เนื้อเพลง Number Five with a Bullet คำอ่านไทย Taking Back Sunday

we’re gonna die like this you know, miserable and oh
( เวีย กอนนะ ได ไลค ดีซ ยู โน , มิเซอร์เรเบิล แอ็นด โอ)
Really gotta hand it to you, really gotta hand it to you
(ริแอ็ลลิ กอททะ แฮ็นด ดิท ทู ยู , ริแอ็ลลิ กอททะ แฮ็นด ดิท ทู ยู)
Are you positive, absolutely sure
(อาร์ ยู พอสอิทิฝ , แอบโซลยูทลิ ฌุร)
Well just get dressed dont do this
(เว็ล จัซท เก็ท ดเรซ ด้อนท์ ดู ดีซ)
Spend the night late listening to my steadfast set that makes you wanna fall in love
(ซเพ็นด เดอะ ไนท เลท ลิเซินนิง ทู มาย ซเทดฟัซท เซ็ท แดท เมค ยู วอนนา ฟอล อิน ลัฝ)
Or be smart enough to keep your distance, you cant decide, you cant decide…
(ออ บี ซมาท อินัฟ ทู คีพ ยุร ดีซแท็นซ , ยู แค็นท ดิไซด , ยู แค็นท ดิไซด)

We’re gonna die like this you know, miserable and oh
(เวีย กอนนะ ได ไลค ดีซ ยู โน , มิเซอร์เรเบิล แอ็นด โอ)
Really gotta hand it to you, really gotta hand it to you, [well just so you know]
(ริแอ็ลลิ กอททะ แฮ็นด ดิท ทู ยู , ริแอ็ลลิ กอททะ แฮ็นด ดิท ทู ยู , [ เว็ล จัซท โซ ยู โน ])
Are you positive, [when we get home]
(อาร์ ยู พอสอิทิฝ , [ ฮเว็น วี เก็ท โฮม ])
Absolutely sure, [whatever]
(แอบโซลยูทลิ ฌุร , [ ฮว็อทเอฝเออะ ])
Just get dressed dont do this [whatever]
(จัซท เก็ท ดเรซ ด้อนท์ ดู ดีซ [ ฮว็อทเอฝเออะ ])
Just get dressed dont do this…
(จัซท เก็ท ดเรซ ด้อนท์ ดู ดีซ)

its a long way back south [and to where I belong]
(อิทซ ซา ล็อง เว แบ็ค เซาธ [ แอ็นด ทู ฮแว ไอ บิลอง ])
Well yeah youve been there once or twice [and you still dont like it]
(เว็ล เย่ ยู๊ฟ บีน แดร์ วันซ ออ ทไวซ [ แอ็นด ยู ซทิล ด้อนท์ ไลค อิท ])
I say you just never gave it a chance [well give me a chance, give me a chance]
(ไอ เซ ยู จัซท เนฝเวอะ เกฝ อิท ดา ชานซ [ เว็ล กิฝ มี อะ ชานซ , กิฝ มี อะ ชานซ ])
Besides did you ever stop to think that we can keep this up living like thieves [but you cant decide]
(บิไซด ดิด ยู เอฝเออะ ซท็อพ ทู ธิงค แดท วี แค็น คีพ ดีซ อัพ ลีฝอิง ไลค ธีฝ [ บัท ยู แค็นท ดิไซด ])
You cant decide [no you cant decide]
(ยู แค็นท ดิไซด [ โน ยู แค็นท ดิไซด ])
Well you cant decide…
(เว็ล ยู แค็นท ดิไซด)

We’re gonna die like this you know, miserable and oh
(เวีย กอนนะ ได ไลค ดีซ ยู โน , มิเซอร์เรเบิล แอ็นด โอ)
Really gotta hand it to you, really gotta hand it to you, [well just so you know]
(ริแอ็ลลิ กอททะ แฮ็นด ดิท ทู ยู , ริแอ็ลลิ กอททะ แฮ็นด ดิท ทู ยู , [ เว็ล จัซท โซ ยู โน ])
Are you positive, [when we get home]
(อาร์ ยู พอสอิทิฝ , [ ฮเว็น วี เก็ท โฮม ])
Absolutely sure, [whatever]
(แอบโซลยูทลิ ฌุร , [ ฮว็อทเอฝเออะ ])
Just get dressed dont do this [whatever]
(จัซท เก็ท ดเรซ ด้อนท์ ดู ดีซ [ ฮว็อทเอฝเออะ ])
Just get dressed dont do this…now.
(จัซท เก็ท ดเรซ ด้อนท์ ดู ดีซ เนา)

Are you positive? Absolutely sure? Are you positive?
(อาร์ ยู พอสอิทิฝ แอบโซลยูทลิ ฌุร อาร์ ยู พอสอิทิฝ)

We’re gonna die like this you know, miserable and oh
(เวีย กอนนะ ได ไลค ดีซ ยู โน , มิเซอร์เรเบิล แอ็นด โอ)
Really gotta hand it to you, really gotta hand it to you [well just so you know]
(ริแอ็ลลิ กอททะ แฮ็นด ดิท ทู ยู , ริแอ็ลลิ กอททะ แฮ็นด ดิท ทู ยู [ เว็ล จัซท โซ ยู โน ])
Are you positive, [when we get home]
(อาร์ ยู พอสอิทิฝ , [ ฮเว็น วี เก็ท โฮม ])
Absolutely sure, [whatever]
(แอบโซลยูทลิ ฌุร , [ ฮว็อทเอฝเออะ ])
Just get dressed dont do this [whatever]
(จัซท เก็ท ดเรซ ด้อนท์ ดู ดีซ [ ฮว็อทเอฝเออะ ])
Just get dressed dont do this…
(จัซท เก็ท ดเรซ ด้อนท์ ดู ดีซ)
[well just so you know] are you positive, [when we get home]
([ เว็ล จัซท โซ ยู โน ] อาร์ ยู พอสอิทิฝ , [ ฮเว็น วี เก็ท โฮม ])
Absolutely sure, [whatever]
(แอบโซลยูทลิ ฌุร , [ ฮว็อทเอฝเออะ ])
Just get dressed dont do this [whatever]
(จัซท เก็ท ดเรซ ด้อนท์ ดู ดีซ [ ฮว็อทเอฝเออะ ])
Just get dressed dont do this…[well just so you know]
(จัซท เก็ท ดเรซ ด้อนท์ ดู ดีซ [ เว็ล จัซท โซ ยู โน ])
Are you positive, [when we get home]
(อาร์ ยู พอสอิทิฝ , [ ฮเว็น วี เก็ท โฮม ])
Absolutely sure, [whatever]
(แอบโซลยูทลิ ฌุร , [ ฮว็อทเอฝเออะ ])
Just get dressed dont do this [whatever]
(จัซท เก็ท ดเรซ ด้อนท์ ดู ดีซ [ ฮว็อทเอฝเออะ ])
Just get dressed dont do this…
(จัซท เก็ท ดเรซ ด้อนท์ ดู ดีซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Number Five with a Bullet คำอ่านไทย Taking Back Sunday

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น