เนื้อเพลง Away from Me คำอ่านไทย Evanescence

I hold my breath as this life starts to take its toll
( ไอ โฮลด มาย บเร็ธ แอ็ส ดีซ ไลฟ ซทาท ทู เทค อิทซ โทล)
I hide behind a smile as this perfect plan unfolds
(ไอ ไฮด บิไฮนด อะ ซไมล แอ็ส ดีซ เพ๊อร์เฟ็คท แพล็น อันโฟลด)
But oh, God, I feel I’ve been lied to
(บัท โอ , ก็อด , ไอ ฟีล แอฝ บีน ไล ทู)
Lost all faith in the things I have achieved
(ล็อซท ดอร์ เฟธ อิน เดอะ ธิง ซาย แฮ็ฝ อะชีฝ)
And I
(แอ็นด ดาย)

[CHORUS:]
([ โครัซ : ])
I’ve woken now to find myself
(แอฝ โวคเอ็น เนา ทู ไฟนด ไมเซลฟ)
In the shadows of all I have created
(อิน เดอะ แฌดโอ อ็อฝ ออล ไอ แฮ็ฝ คริเอท)
I’m longing to be lost in you
(แอม ลองอิง ทู บี ล็อซท อิน ยู)
[away from this place I have made]
([ อะเว ฟร็อม ดีซ พเลซ ไอ แฮ็ฝ เมด ])
Won’t you take me away from me
(ว็อนท ยู เทค มี อะเว ฟร็อม มี)

Crawling through this world as disease flows through my veins
(คอลลิง ธรู ดีซ เวิลด แอ็ส ดิสีส ฟโล ธรู มาย เฝน)
I look into myself, but my own heart has been changed
(ไอ ลุค อีนทุ ไมเซลฟ , บัท มาย โอน ฮาท แฮ็ส บีน เชนจ)
I can’t go on like this
(ไอ แค็นท โก ออน ไลค ดีซ)
I loathe all I’ve become
(ไอ โลฑ ออล แอฝ บิคัม)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Lost in a dying world I reach for something more
(ล็อซท อิน อะ ไดอิง เวิลด ดาย รีช ฟอ ซัมติง โม)
I have grown so weary of this lie I live
(ไอ แฮ็ฝ กโรน โซ เวียริ อ็อฝ ดีซ ไล ไอ ไลฝ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Away from Me คำอ่านไทย Evanescence

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น