เนื้อเพลง Pump It up คำอ่านไทย Missy Elliott feat Nelly

[Missy Elliott {Nelly}]
( [ มีซซิ เอลลีเอด {เนลลี} ])

Hey yo, Nelly! This is fire
(เฮ โย , เนลลี! ดีซ ซิส ไฟร)
{What you talkin’ about, girl?}
({ว็อท ยู ทอคกิ่น อะเบาท , เกิล })
Let’s make it hot for the clubs
(เล็ท เมค อิท ฮ็อท ฟอ เดอะ คลับ)
{Missy!} Wooooo!
({มีซซิ ! } Wooooo !)

[ ” This is fire! ” cut and scratched]
([ ” ดีซ ซิส ไฟร ! ” คัท แอ็นด ซคแร็ช ])

[Verse 1 – Missy Elliott]
([ เฝิซ วัน มีซซิ เอลลีเอด ])
Down South girls got them real BIG B*TTS
(เดาน เซาธ เกิล ก็อท เฑ็ม ริแอ็ล บิก บี *TTS)
Real big b*tts make ya man wanna look [OH!]
(ริแอ็ล บิก บี *tts เมค ยา แม็น วอนนา ลุค [ โอ ! ])
Back it up, flip it up, skinny girls – eugh!
(แบ็ค อิท อัพ , ฟลิพ อิท อัพ , ซคีนอิ เกิล eugh !)
Love my guts, so f*ck a tummy tuck
(ลัฝ มาย กัท , โซ เอฟ *ck กา ทัมมี ทัค)
[Oh yeaaah?] Yeah! I shakes my b*tt
([ โอ เย้ ] เย่ ! ไอ เฌค มาย บี *tt)
I shakes my gut like ” yeah, b*tch what? ”
(ไอ เฌค มาย กัท ไลค ” เย่ , บี *tch ว็อท “)
Yeah I likes it rough, tough
(เย่ ไอ ไลค ซิท รัฟ , ทั๊ฟ)
Ask your man how I’m good in handcuffs
(อาซค ยุร แม็น เฮา แอม เกิด อิน แฮนคัฟสฺ)
Me and Nelly came to rock the club
(มี แอ็นด เนลลีเคม ทู ร็อค เดอะ คลับ)
Pack the place, don’t push or shove
(แพ็ค เดอะ พเลซ , ด้อนท์ พุฌ ออ ฌัฝ)
Out of the club, straight to the crib
(เอ้า อ็อฝ เดอะ คลับ , ซทเรท ทู เดอะ คริบ)
I’ll let you know if the sex was good
(แอล เล็ท ยู โน อิฟ เดอะ เซ็คซ วอส เกิด)

[Hook – Missy Elliott + {Timbaland}]
([ ฮุค มีซซิ เอลลีเอด + {ทิมแบน } ])
Pump it up! {Show me love, G}
(พัมพ อิท อัพ ! {โฌ มี ลัฝ , จี })
Pump it up! {Let me see what you working wit’}
(พัมพ อิท อัพ ! {เล็ท มี ซี ว็อท ยู เวิคกิง วิท })
Pump it up! {Let me see those big-ass hips}
(พัมพ อิท อัพ ! {เล็ท มี ซี โฑส บิก อาซ ฮิพ })
Pump it up! {Pump it up}
(พัมพ อิท อัพ ! {พัมพ อิท อัพ })
This is how me and Nelly pump it up
(ดีซ ซิส เฮา มี แอ็นด เนลลีพัมพ อิท อัพ)
Pump it up! {Show me love, G}
(พัมพ อิท อัพ ! {โฌ มี ลัฝ , จี })
Pump it up! {Let me see what you workin wit’}
(พัมพ อิท อัพ ! {เล็ท มี ซี ว็อท ยู เวิคกิน วิท })
Pump it up! {Let me see those big-ass hips}
(พัมพ อิท อัพ ! {เล็ท มี ซี โฑส บิก อาซ ฮิพ })
Pump it up! {Pump it up}
(พัมพ อิท อัพ ! {พัมพ อิท อัพ })
C’mon
(ซีมอน)

