เนื้อเพลง Could U Be คำอ่านไทย Mario

Lisa had me thinking she was the only one for me
( ลีซา แฮ็ด มี ติ้งกิง ชี วอส ดิ โอ๊นลี่ วัน ฟอ มี)
And Nikki had those dangerous eyes that changed my mind
(แอ็นด Nikki แฮ็ด โฑส เดนเจอะรัซ ไอ แดท เชนจ มาย ไมนด)
the day she looked at me
(เดอะ เด ชี ลุค แอ็ท มี)
the night alone when you came walking in my life
(เดอะ ไนท อะโลน ฮเว็น ยู เคม วอคกิง อิน มาย ไลฟ)
you really blew my mind
(ยู ริแอ็ลลิ บลู มาย ไมนด)
now i don’t care about those other girls
(เนา ไอ ด้อนท์ แค อะเบาท โฑส อัฑเออะ เกิล)
it’s only you i need in my world
(อิทซ โอ๊นลี่ ยู ไอ นีด อิน มาย เวิลด)

Excuse me my cutey
(เอ็คซคยูซ มี มาย cutey)
tell me could you,
(เท็ล มี เคิด ยู ,)
could you be the kind of shorty just for me
(เคิด ยู บี เดอะ ไคนด อ็อฝ ชอร์ทดิง จัซท ฟอ มี)
my ever;asting meant to be
(มาย เอฝเออะ ; astings เม็นท ทู บี)
oh girl
(โอ เกิล)
from the moment i saw you
(ฟร็อม เดอะ โมเม็นท ไอ ซอ ยู)
my hearts starts racing
(มาย ฮาท ซทาท เรสซิ่ง)
i can’t let you walk away
(ไอ แค็นท เล็ท ยู วอค อะเว)
tell me girl
(เท็ล มี เกิล)
can you be the kind of cutey
(แค็น ยู บี เดอะ ไคนด อ็อฝ cutey)
that i need
(แดท ไอ นีด)
my one my destiny
(มาย วัน มาย เดซทินิ)
little lady tell me could you be
(ลิ๊ทเทิ่ล เลดิ เท็ล มี เคิด ยู บี)

not saying trina wasn’t cool but you changed my point of view baby
(น็อท เซอิง ทรีน่า วอสซึ้น คูล บัท ยู เชนจ มาย พอยนท อ็อฝ ฝยู เบบิ)
Shauntel was like sweet and everything but nothing compares tou you
(Shauntel วอส ไลค สวี้ท แอ็นด เอ๊วี่ติง บัท นัธอิง ค็อมแพ tou ยู)
you stole my heart and i’m torn apart
(ยู ซโทล มาย ฮาท แอ็นด แอม โทน อะพาท)
i don’t want to cause no pain
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู คอส โน เพน)
girl i would gladly throw it all away for what i found in you today
(เกิล ไอ เวิด กแลดลิ ธโร อิท ดอร์ อะเว ฟอ ว็อท ไอ เฟานด อิน ยู ทุเด)

Excuse me my cutey
(เอ็คซคยูซ มี มาย cutey)
tell me could you,
(เท็ล มี เคิด ยู ,)
could you be the kind of shorty just for me
(เคิด ยู บี เดอะ ไคนด อ็อฝ ชอร์ทดิง จัซท ฟอ มี)
my ever;asting meant to be
(มาย เอฝเออะ ; astings เม็นท ทู บี)
oh girl
(โอ เกิล)
from the moment i saw you
(ฟร็อม เดอะ โมเม็นท ไอ ซอ ยู)
my hearts starts racing
(มาย ฮาท ซทาท เรสซิ่ง)
i can’t let you walk away
(ไอ แค็นท เล็ท ยู วอค อะเว)
tell me girl
(เท็ล มี เกิล)
can you be the kind of cutey
(แค็น ยู บี เดอะ ไคนด อ็อฝ cutey)
that i need
(แดท ไอ นีด)
my one my destiny
(มาย วัน มาย เดซทินิ)
little lady tell me could you be
(ลิ๊ทเทิ่ล เลดิ เท็ล มี เคิด ยู บี)

oh you could be my summer fling
(โอ ยู เคิด บี มาย ซัมเมอะ ฟลิง)
and it is possible tell me have i finally
(แอ็นด ดิท อีส พ๊อซซิเบิ้ล เท็ล มี แฮ็ฝ ไอ ไฟแน็ลลิ)
finally found you baby
(ไฟแน็ลลิ เฟานด ยู เบบิ)
see i’ve been a player but i’m tired of playin’
(ซี แอฝ บีน อะ เพย์เยอร์ บัท แอม ไทร อ็อฝ เพลย์ยิน)
been waiting foy a love like you & i’m not faking
(บีน เวททิง foy อะ ลัฝ ไลค ยู & แอม น็อท เฟคกิ้ง)
you came into my life and i feel so brand new
(ยู เคม อีนทุ มาย ไลฟ แอ็นด ดาย ฟีล โซ บแร็นด นยู)
i’m so thankful for you girl i swear
(แอม โซ แธงคฟุล ฟอ ยู เกิล ไอ ซแว)

Excuse me my cutey
(เอ็คซคยูซ มี มาย cutey)
tell me could you,
(เท็ล มี เคิด ยู ,)
could you be the kind of shorty just for me
(เคิด ยู บี เดอะ ไคนด อ็อฝ ชอร์ทดิง จัซท ฟอ มี)
my ever;asting meant to be
(มาย เอฝเออะ ; astings เม็นท ทู บี)
oh girl
(โอ เกิล)
from the moment i saw you
(ฟร็อม เดอะ โมเม็นท ไอ ซอ ยู)
my hearts starts racing
(มาย ฮาท ซทาท เรสซิ่ง)
i can’t let you walk away
(ไอ แค็นท เล็ท ยู วอค อะเว)
tell me girl
(เท็ล มี เกิล)
can you be the kind of cutey
(แค็น ยู บี เดอะ ไคนด อ็อฝ cutey)
that i need
(แดท ไอ นีด)
my one my destiny
(มาย วัน มาย เดซทินิ)
little lady tell me could you be [repeat]
(ลิ๊ทเทิ่ล เลดิ เท็ล มี เคิด ยู บี [ ริพีท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Could U Be คำอ่านไทย Mario

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น