เนื้อเพลง On The Radio คำอ่านไทย Regina Spektor

This is how it works
( ดีซ ซิส เฮา อิท เวิค)
It feels a little worse
(อิท ฟีล ซา ลิ๊ทเทิ่ล เวิซ)
Than when we drove our hearse
(แฑ็น ฮเว็น วี ดโรฝ เอ๊า เฮิซ)
Right through that screaming crowd
(ไรท ธรู แดท ซครีมอิง คเราด)
While laughing up a storm
(ฮไวล ลาฟอิง อัพ อะ ซทอม)
Until we were just bone
(อันทีล วี เวอ จัซท บอน)
Until it got so warm
(อันทีล อิท ก็อท โซ วอม)
That none of us could sleep
(แดท นัน อ็อฝ อัซ เคิด ซลีพ)
And all the styrofoam
(แอ็นด ออล เดอะ styrofoam)
Began to melt away
(บิแกน ทู เม็ลท อะเว)
We tried to find some words
(วี ทไร ทู ไฟนด ซัม เวิด)
To aid in the decay
(ทู เอด อิน เดอะ ดิเค)
But none of them were home
(บัท นัน อ็อฝ เฑ็ม เวอ โฮม)
Inside their catacomb
(อีนไซด แด แคทอะโคม)
A million ancient bees
(อะ มีลยัน เอนเฌ็นท บี)
Began to sting our knees
(บิแกน ทู ซทิง เอ๊า นี)
While we were on our knees
(ฮไวล วี เวอ ออน เอ๊า นี)
Praying that disease
(เพลยอิง แดท ดิสีส)
Would leave the ones we love
(เวิด ลีฝ ดิ วัน วี ลัฝ)
And never come again
(แอ็นด เนฝเวอะ คัม อะเกน)

On the radio
(ออน เดอะ เรดิโอ)
We heard November Rain
(วี เฮิด โนะเฝมเบอะ เรน)
That solo’s really long
(แดท โซโล ริแอ็ลลิ ล็อง)
But it’s a pretty song
(บัท อิทซ ซา พรีททิ ซ็อง)
We listened to it twice
(วี ลิ๊สซึ่น ทู อิท ทไวซ)
Cause the DJ was asleep
(คอส เดอะ ดีเจ วอส อัซลีพ)

This is how it works
(ดีซ ซิส เฮา อิท เวิค)
You’re young until you’re not
(ยัวร์ ยัง อันทีล ยัวร์ น็อท)
You love until you don’t
(ยู ลัฝ อันทีล ยู ด้อนท์)
You try until you can’t
(ยู ทไร อันทีล ยู แค็นท)
You laugh until you cry
(ยู ลาฟ อันทีล ยู คไร)
You cry until you laugh
(ยู คไร อันทีล ยู ลาฟ)
And everyone must breathe
(แอ็นด เอ๊วี่วัน มัซท บรีฑ)
Until their dying breath
(อันทีล แด ไดอิง บเร็ธ)

No, this is how it works
(โน , ดีซ ซิส เฮา อิท เวิค)
You peer inside yourself
(ยู เพีย อีนไซด ยุรเซลฟ)
You take the things you like
(ยู เทค เดอะ ธิง ยู ไลค)
And try to love the things you took
(แอ็นด ทไร ทู ลัฝ เดอะ ธิง ยู ทุค)
And then you take that love you made
(แอ็นด เด็น ยู เทค แดท ลัฝ ยู เมด)
And stick it into some
(แอ็นด ซทิค อิท อีนทุ ซัม)
Someone else’s heart
(ซัมวัน เอ็ลซ ฮาท)
Pumping someone else’s blood
(พัมปิง ซัมวัน เอ็ลซ บลัด)
And walking arm in arm
(แอ็นด วอคกิง อาม อิน อาม)
You hope it don’t get harmed
(ยู โฮพ อิท ด้อนท์ เก็ท ฮาม)
But even if it does
(บัท อีเฝ็น อิฟ อิท โด)
You’ll just do it all again
(โยว จัซท ดู อิท ดอร์ อะเกน)

And on the radio
(แอ็นด ออน เดอะ เรดิโอ)
You hear November Rain
(ยู เฮีย โนะเฝมเบอะ เรน)
That solo’s awful long
(แดท โซโล ออฟุล ล็อง)
But it’s a good refrain
(บัท อิทซ ซา เกิด ริฟเรน)
You listen to it twice
(ยู ลิ๊สซึ่น ทู อิท ทไวซ)
Cause the DJ is asleep
(คอส เดอะ ดีเจ อีส อัซลีพ)
On the radio
(ออน เดอะ เรดิโอ)
[oh oh oh]
([ โอ โอ โอ ])
On the radio
(ออน เดอะ เรดิโอ)
On the radio – uh oh
(ออน เดอะ เรดิโอ อา โอ)
On the radio – uh oh
(ออน เดอะ เรดิโอ อา โอ)
On the radio – uh oh
(ออน เดอะ เรดิโอ อา โอ)
On the radio
(ออน เดอะ เรดิโอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง On The Radio คำอ่านไทย Regina Spektor

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น