เนื้อเพลง Back It up คำอ่านไทย Blue

Back It, Back it, back it, back it up
( แบ็ค อิท , แบ็ค อิท , แบ็ค อิท , แบ็ค อิท อัพ)

Come a little bit closer to me [back it up]
(คัม อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท โคลเซอร์ ทู มี [ แบ็ค อิท อัพ ])
Don’t it feel a little nicer to me [back it up]
(ด้อนท์ ดิธ ฟีล อะ ลิ๊ทเทิ่ล นายเซอร์ ทู มี [ แบ็ค อิท อัพ ])

[ok…back it up…blue… back it up…back it up c’mon ]
([ โอเค แบ็ค อิท อัพ บลู แบ็ค อิท อัพ แบ็ค อิท อัพ ซีมอน ])

Back it up talk about temptation baby back it up
(แบ็ค อิท อัพ ทอค อะเบาท เทมเทฌัน เบบิ แบ็ค อิท อัพ)
Learn a little rotation on me
(เลิน อะ ลิ๊ทเทิ่ล โรเทฌัน ออน มี)

B.L.U.E, just like that
(บี แอล ยู อี , จัซท ไลค แดท)

Feel the baseline
(ฟีล เดอะ baseline)
Watch how it moves your waistline
(ว็อช เฮา อิท มูฝ ยุร เว๊สไลน์)
Be mine and the next days headline
(บี ไมน แอ็นด เดอะ เน็คซท เด เฮดไลน์)
Back it up back it up
(แบ็ค อิท อัพ แบ็ค อิท อัพ)
Come on let’s slide no crime let’s shine, ice all down your spiine
(คัมมอน เล็ท ซไลด โน คไรม เล็ท ไฌน , ไอซ ออล เดาน ยุร spiine)

You be tempting me
(ยู บี เทมทิง มี)
Got me questioning
(ก็อท มี เควสชันนิง)
Can I have your cellphone for text messaging
(แค็น นาย แฮ็ฝ ยุร เซลโฟน ฟอ เท็คซท messagings)
B.L.U.E
(บี แอล ยู อี)
Simon, Lee, Duncan and Antony
(ซายมอน , ลี , ดีงคัน แอ็นด แอนโทนี)

Gotta admit girl, you got to me
(กอททะ แอ็ดมีท เกิล , ยู ก็อท ทู มี)
Closer to you babe, I gotta be
(โคลเซอร์ ทู ยู เบบ , ไอ กอททะ บี)
Making a lot of men enemies [that’s right]
(เมคอิง อะ ล็อท อ็อฝ เม็น อียีมีสฺ [ แด๊ท ไรท ])
That’s the price I
(แด๊ท เดอะ พไรซ ไอ)
I’ll show you the way if you follow me
(แอล โฌ ยู เดอะ เว อิฟ ยู ฟอลโล มี)
On the one way road to intimacy
(ออน ดิ วัน เว โรด ทู อีนทิมะซิ)
Got what i want now show me
(ก็อท ว็อท ไอ ว็อนท เนา โฌ มี)
Back it up don
(แบ็ค อิท อัพ ด็อน)
[Chorus]
([ โครัซ ])
Back it up
(แบ็ค อิท อัพ)
Come a little bit closer to me
(คัม อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท โคลเซอร์ ทู มี)
Back it up
(แบ็ค อิท อัพ)
Don’t it feel a little nicer tell me
(ด้อนท์ ดิธ ฟีล อะ ลิ๊ทเทิ่ล นายเซอร์ เท็ล มี)
Back it up
(แบ็ค อิท อัพ)
Coz we gonna get hot now maybe
(คอซ วี กอนนะ เก็ท ฮ็อท เนา เมบี)
More than a little
(โม แฑ็น อะ ลิ๊ทเทิ่ล)
Caught in the middle
(คอท อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล)
Back it up
(แบ็ค อิท อัพ)
Talk about temptation baby
(ทอค อะเบาท เทมเทฌัน เบบิ)
Back it up
(แบ็ค อิท อัพ)
And a little rotation on me
(แอ็นด อะ ลิ๊ทเทิ่ล โรเทฌัน ออน มี)
Just like that
(จัซท ไลค แดท)

Now you’re talking real slick
(เนา ยัวร์ ทอคอิง ริแอ็ล ซลิค)
And you’re confident
(แอ็นด ยัวร์ คอนฟิเด็นท)
Way you’re driving that
(เว ยัวร์ ดรายวิง แดท)
[you] better back it in
([ ยู ] เบทเทอะ แบ็ค อิท อิน)
Said you’re talking real slick
(เซ็ด ยัวร์ ทอคอิง ริแอ็ล ซลิค)
And you’re confident
(แอ็นด ยัวร์ คอนฟิเด็นท)
Way you’re driving that
(เว ยัวร์ ดรายวิง แดท)
[you] better back it in
([ ยู ] เบทเทอะ แบ็ค อิท อิน)

