เนื้อเพลง Miss America คำอ่านไทย Nick Carter

Early morning, a small caf้
( เออลิ มอนิง , อะ ซมอล caf้)
A beautiful vision comes my way
(อะ บยูทิฟุล ฝีฉอัน คัม มาย เว)
I watch her hips swing when she walks
(ไอ ว็อช เฮอ ฮิพ ซวิง ฮเว็น ชี วอค)
She leaves me speechless when she talks
(ชี ลีฝ มี ซพีชเล็ซ ฮเว็น ชี ทอค)
To see the sun shine through her dress
(ทู ซี เดอะ ซัน ไฌน ธรู เฮอ ดเรซ)
Makes my heart say yes
(เมค มาย ฮาท เซ เย็ซ)
Take it off, take it off, let’s get it on, get it on
(เทค อิท ออฟฟ , เทค อิท ออฟฟ , เล็ท เก็ท ดิธ ออน , เก็ท ดิธ ออน)
Light a fire so sweet
(ไลท ดา ไฟร โซ สวี้ท)
Makes the man within me desire the woman in you
(เมค เดอะ แม็น วิฑีน มี ดิไสร เดอะ วูมเอิน อิน ยู)

Miss America, yes that’s what you are
(มิซ อะเมริคะ , เย็ซ แด๊ท ว็อท ยู อาร์)
All my dreams they come true when you do what you do
(ออล มาย ดรีม เด คัม ทรู ฮเว็น ยู ดู ว็อท ยู ดู)
I’ve just got to get next to you
(แอฝ จัซท ก็อท ทู เก็ท เน็คซท ทู ยู)
Miss America, take me where you are
(มิซ อะเมริคะ , เทค มี ฮแว ยู อาร์)
In the land of the free, you make a prisoner of me
(อิน เดอะ แล็นด อ็อฝ เดอะ ฟรี , ยู เมค เก พรีสเนอะ อ็อฝ มี)
Close my eyes and you’re all that I see
(คโลส มาย ไอ แซน ยัวร์ ออล แดท ไอ ซี)
Miss America
(มิซ อะเมริคะ)

I see your beauty shine in every girl
(ไอ ซี ยุร บยูทิ ไฌน อิน เอฝริ เกิล)
Coast to coast you’re the queen of my world
(โคซท ทู โคซท ยัวร์ เดอะ ควีน อ็อฝ มาย เวิลด)
You’re the reason for the state I’m in
(ยัวร์ เดอะ รี๊ซั่น ฟอ เดอะ ซเทท แอม อิน)
New York to LA, skin to skin
(นยู ยอค ทู ลา , ซคิน ทู ซคิน)
Take it off, take it off, let’s get it on, get it on
(เทค อิท ออฟฟ , เทค อิท ออฟฟ , เล็ท เก็ท ดิธ ออน , เก็ท ดิธ ออน)
Makes me strong, makes me weak
(เมค มี ซทร็อง , เมค มี วีค)
Makes the man within me love the woman in you
(เมค เดอะ แม็น วิฑีน มี ลัฝ เดอะ วูมเอิน อิน ยู)

Miss America, yes that’s what you are
(มิซ อะเมริคะ , เย็ซ แด๊ท ว็อท ยู อาร์)
All my dreams they come true when you do what you do
(ออล มาย ดรีม เด คัม ทรู ฮเว็น ยู ดู ว็อท ยู ดู)
I’ve just got to get next to you
(แอฝ จัซท ก็อท ทู เก็ท เน็คซท ทู ยู)
Miss America, take me where you are
(มิซ อะเมริคะ , เทค มี ฮแว ยู อาร์)
In the land of the free, you make a prisoner of me
(อิน เดอะ แล็นด อ็อฝ เดอะ ฟรี , ยู เมค เก พรีสเนอะ อ็อฝ มี)
Close my eyes and you’re all that I see
(คโลส มาย ไอ แซน ยัวร์ ออล แดท ไอ ซี)

There’s one thing you need to know, oh woman
(แดร์ วัน ธิง ยู นีด ทู โน , โอ วูมเอิน)
You rock my world ‘cause you’re so beautiful
(ยู ร็อค มาย เวิลด คอส ยัวร์ โซ บยูทิฟุล)

Miss America, yes that’s what you are
(มิซ อะเมริคะ , เย็ซ แด๊ท ว็อท ยู อาร์)
Miss America, take me where you are
(มิซ อะเมริคะ , เทค มี ฮแว ยู อาร์)
Miss America, yes that’s what you are
(มิซ อะเมริคะ , เย็ซ แด๊ท ว็อท ยู อาร์)
All my dreams they come true when you do what you do
(ออล มาย ดรีม เด คัม ทรู ฮเว็น ยู ดู ว็อท ยู ดู)
I’ve just got to get next to you
(แอฝ จัซท ก็อท ทู เก็ท เน็คซท ทู ยู)
Miss America, take me where you are
(มิซ อะเมริคะ , เทค มี ฮแว ยู อาร์)
In the land of the free, you make a prisoner of me
(อิน เดอะ แล็นด อ็อฝ เดอะ ฟรี , ยู เมค เก พรีสเนอะ อ็อฝ มี)
Close my eyes and you’re all that I see
(คโลส มาย ไอ แซน ยัวร์ ออล แดท ไอ ซี)
Miss America
(มิซ อะเมริคะ)

Queen of my world, Miss America
(ควีน อ็อฝ มาย เวิลด , มิซ อะเมริคะ)
Miss America, American girl
(มิซ อะเมริคะ , อะเมริแค็น เกิล)
Take it off, take it off, let’s get it on, get it on
(เทค อิท ออฟฟ , เทค อิท ออฟฟ , เล็ท เก็ท ดิธ ออน , เก็ท ดิธ ออน)
Take it off, take it off, let’s get it on, get it on…Miss America
(เทค อิท ออฟฟ , เทค อิท ออฟฟ , เล็ท เก็ท ดิธ ออน , เก็ท ดิธ ออน มิซ อะเมริคะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Miss America คำอ่านไทย Nick Carter

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น