chad] I don’t dance.
([ ชาด ] ไอ ด้อนท์ ดานซ)

[Ryan and Girls] Iknow you can.
([ รายอันแอ็นด เกิล ] Iknow ยู แค็น)

[Chad] Not a chance.
([ ชาด ] น็อท ดา ชานซ)

[Ryan and Girls]It I could do this, well, you could do that.
([ รายอันแอ็นด เกิล ] อิท ไอ เคิด ดู ดีซ , เว็ล , ยู เคิด ดู แดท)

[Chad] But I don’ dance.
([ ชาด ] บัท ไอ ด็อน ดานซ)

[Ryan] Hit it out of the park!
([ รายอัน] ฮิท ดิธ เอ้า อ็อฝ เดอะ พาค !)

[Chad] I don’t dance.
([ ชาด ] ไอ ด้อนท์ ดานซ)

[Ryan] I say you can.
([ รายอัน] ไอ เซ ยู แค็น)

[Chad] There’s not a chance.
([ ชาด ] แดร์ น็อท ดา ชานซ)

[Ryan] Slide home, you score, swingin on the dance floor.
([ รายอัน] ซไลด โฮม , ยู ซโค , สวิงกิน ออน เดอะ ดานซ ฟโล)

[Chad] I don’t dance, no.
([ ชาด ] ไอ ด้อนท์ ดานซ , โน)

[Ryan] Lean back, tuck it in, take a chance.
([ รายอัน] ลีน แบ็ค , ทัค อิท อิน , เทค เก ชานซ)

Swing it out,spin around,do the dance.
(ซวิง อิท เอ้า , ซพิน อะเรานด , ดู เดอะ ดานซ)

[Chad] I wanna play ball,not dance hall.
([ ชาด ] ไอ วอนนา พเล บอล , น็อท ดานซ ฮอล)

I’m makin a triple,not a curtain call.
(แอม เมกิน อะ ทริ๊พเพิ่ล , น็อท ดา เคอทิน คอล)

[Ryan] I can prove it to you til you know it’s true,cause I can swing it, I can bring it to the diamond too.
([ รายอัน] ไอ แค็น พรูฝ อิท ทู ยู ทิล ยู โน อิทซ ทรู , คอส ไอ แค็น ซวิง อิท , ไอ แค็น บริง อิท ทู เดอะ ไดมันด ทู)

[Chad] You’re talkin a lol;show me what you gat. STOP.
([ ชาด ] ยัวร์ ทอคกิ่น อะ lol ; โฌ มี ว็อท ยู แกท ซท็อพ)

[ALL!] Swing!
([ ออล ! ] ซวิง !)

[Ryan] HEY
([ รายอัน] เฮ)

Come on,swing it like this.
(คัมมอน , ซวิง อิท ไลค ดีซ)

Oh,swing!
(โอ , ซวิง !)

[Chad] Ooh
([ ชาด ] อู้)

[Ryan]Jitterbug…just like that.
([ รายอัน] จิทเทอบัค จัซท ไลค แดท)

That’s what I mean; That’s how you swing.
(แด๊ท ว็อท ไอ มีน ; แด๊ท เฮา ยู ซวิง)

[Chad] You make a good pitch but I don’t belive.
([ ชาด ] ยู เมค เก เกิด พิช บัท ไอ ด้อนท์ บิวลีฝ)

[Ryan] I say you can.
([ รายอัน] ไอ เซ ยู แค็น)

[Chad] I know I can’t.
([ ชาด ] ไอ โน ไอ แค็นท)

[Ryan and Chad] I don’t dance.
([ รายอันแอ็นด ชาด ] ไอ ด้อนท์ ดานซ)

[Ryan] You can do it.
([ รายอัน] ยู แค็น ดู อิท)

[Chad] I don’t dance,no.
([ ชาด ] ไอ ด้อนท์ ดานซ , โน)

[Ryan] Nothin’to it.Alta boy, alta boy. YEAH.
([ รายอัน] Nothinto อิท Alta บอย , alta บอย เย่)

[Chad] Hey,batter,batter, hey batter,bater what?
([ ชาด ] เฮ , แบทเทอะ , แบทเทอะ , เฮ แบทเทอะ , bater ว็อท)

[Ryan] One,two,three,four, everybody swing!
([ รายอัน] วัน , ทู , ธรี , โฟ , เอวี่บอดี้ ซวิง !)

[Ryan and Chad] COME ON!
([ รายอันแอ็นด ชาด ] คัมมอน !)

[Chad] I don’t dance.
([ ชาด ] ไอ ด้อนท์ ดานซ)

[Ryan]I know you can.
([ รายอัน] ไอ โน ยู แค็น)

[Chad] Not a chance.
([ ชาด ] น็อท ดา ชานซ)

[Ryan and Girls] It I could do this,well,you could do that.
([ รายอันแอ็นด เกิล ] อิท ไอ เคิด ดู ดีซ , เว็ล , ยู เคิด ดู แดท)

[Chad] But I don’t dance.
([ ชาด ] บัท ไอ ด้อนท์ ดานซ)

[Ryan] Hit it out of the park!
([ รายอัน] ฮิท ดิธ เอ้า อ็อฝ เดอะ พาค !)

[Chad] I don’t dance.
([ ชาด ] ไอ ด้อนท์ ดานซ)

[Ryan] I say you can.
([ รายอัน] ไอ เซ ยู แค็น)

[Chad] There’s not a chance.
([ ชาด ] แดร์ น็อท ดา ชานซ)

[Ryan] Silde home,you score,swingin on the dance floor.
([ รายอัน] Silde โฮม , ยู ซโค , สวิงกิน ออน เดอะ ดานซ ฟโล)

[Chad] I don’t dance,no.
([ ชาด ] ไอ ด้อนท์ ดานซ , โน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Don’t Dance คำอ่านไทย High School Musical Cast

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น