เนื้อเพลง You Take My Breath Away คำอ่านไทย Queen

Look into my eyes and you’ll see
( ลุค อีนทุ มาย ไอ แซน โยว ซี)
I’m the only one
(แอม ดิ โอ๊นลี่ วัน)
You’ve captured my love
(ยู๊ฟ แคพเชอะ มาย ลัฝ)
Stolen my heart
(ซโทเล็น มาย ฮาท)
Changed my life
(เชนจ มาย ไลฟ)
Every time you make a move
(เอฝริ ไทม ยู เมค เก มูฝ)
You destroy my mind
(ยู ดิซทรอย มาย ไมนด)
And the way you touch
(แอ็นด เดอะ เว ยู ทั๊ช)
I lose control and shiver deep inside
(ไอ ลูส ค็อนทโรล แอ็นด ฌีฝเออะ ดีพ อีนไซด)
You take my breath away
(ยู เทค มาย บเร็ธ อะเว)

You can reduce me to tears
(ยู แค็น ริดยูซ มี ทู เทีย)
With a single sigh
(วิฑ อะ ซิ๊งเกิ้ล ไซ)
Every breath that you take –
(เอฝริ บเร็ธ แดท ยู เทค)
Any sound that you make
(เอนอิ เซานด แดท ยู เมค)
Is a whisper in my ear
(อีส ซา ฮวีซเพอะ อิน มาย เอีย)
I could give up all my life for just one kiss
(ไอ เคิด กิฝ อัพ ออล มาย ไลฟ ฟอ จัซท วัน คิซ)
I would surely die
(ไอ เวิด ฌูรลิ ได)
If you dismiss me from your love
(อิฟ ยู ดิซมีซ มี ฟร็อม ยุร ลัฝ)
You take my breath away
(ยู เทค มาย บเร็ธ อะเว)

So please don’t go
(โซ พลีส ด้อนท์ โก)
Don’t leave me here all by myself
(ด้อนท์ ลีฝ มี เฮียร ออล ไบ ไมเซลฟ)
I get ever so lonely from time to time
(ไอ เก็ท เอฝเออะ โซ โลนลิ ฟร็อม ไทม ทู ไทม)
I will find you
(ไอ วิล ไฟนด ยู)
Anywhere you go, I’ll be right behind you
(เอนอิฮแว ยู โก , แอล บี ไรท บิไฮนด ยู)
Right until the ends of the earth
(ไรท อันทีล ดิ เอ็นด อ็อฝ ดิ เอิธ)
I’ll get no sleep till I find you to tell you
(แอล เก็ท โน ซลีพ ทิล ไอ ไฟนด ยู ทู เท็ล ยู)
That you just take my breath
(แดท ยู จัซท เทค มาย บเร็ธ)
away
(อะเว)

I will find you…etc
(ไอ วิล ไฟนด ยู อีทีซี)
I’ll get no sleep til I find you to
(แอล เก็ท โน ซลีพ ทิล ไอ ไฟนด ยู ทู)
tell you when I’ve found you –
(เท็ล ยู ฮเว็น แอฝ เฟานด ยู)
I love you
(ไอ ลัฝ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Take My Breath Away คำอ่านไทย Queen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น