เนื้อเพลง Piggy Bank คำอ่านไทย 50 Cent

[Chorus x2- 50 Cent]
( [ โครัซ x2 50 เซ็นท ])
Clickity clank clickity clank
(Clickity คแล็งค clickity คแล็งค)
The money goes into my piggy bank
(เดอะ มันอิ โกซ อีนทุ มาย พีกกิ แบ็งค)

[Bridge- 50 Cent]
([ บริจ 50 เซ็นท ])
I’ll get atcha, my knife cuts ya skin
(แอล เก็ท atcha , มาย ไนฟ คัท ยา ซคิน)
I’ll get atcha, blow shots at ya man
(แอล เก็ท atcha , บโล ฌ็อท แอ็ท ยา แม็น)
I’ll get atcha, Tupac don’t pretend
(แอล เก็ท atcha , ทูแปค ด้อนท์ พริเทนด)
I’ll get atcha, I’ll put that to an end
(แอล เก็ท atcha , แอล พัท แดท ทู แอน เอ็นด)

[Verse 1- 50 Cent]
([ เฝิซ วัน 50 เซ็นท ])
That sh*t is oh, don’t be screamin’ get at me dawg
(แดท ฌะ *ที อีส โอ , ด้อนท์ บี สครีมมิน เก็ท แอ็ท มี ดาว)
Have you runnin’ for ya life when I match ya boy
(แฮ็ฝ ยู รูนนิน ฟอ ยา ไลฟ ฮเว็น นาย แม็ช ยา บอย)
I get to wavin’ that semi, like its legal
(ไอ เก็ท ทู เวฝวิน แดท เซมอิ , ไลค อิทซ ลีแก็ล)
A lil n*gga hurt his arm lettin’ off that eagle
(อะ ลิล เอ็น *gga เฮิท ฮิส อาม เลทดิน ออฟฟ แดท อี๊เกิ้ล)
You know me, black on black bentley, big ol’ black nine
(ยู โน มี , บแล็ค ออน บแล็ค เบนลี่ , บิก ol บแล็ค ไนน)
I’ll clap your monkey ass, get black on black crime
(แอล คแล็พ ยุร มังคิ อาซ , เก็ท บแล็ค ออน บแล็ค คไรม)
Big ol’ chrome rims, clean you know why I shine
(บิก ol คโรม ริม , คลีน ยู โน ฮไว ไอ ไฌน)
C’mon man, you know how I shine
(ซีมอน แม็น , ยู โน เฮา ไอ ไฌน)
I’m in the hood, in the drop, Teflon final top
(แอม อิน เดอะ ฮุด , อิน เดอะ ดร็อพ , เทฟรอน ไฟแน็ล ท็อพ)
Got a hundred guns, a hundred clips, why I don’t hear no shots
(ก็อท ดา ฮันดเร็ด กัน , อะ ฮันดเร็ด คลิพ , ฮไว ไอ ด้อนท์ เฮีย โน ฌ็อท)
That fat n*gga thought Lean Back was ” In Da Club ”
(แดท แฟ็ท เอ็น *gga ธอท ลีน แบ็ค วอส ” อิน ดา คลับ “)
My sh*t sold 11 mill, his sh*t was a dud
(มาย ฌะ *ที โซลด 11 มิล , ฮิส ฌะ *ที วอส ซา ดัด)
Jada don’t f*ck with me if you wanna eat
(Jada ด้อนท์ เอฟ *ck วิฑ มี อิฟ ยู วอนนา อีท)
Cause I’ll do your lil ass like Jay did Mobb Deep
(คอส แอล ดู ยุร ลิล อาซ ไลค เจ ดิด หมอบ ดีพ)
Yeah homie, in New York, n*ggas like your vocals
(เย่ โฮมี , อิน นยู ยอค , เอ็น *ggas ไลค ยุร โฝแค็ล)
But that song in New York, dawg your ass is local
(บัท แดท ซ็อง อิน นยู ยอค , ดาว ยุร อาซ ซิส โลแค็ล)

[Chorus x2- 50 Cent]
([ โครัซ x2 50 เซ็นท ])
Clickity clank clickity clank
(Clickity คแล็งค clickity คแล็งค)
The money goes into my piggy bank
(เดอะ มันอิ โกซ อีนทุ มาย พีกกิ แบ็งค)

[Bridge- 50 Cent]
([ บริจ 50 เซ็นท ])
Yeah yeah, get more money, more money
(เย่ เย่ , เก็ท โม มันอิ , โม มันอิ)
Yeah yeah yeah, get more money, more money
(เย่ เย่ เย่ , เก็ท โม มันอิ , โม มันอิ)
Yeah yeah yeah, get more money, more money
(เย่ เย่ เย่ , เก็ท โม มันอิ , โม มันอิ)
Yeah yeah yeah, get more money, more money
(เย่ เย่ เย่ , เก็ท โม มันอิ , โม มันอิ)
Yeah
(เย่)