[Verse 2 – Missy Elliott]
([ เฝิซ ทู มีซซิ เอลลีเอด ])
DOWN SOUTH PLAYERS! WE GOT THAT FIRE MADE!
(เดาน เซาธ เพย์เยอร์ ! วี ก็อท แดท ไฟร เมด !)
Get up on my booty, tutti-fruiti on the rooty
(เก็ท อัพ ออน มาย บูทิ , tutti fruiti ออน เดอะ rooty)
I’m a thick chick, skinny girls act snooty
(แอม มา ธิค ชิค , ซคีนอิ เกิล แอ็คท snooty)
No matter what your size, my big thighs’ll do my duty
(โน แมทเทอะ ว็อท ยุร ไซส , มาย บิก thighsll ดู มาย ดยูทิ)
Look at the way my rump shake like a movie [SAY WHAAAT?]
(ลุค แกท เดอะ เว มาย รัมพ เฌค ไลค เก มูวี่ [ เซ WHAAAT ])
See my tight jeans and the coochie
(ซี มาย ไทท จีน แซน เดอะ คู๊ดฉี่)
Spend a little looty, you gotta WORK for the booty [Yup]
(ซเพ็นด อะ ลิ๊ทเทิ่ล looty , ยู กอททะ เวิค ฟอ เดอะ บูทิ [ ยัพ ])
Me and Nelly HOT ON THE TRACK [Track!]
(มี แอ็นด เนลลีฮ็อท ออน เดอะ ทแรค [ ทแรค ! ])
Nelly, can’t no-one EVER TOP THAT [Top that!]
(เนลลี, แค็นท โน วัน เอฝเออะ ท็อพ แดท [ ท็อพ แดท ! ])
N*ggaz we came to rock the club [C’mon!]
(เอ็น *ggaz วี เคม ทู ร็อค เดอะ คลับ [ ซีมอน ! ])
DJs better Pump It Up
(ดีเจซ เบทเทอะ พัมพ อิท อัพ)
Motherf*ckers need to back it up
(Motherf*ckers นีด ทู แบ็ค อิท อัพ)
Cause we gon’ tear the roof off the club
(คอส วี ก็อน เทีย เดอะ รูฟ ออฟฟ เดอะ คลับ)

[Hook]
([ ฮุค ])

[beat stops, needle crackling]
([ บีท ซท็อพ , นี๊ดเดิ้ล คแรคลิง ])

[Missy talking]
([ มีซซิ ทอคอิง ])
You know, Down South chicks got big asses
(ยู โน , เดาน เซาธ ชิค ก็อท บิก แอซเซซ)
and we a little heavy sometime, but when
(แอ็นด วี อะ ลิ๊ทเทิ่ล เฮฝอิ ซัมไทม์ , บัท ฮเว็น)
you’re from the South, we don’t call that
(ยัวร์ ฟร็อม เดอะ เซาธ , วี ด้อนท์ คอล แดท)
” fat ” . We call that ” big-boned ” . Fo’ sho
(” แฟ็ท ” วี คอล แดท ” บิก บ็อง ” โฟ โช)

[scratching, beat starts again]
([ scratchings , บีท ซทาท อะเกน ])

[Verse 3 – Nelly]
([ เฝิซ ที เนลลี])
Yeah, ma! I heard you like the magic stick
(เย่ , มา ! ไอ เฮิด ยู ไลค เดอะ แมจอิค ซทิค)
Me? I got the gadget stick, it’s like ” Go, go, gadget d*ck ”
(มี ไอ ก็อท เดอะ แกดจิท ซทิค , อิทซ ไลค ” โก , โก , แกดจิท d*ck “)
You know, make you climb the walls and sh*t
(ยู โน , เมค ยู คไลม เดอะ วอล แซน ฌะ *ที)
I make her wanna press pause and sh*t
(ไอ เมค เฮอ วอนนา พเร็ซ พอส แอ็นด ฌะ *ที)
Walk up in the party, girls swingin’ they panties
(วอค อัพ อิน เดอะ พาทิ , เกิล สวิงกิน เด แพนดีสฺ)
They was doing that before I had them brandys
(เด วอส ดูอิง แดท บิโฟ ไอ แฮ็ด เฑ็ม บแรนดิ)
I get a little freaky when I’m in my yammy
(ไอ เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ฟรีคกี้ฮเว็น แอม อิน มาย yammy)
I may act a little freaky but I still got manners
(ไอ เม แอ็คท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ฟรีคกี้บัท ไอ ซทิล ก็อท แมนเนอะ)
It’s Nelly, felony, and Missy Misdemeanor
(อิทซ เนลลี, เฟลโอะนิ , แอ็นด มีซซิ มิซดิมีนเออะ)
Both going down, there’s just to many heaters
(โบธ โกอิ้ง เดาน , แดร์ จัซท ทู เมนอิ ฮีทเออะ)
Check the records, we got records that broke records in record time
(เช็ค เดอะ เรคออด , วี ก็อท เรคออด แดท บโรค เรคออด ซิน เรคออด ไทม)
I ain’t talkin’ about the records that they buyin’
(ไอ เอน ทอคกิ่น อะเบาท เดอะ เรคออด แดท เด บายเอน)
Lyin’, can a n*gga keep up with me?
(ลายอิน , แค็น อะ เอ็น *gga คีพ อัพ วิฑ มี)
You see I, still standin VI stackin’ the ” Ride Wit Me ”
(ยู ซี ไอ , ซทิล แสตนดิน VI สทาคกิน เดอะ ” ไรด วิท มี “)
You struggle to recoup
(ยู สทรั๊กเกิ้ล ทู ริคูพ)
I struggle on which Coup’ to ride in
(ไอ สทรั๊กเกิ้ล ออน ฮวิช คู ทู ไรด อิน)
[Missy] See how we be stylin’?
([ มีซซิ ] ซี เฮา วี บี สตีลิน)

[Hook]
([ ฮุค ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pump It up คำอ่านไทย Missy Elliott feat Nelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น