เนื้อเพลง Irresistible คำอ่านไทย The Corrs

You’re irresistible, you’re mine
( ยัวร์ อินรีซิซทีเบิล , ยัวร์ ไมน)

Don’t want you for the weekend, don’t want you for a day
(ด้อนท์ ว็อนท ยู ฟอ เดอะ วี๊คเกน , ด้อนท์ ว็อนท ยู ฟอ รา เด)
Don’t need a love divided, don’t wanna feel this way
(ด้อนท์ นีด อะ ลัฝ ดิไฝด , ด้อนท์ วอนนา ฟีล ดีซ เว)
See I want you to need me [the way I need you]
(ซี ไอ ว็อนท ยู ทู นีด มี [ เดอะ เว ไอ นีด ยู ])
Just like I need you [the way I see you]
(จัซท ไลค ไก นีด ยู [ เดอะ เว ไอ ซี ยู ])
And I want you to see me, like no one before
(แอ็นด ดาย ว็อนท ยู ทู ซี มี , ไลค โน วัน บิโฟ)

* You’re irresistible, you’re natural, physical
(* ยัวร์ อินรีซิซทีเบิล , ยัวร์ แนชแร็ล , ฟีสอิแค็ล)
It’s indefinable, you’re magical, illogical
(อิทซ indefinable , ยัวร์ แมจอิแค็ล , อิลอจอิแค็ล)
So make you mine able, you’re mine
(โซ เมค ยู ไมน เอ๊เบิ้ล , ยัวร์ ไมน)

So can’t you see I’m tortured, oh can’t you hear my pain
(โซ แค็นท ยู ซี แอม ทอเชอะ , โอ แค็นท ยู เฮีย มาย เพน)
If you just let me show you, I’ll be your summer rain
(อิฟ ยู จัซท เล็ท มี โฌ ยู , แอล บี ยุร ซัมเมอะ เรน)
Then you’ll feel that you want me [the way I’m feeling]
(เด็น โยว ฟีล แดท ยู ว็อนท มี [ เดอะ เว แอม ฟีลอิง ])
The way I want you [the way I want you]
(เดอะ เว ไอ ว็อนท ยู [ เดอะ เว ไอ ว็อนท ยู ])
And you know nothing’s better, it’s like nothing before
(แอ็นด ยู โน นัธอิง เบทเทอะ , อิทซ ไลค นัธอิง บิโฟ)

[Repeat *]
([ ริพีท * ])

Now you feel what I’m feeling [don’t you feel what I’m feeling]
(เนา ยู ฟีล ว็อท แอม ฟีลอิง [ ด้อนท์ ยู ฟีล ว็อท แอม ฟีลอิง ])
Don’t you know that it’s more [it can take you places]
(ด้อนท์ ยู โน แดท อิทซ โม [ อิท แค็น เทค ยู พเลซ ])
It can take you places, like never before
(อิท แค็น เทค ยู พเลซ , ไลค เนฝเวอะ บิโฟ)

[Repeat * , *]
([ ริพีท * , * ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Irresistible คำอ่านไทย The Corrs

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น