[Verse 2- 50 Cent]
([ เฝิซ ทู 50 เซ็นท ])
Banks sh*t sells, Buck sh*t sells, Game sh*t sells
(แบ็งค ฌะ *ที เซ็ล , บัค ฌะ *ที เซ็ล , เกม ฌะ *ที เซ็ล)
I’m rich as hell, Shyne poppin’ off his mouth from a cell
(แอม ริช แอ็ส เฮ็ล , Shyne พอพปิน ออฟฟ ฮิส เมาธ ฟร็อม มา เซ็ล)
He don’t want it with me, he in DC
(ฮี ด้อนท์ ว็อนท ดิธ วิฑ มี , ฮี อิน ดีซี)
I can have a n*gga run up on him with a shank
(ไอ แค็น แฮ็ฝ อะ เอ็น *gga รัน อัพ ออน ฮิม วิฑ อะ แฌ็งค)
Purchase a few pennies out my piggy bank
(เพอชิซ อะ ฟยู เพนนิส เอ้า มาย พีกกิ แบ็งค)
Yayo, bring the ?? I’m in room 203
(Yayo , บริง ดิ แอม อิน รุม 203)
Freak b*tch look like Kim before the surgeory
(ฟรีค บี *tch ลุค ไลค คิม บิโฟ เดอะ surgeory)
Its an emergency, a Michael Jackson see
(อิทซ แอน อิเมอเจ็นซิ , อะ ไมเล แจคสัน ซี)
Looked at a picture and said she looks like me
(ลุค แอ็ท ดา พีคเชอะ แอ็นด เซ็ด ชี ลุค ไลค มี)
Kelis said her milkshake brings all the boys to the yard
(เคลลีสฺ เซ็ด เฮอ มิลเชรค บริง ซอร์ เดอะ บอย ทู เดอะ ยาด)
Then Nas went and tattooed the b*tch on his arm
(เด็น นาส เว็นท แอ็นด แท็ททู เดอะ บี *tch ออน ฮิส อาม)
I mean that way out in Cali, n*ggas know these guns
(ไอ มีน แดท เว เอ้า อิน กาลี , เอ็น *ggas โน ฑิส กัน)
First thing they say about you, is you a s*cker for love
(เฟิซท ธิง เด เซ อะเบาท ยู , อีส ยู อะ เอส *cker ฟอ ลัฝ)
This is chess, not checkers, these are wrong shots
(ดีซ ซิส เช็ซ , น็อท เชคเออะ , ฑิส อาร์ ร็อง ฌ็อท)
After your next move I’ll give you what I got
(อาฟเทอะ ยุร เน็คซท มูฝ แอล กิฝ ยู ว็อท ไอ ก็อท)

[Chorus x2- 50 Cent]
([ โครัซ x2 50 เซ็นท ])
Clickity clank clickity clank
(Clickity คแล็งค clickity คแล็งค)
The money goes into my piggy bank
(เดอะ มันอิ โกซ อีนทุ มาย พีกกิ แบ็งค)

[Bridge- 50 Cent]
([ บริจ 50 เซ็นท ])
Yeah yeah, get more money, more money
(เย่ เย่ , เก็ท โม มันอิ , โม มันอิ)
Yeah yeah yeah, get more money, more money
(เย่ เย่ เย่ , เก็ท โม มันอิ , โม มันอิ)
Yeah yeah yeah, get more money, more money
(เย่ เย่ เย่ , เก็ท โม มันอิ , โม มันอิ)
Yeah yeah yeah, get more money, more money
(เย่ เย่ เย่ , เก็ท โม มันอิ , โม มันอิ)
Yeah
(เย่)

[Bridge- 50 Cent]
([ บริจ 50 เซ็นท ])
I’ll get atcha, I’ll punch out your grill
(แอล เก็ท atcha , แอล พันช เอ้า ยุร กริลล์)
I’ll get atcha, let off that blue steal
(แอล เก็ท atcha , เล็ท ออฟฟ แดท บลู ซทีล)
I’ll get atcha, n*gga I’m for real
(แอล เก็ท atcha , เอ็น *gga แอม ฟอ ริแอ็ล)
I’ll get atcha, you’ll get your ass killed
(แอล เก็ท atcha , โยว เก็ท ยุร อาซ คิล)

[Outro- 50 Cent]
([ เอ๊าโต 50 เซ็นท ])
Yeah
(เย่)
Yeah
(เย่)
Hahahaha
(ฮาฮาฮาฮา)
Ya’ll n*ggas gotta do somethin’ now man
(ยอล เอ็น *ggas กอททะ ดู ซัมติน เนา แม็น)
All that shoot ’em up sh*t ya’ll be talkin’
(ออล แดท ฌูท เอ็ม อัพ ฌะ *ที ยอล บี ทอคกิ่น)
You gotta do somethin’ baby
(ยู กอททะ ดู ซัมติน เบบิ)
I mean, I mean c’mon man everybody’s listenin’
(ไอ มีน , ไอ มีน ซีมอน แม็น เอวี่บอดี้ ลิเซินนิน)
n*gga everybody’s listenin’
(เอ็น *gga เอวี่บอดี้ ลิเซินนิน)
Hahahaha
(ฮาฮาฮาฮา)
I know you ain’t gon’ just let 50 do you like that
(ไอ โน ยู เอน ก็อน จัซท เล็ท 50 ดู ยู ไลค แดท)
I mean damn rep your hood n*gga
(ไอ มีน แด็ม เร็พ ยุร ฮุด เอ็น *gga)
n*gga you hard right?
(เอ็น *gga ยู ฮาด ไรท)
Pop off
(พ็อพ ออฟฟ)
Yayo get ?? n*ggas on the phone
(Yayo เก็ท เอ็น *ggas ออน เดอะ โฟน)
And tell the n*ggas I said grip up
(แอ็นด เท็ล เดอะ เอ็น *ggas ซาย เซ็ด กริพ อัพ)
n*ggas got a green light on these monkies
(เอ็น *ggas ก็อท ดา กรีน ไลท ออน ฑิส monkies)
Hahahaha
(ฮาฮาฮาฮา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Piggy Bank คำอ่านไทย 50 Cent

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น