เนื้อเพลง Where Were You When I Needed You คำอ่านไทย Grass Roots

Dont bother cryin, dont bother crawlin
( ด้อนท์ บอฑเออะ คายอิน , ด้อนท์ บอฑเออะ คราวลิน)
Its all over now, no use in stallin
(อิทซ ซอร์ โอเฝอะ เนา , โน ยูซ อิน สเตวลิน)
The love I once felt, I dont feel anymore for you
(เดอะ ลัฝ ไอ วันซ เฟ็ลท , ไอ ด้อนท์ ฟีล แอนนี่มอ ฟอ ยู)
This time Ill even open the door for you
(ดีซ ไทม แอล อีเฝ็น โอเพ็น เดอะ โด ฟอ ยู)
You walked out when I was down
(ยู วอค เอ้า ฮเว็น นาย วอส เดาน)
Well now Im well off
(เว็ล เนา แอม เว็ล ออฟฟ)
And look whos comin round
(แอ็นด ลุค ฮู คัมอิน เรานด)
Where were you when I needed you
(ฮแว เวอ ยู ฮเว็น นาย นีด ยู)
Where were you when I wanted you
(ฮแว เวอ ยู ฮเว็น นาย ว็อนท ยู)
Where were you when I needed you
(ฮแว เวอ ยู ฮเว็น นาย นีด ยู)
Where..ere…ere
(ฮแว แอ แอ)
Youre lookin good, its hard to fight it
(ยัวร์ ลุคกิน เกิด , อิทซ ฮาด ทู ไฟท ดิธ)
But no use explainin, Ive already decided
(บัท โน ยูซ explainin , แอฝ ออลเรดอิ ดิไซด)
That livin with you, its worse than without you
(แดท ลีฝอิน วิฑ ยู , อิทซ เวิซ แฑ็น วิเฑาท ยู)
I wont spend a lifetime a-worryin about you
(ไอ ว็อนท ซเพ็นด อะ ไลฟ์ไทม์ อะ วอร์รียิน อะเบาท ยู)
Oh, things got rough and you disappeared
(โอ , ธิง ก็อท รัฟ แอ็นด ยู ดิแซ็พเพีย)
Now Im back on my feet
(เนา แอม แบ็ค ออน มาย ฟีท)
But look, look whos standing there
(บัท ลุค , ลุค ฮู ซแทนดิง แดร์)
Where were you when I needed you
(ฮแว เวอ ยู ฮเว็น นาย นีด ยู)
Where were you when I wanted you
(ฮแว เวอ ยู ฮเว็น นาย ว็อนท ยู)
Where were you when I needed you
(ฮแว เวอ ยู ฮเว็น นาย นีด ยู)
Where..ere…ere
(ฮแว แอ แอ)
Oh, you were so young, and you were so wild
(โอ , ยู เวอ โซ ยัง , แอ็นด ยู เวอ โซ ไวลด)
I knew you were nobodys innocent child
(ไอ นยู ยู เวอ โนบอดี้ อีนโนะเซ็นท ไชล)
That first day I saw you, you really got to me
(แดท เฟิซท เด ไอ ซอ ยู , ยู ริแอ็ลลิ ก็อท ทู มี)
I thought I could change you, what good did it do me
(ไอ ธอท ไอ เคิด เชนจ ยู , ว็อท เกิด ดิด ดิท ดู มี)
Oh, things got rough and you wouldnt wait
(โอ , ธิง ก็อท รัฟ แอ็นด ยู วูดดึ่น เวท)
Now youre tripping back
(เนา ยัวร์ ทริพพิง แบ็ค)
But babe, its too late
(บัท เบบ , อิทซ ทู เลท)
Where were you when I needed you
(ฮแว เวอ ยู ฮเว็น นาย นีด ยู)
Where were you when I wanted you
(ฮแว เวอ ยู ฮเว็น นาย ว็อนท ยู)
Where were you when I needed you
(ฮแว เวอ ยู ฮเว็น นาย นีด ยู)
Where..ere…ere
(ฮแว แอ แอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Where Were You When I Needed You คำอ่านไทย Grass Roots

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น