Got me uptight with your body heat
(ก็อท มี อัพทาย วิฑ ยุร บอดอิ ฮีท)
Makin’ me sweat, girl it’s all I need [all I need]
(เมกิน มี ซเว็ท , เกิล อิทซ ซอร์ ไอ นีด [ ออล ไอ นีด ])
Feelin’ your breath when you talk to me
(ฟีลิน ยุร บเร็ธ ฮเว็น ยู ทอค ทู มี)
Up in this spot tonight
(อัพ อิน ดีซ สพอท ทุไนท)

Checkin’ you out while you movin’
(เชคกิน ยู เอ้า ฮไวล ยู มูฝวิน)
Head to toe while you groovin’
(เฮ็ด ทู โท ฮไวล ยู กรูฝวิน)
Don’t you know what you Workin’ that tonight
(ด้อนท์ ยู โน ว็อท ยู เวิคกิน แดท ทุไนท)

[Chorus x 1]
([ โครัซ เอ๊กซฺ วัน ])

Step into the club
(ซเท็พ อีนทุ เดอะ คลับ)
Rub a dub dub
(รับ อะ ดับ ดับ)
Time to have some fun
(ไทม ทู แฮ็ฝ ซัม ฟัน)
Someone gladly come
(ซัมวัน กแลดลิ คัม)
Not into conversation like blah blah blah
(น็อท อีนทุ คอนเฝอะเซฌัน ไลค บลา บลา บลา)
Or rah rah rah
(ออ รา รา รา)
When you back it up it ha ha ha
(ฮเว็น ยู แบ็ค อิท อัพ อิท ฮา ฮา ฮา)
Look everybody now I’m a star
(ลุค เอวี่บอดี้ เนา แอม มา ซทา)
I said I just sing I cant play guitar
(ไอ เซ็ด ดาย จัซท ซิง ไอ แค็นท พเล กิทา)
Wont you stay I love the way you back it up on me uh
(ว็อนท ยู ซเท ไอ ลัฝ เดอะ เว ยู แบ็ค อิท อัพ ออน มี อา)
Just like that
(จัซท ไลค แดท)

Back it up
(แบ็ค อิท อัพ)
Come a little bit closer to me
(คัม อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท โคลเซอร์ ทู มี)
Back it up
(แบ็ค อิท อัพ)
Don’t it feel a little nicer tell me
(ด้อนท์ ดิธ ฟีล อะ ลิ๊ทเทิ่ล นายเซอร์ เท็ล มี)
Back it up
(แบ็ค อิท อัพ)
Coz we gonna get hot now maybe
(คอซ วี กอนนะ เก็ท ฮ็อท เนา เมบี)
More than a little
(โม แฑ็น อะ ลิ๊ทเทิ่ล)
Caught in the middle
(คอท อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล)

Back it up
(แบ็ค อิท อัพ)
Come a little bit closer to me
(คัม อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท โคลเซอร์ ทู มี)
Back it up
(แบ็ค อิท อัพ)
Don’t it feel a little nicer tell me
(ด้อนท์ ดิธ ฟีล อะ ลิ๊ทเทิ่ล นายเซอร์ เท็ล มี)
Back it up
(แบ็ค อิท อัพ)
Coz we gonna get hot now maybe
(คอซ วี กอนนะ เก็ท ฮ็อท เนา เมบี)
More than a little
(โม แฑ็น อะ ลิ๊ทเทิ่ล)
Caught in the middle
(คอท อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล)

Now you’re talking real slick
(เนา ยัวร์ ทอคอิง ริแอ็ล ซลิค)
And you’re confident
(แอ็นด ยัวร์ คอนฟิเด็นท)
Way you’re driving that
(เว ยัวร์ ดรายวิง แดท)
You better back it in
(ยู เบทเทอะ แบ็ค อิท อิน)
Said you’re talking real slick
(เซ็ด ยัวร์ ทอคอิง ริแอ็ล ซลิค)
And you’re confident
(แอ็นด ยัวร์ คอนฟิเด็นท)
Way you’re driving that
(เว ยัวร์ ดรายวิง แดท)
You better back it in
(ยู เบทเทอะ แบ็ค อิท อิน)

[Chorus x 1]
([ โครัซ เอ๊กซฺ วัน ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Back It up คำอ่านไทย Blue

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น