เนื้อเพลง Fragile คำอ่านไทย Kylie Minogue

Innocent, that’s my way
( อีนโนะเซ็นท , แด๊ท มาย เว)
Don’t know where I am
(ด้อนท์ โน ฮแว ไอ แอ็ม)
Catch my breath, can’t think straight
(แค็ช มาย บเร็ธ , แค็นท ธิงค ซทเรท)
Gotta make a plan
(กอททะ เมค เก แพล็น)

But I get b*tterflies
(บัท ไอ เก็ท บี *tterflies)
Water in my eyes
(วอเทอะ อิน มาย ไอ)

cause I’m fragile when I hear your name
(คอส แอม ฟแรจอิล ฮเว็น นาย เฮีย ยุร เนม)
Fragile when you call
(ฟแรจอิล ฮเว็น ยู คอล)
This could be the nearest thing to love
(ดีซ เคิด บี เดอะ นีเรซ ธิง ทู ลัฝ)
And I’m fragile when I hear you speak
(แอ็นด แอม ฟแรจอิล ฮเว็น นาย เฮีย ยู ซพีค)
Fragile feeling small
(ฟแรจอิล ฟีลอิง ซมอล)
This could be the closest thing to love
(ดีซ เคิด บี เดอะ โคลสเอส ธิง ทู ลัฝ)

Shake and sweat, wipe my brow
(เฌค แอ็นด ซเว็ท , ไวพ มาย บเรา)
Scared of what’s to come
(ซคา อ็อฝ ว็อท ทู คัม)
Lie awake, toss and turn
(ไล อะเวค , ท็อซ แซน เทิน)
Am I the only one
(แอ็ม ไอ ดิ โอ๊นลี่ วัน)

But I get b*tterflies
(บัท ไอ เก็ท บี *tterflies)
Water in my eyes
(วอเทอะ อิน มาย ไอ)

cause I’m fragile when I hear your name
(คอส แอม ฟแรจอิล ฮเว็น นาย เฮีย ยุร เนม)
Fragile when you call
(ฟแรจอิล ฮเว็น ยู คอล)
This could be the nearest thing to love
(ดีซ เคิด บี เดอะ นีเรซ ธิง ทู ลัฝ)
And I’m fragile when I hear you speak
(แอ็นด แอม ฟแรจอิล ฮเว็น นาย เฮีย ยู ซพีค)
Fragile feeling small
(ฟแรจอิล ฟีลอิง ซมอล)
This could be the closest thing to love
(ดีซ เคิด บี เดอะ โคลสเอส ธิง ทู ลัฝ)

But I get b*tterflies
(บัท ไอ เก็ท บี *tterflies)
Water in my eyes
(วอเทอะ อิน มาย ไอ)
When I think of you
(ฮเว็น นาย ธิงค อ็อฝ ยู)
I could break in two
(ไอ เคิด บเรค อิน ทู)

cause I’m fragile when I hear your name
(คอส แอม ฟแรจอิล ฮเว็น นาย เฮีย ยุร เนม)
Fragile when you call
(ฟแรจอิล ฮเว็น ยู คอล)
This could be the nearest thing to love
(ดีซ เคิด บี เดอะ นีเรซ ธิง ทู ลัฝ)
And I’m fragile when I hear you speak
(แอ็นด แอม ฟแรจอิล ฮเว็น นาย เฮีย ยู ซพีค)
Fragile feeling small
(ฟแรจอิล ฟีลอิง ซมอล)
This could be the closest thing to love
(ดีซ เคิด บี เดอะ โคลสเอส ธิง ทู ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fragile คำอ่านไทย Kylie Minogue

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น