เนื้อเพลง Blowin’ In The Wind คำอ่านไทย Elvis Presley

How many roads must a man walk down,
( เฮา เมนอิ โรด มัซท ดา แม็น วอค เดาน ,)
Before you call him a man?
(บิโฟ ยู คอล ฮิม มา แม็น)
Yes and how many seas must a white dove sail,
(เย็ซ แซน เฮา เมนอิ ซี มัซท ดา ฮไวท ดัฝ เซล ,)
Before she sleeps in the sand?
(บิโฟ ชี ซลีพ ซิน เดอะ แซ็นด)
Yes and how many times must cannonballs fly,
(เย็ซ แซน เฮา เมนอิ ไทม มัซท แคนนันบอล ฟไล ,)
Before they’re forever banned?
(บิโฟ เดรว เฟาะเรฝเออะ แบ็นด)
The answer, my friend, is blowin’ in the wind
(ดิ อานเซอะ , มาย ฟเร็นด , อีส โบลวิน อิน เดอะ วินด)
The answer is blowin’ in the wind
(ดิ อานเซอะ อีส โบลวิน อิน เดอะ วินด)

How many times must a man look up,
(เฮา เมนอิ ไทม มัซท ดา แม็น ลุค อัพ ,)
Before he can see the sky?
(บิโฟ ฮี แค็น ซี เดอะ ซไค)
How many ears must one man have,
(เฮา เมนอิ เอีย มัซท วัน แม็น แฮ็ฝ ,)
Before he can hear people cry?
(บิโฟ ฮี แค็น เฮีย พี๊เพิ่ล คไร)
How many deaths will it take till he knows
(เฮา เมนอิ เด็ธ วิล อิท เทค ทิล ฮี โน)
That too many people have died?
(แดท ทู เมนอิ พี๊เพิ่ล แฮ็ฝ ได)
The answer, my friend, is blowin’ in the wind
(ดิ อานเซอะ , มาย ฟเร็นด , อีส โบลวิน อิน เดอะ วินด)
The answer is blowin’ in the wind
(ดิ อานเซอะ อีส โบลวิน อิน เดอะ วินด)

How many years can a mountain exist,
(เฮา เมนอิ เยีย แค็น อะ เมานทิน เอ็กสีซท ,)
Before it’s washed to the seas [sea]
(บิโฟ อิทซ ว็อฌ ทู เดอะ ซี [ ซี ])
HOw many years can some people exist,
(เฮา เมนอิ เยีย แค็น ซัม พี๊เพิ่ล เอ็กสีซท ,)
Before they’re allowed to be free?
(บิโฟ เดรว แอ็ลเลา ทู บี ฟรี)
How many times can a man turn his head,
(เฮา เมนอิ ไทม แค็น อะ แม็น เทิน ฮิส เฮ็ด ,)
Pretend that he just doesn’t see?
(พริเทนด แดท ฮี จัซท ดัสอินท ซี)
The answer, my friend, is blowin’ in the wind
(ดิ อานเซอะ , มาย ฟเร็นด , อีส โบลวิน อิน เดอะ วินด)
The answer is blowin’ in the wind.
(ดิ อานเซอะ อีส โบลวิน อิน เดอะ วินด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Blowin’ In The Wind คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น