เนื้อเพลง Halfway To Heaven คำอ่านไทย Celine Dion

Come and go with me
( คัม แอ็นด โก วิฑ มี)
Wherever I am I want you to be
(ฮแวเรฝเออะ ไอ แอ็ม ไอ ว็อนท ยู ทู บี)
Walking with your hand in mine
(วอคกิง วิฑ ยุร แฮ็นด อิน ไมน)
Feel so fine
(ฟีล โซ ไฟน)

When I’m close to you
(ฮเว็น แอม คโลส ทู ยู)
I know what it means to want to be true
(ไอ โน ว็อท ดิธ มีน ทู ว็อนท ทู บี ทรู)
Never felt this way before
(เนฝเวอะ เฟ็ลท ดีซ เว บิโฟ)
Is there more
(อีส แดร์ โม)

Are you feeling the same as me honestly
(อาร์ ยู ฟีลอิง เดอะ เซม แอ็ส มี ออนเอ็ซทลิ)
Don’t you think it’s unreal
(ด้อนท์ ยู ธิงค อิทซ อันรีแอ็ล)
I’m not dealing in fairy tales
(แอม น็อท ดีลลิง อิน แฟริ เทล)
If this fails
(อิฟ ดีซ เฟล)
I don’t know what on earth I will do ’cause I’m
(ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ออน เอิธ ไอ วิล ดู คอส แอม)
Halfway to heaven
(ฮอฟเวย์ ทู เฮฝเอ็น)
Let’s go all the way
(เล็ท โก ออล เดอะ เว)
I don’t want to give it up
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู กิฝ อิท อัพ)
Cause I’m already falling in love
(คอส แอม ออลเรดอิ ฟ๊อลิง อิน ลัฝ)

When we reach that place
(ฮเว็น วี รีช แดท พเลซ)
I’m dying to see the smile on your face
(แอม ไดอิง ทู ซี เดอะ ซไมล ออน ยุร เฟซ)
I’m so sure you’ll want to stay
(แอม โซ ฌุร โยว ว็อนท ทู ซเท)
That’s okay
(แด๊ท โอเค)

I have so many dreams to share
(ไอ แฮ็ฝ โซ เมนอิ ดรีม ทู แฌ)
Please be there
(พลีส บี แดร์)
Let me share them with you
(เล็ท มี แฌ เฑ็ม วิฑ ยู)
If you’re looking for happiness nothing less
(อิฟ ยัวร์ ลุคอิง ฟอ แฮพพิเน็ซ นัธอิง เลซ)
Come with me, baby I’m looking too and I’m
(คัม วิฑ มี , เบบิ แอม ลุคอิง ทู แอ็นด แอม)
Halfway to heaven
(ฮอฟเวย์ ทู เฮฝเอ็น)
Let’s go all the way
(เล็ท โก ออล เดอะ เว)
I don’t want to give it up
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู กิฝ อิท อัพ)
Cause I’m already falling now
(คอส แอม ออลเรดอิ ฟ๊อลิง เนา)
Halfway to heaven
(ฮอฟเวย์ ทู เฮฝเอ็น)
Let’s go all the way
(เล็ท โก ออล เดอะ เว)
I don’t want to give it up
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู กิฝ อิท อัพ)
Cause I’m already falling in love
(คอส แอม ออลเรดอิ ฟ๊อลิง อิน ลัฝ)

I don’t want to give my life in moderation [baby no]
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู กิฝ มาย ไลฟ อิน มอเดอะเรฌัน [ เบบิ โน ])
I’m prepared to give myself up to temptation it’s time
(แอม พริแพ ทู กิฝ ไมเซลฟ อัพ ทู เทมเทฌัน อิทซ ไทม)
I could use a little love and inspiration [baby now]
(ไอ เคิด ยูซ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ แอ็นด อินซพิเรฌัน [ เบบิ เนา ])
Come and share the joy and join the celebration
(คัม แอ็นด แฌ เดอะ จอย แอ็นด จอยน เดอะ เซลิบเรฌัน)
It’s time
(อิทซ ไทม)
Hoping and praying that soon you’ll be saying be mine
(โฮพปิง แอ็นด เพลยอิง แดท ซูน โยว บี เซอิง บี ไมน)

I don’t want to give it up
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู กิฝ อิท อัพ)
I don’t want to give it up
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู กิฝ อิท อัพ)
Cause I’m already falling in love
(คอส แอม ออลเรดอิ ฟ๊อลิง อิน ลัฝ)
You’re makin’ all my senses come alive
(ยัวร์ เมกิน ออล มาย เซ็นซ คัม อะไลฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Halfway To Heaven คำอ่านไทย Celine Dion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น