เนื้อเพลง Have You Ever Been in Love คำอ่านไทย Westlife

In the morning light
( อิน เดอะ มอนิง ไลท)
Half awake and half asleep
(ฮาล์ฟ อะเวค แอ็นด ฮาล์ฟ อัซลีพ)
Have you ever laid there thinking
(แฮ็ฝ ยู เอฝเออะ เลด แดร์ ติ้งกิง)
Was it all a dream?
(วอส ซิท ออล อะ ดรีม)
But you reach out and she’s there
(บัท ยู รีช เอ้า แอ็นด ชี แดร์)
Every moment, everywhere
(เอฝริ โมเม็นท , เอวี่แวร์)
Have you ever been in love?
(แฮ็ฝ ยู เอฝเออะ บีน อิน ลัฝ)

Have you ever felt
(แฮ็ฝ ยู เอฝเออะ เฟ็ลท)
How far a heart can fall
(เฮา ฟา รา ฮาท แค็น ฟอล)
Have you ever stayed up waiting
(แฮ็ฝ ยู เอฝเออะ ซเท อัพ เวททิง)
For a telephone call
(ฟอ รา เทลอิโฟน คอล)
Just to hear her say hello
(จัซท ทู เฮีย เฮอ เซ เฮ็ลโล)
Cause you miss each other so
(คอส ยู มิซ อีช อัฑเออะ โซ)
Have you ever been in love?
(แฮ็ฝ ยู เอฝเออะ บีน อิน ลัฝ)

Have there been times to laugh
(แฮ็ฝ แดร์ บีน ไทม ทู ลาฟ)
And times you really want to cry
(แอ็นด ไทม ยู ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู คไร)
Finding reasons to believe her
(ไฟนดิง รี๊ซั่น ทู บิลีฝ เฮอ)
cause you’d die a little if she lied
(คอส ยูต ได อะ ลิ๊ทเทิ่ล อิฟ ชี ไล)
And when in times of doubt
(แอ็นด ฮเว็น อิน ไทม อ็อฝ เดาท)
Have you ever tried to work it out
(แฮ็ฝ ยู เอฝเออะ ทไร ทู เวิค อิท เอ้า)
But still she leaves you wondering
(บัท ซทิล ชี ลีฝ ยู วันเดอะริง)
What it’s all about
(ว็อท อิทซ ซอร์ อะเบาท)

And when she’s far away
(แอ็นด ฮเว็น ชี ฟา อะเว)
Have you ever felt the need to stray
(แฮ็ฝ ยู เอฝเออะ เฟ็ลท เดอะ นีด ทู ซทเร)
And tried and then discovered
(แอ็นด ทไร แอ็นด เด็น ดิซคัฝเออะ)
It just doesn’t pay
(อิท จัซท ดัสอินท เพ)
Cause with her, you can be true
(คอส วิฑ เฮอ , ยู แค็น บี ทรู)
And with her, you can be you
(แอ็นด วิฑ เฮอ , ยู แค็น บี ยู)
Have you ever been in love?
(แฮ็ฝ ยู เอฝเออะ บีน อิน ลัฝ)

Have there been times to laugh
(แฮ็ฝ แดร์ บีน ไทม ทู ลาฟ)
And times you really want to cry
(แอ็นด ไทม ยู ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู คไร)
Finding reasons to believe her
(ไฟนดิง รี๊ซั่น ทู บิลีฝ เฮอ)
Cause you’d die a little if she lied
(คอส ยูต ได อะ ลิ๊ทเทิ่ล อิฟ ชี ไล)
And when in times of doubt
(แอ็นด ฮเว็น อิน ไทม อ็อฝ เดาท)
Have you ever tried to work it out
(แฮ็ฝ ยู เอฝเออะ ทไร ทู เวิค อิท เอ้า)
But still she leaves you wondering
(บัท ซทิล ชี ลีฝ ยู วันเดอะริง)
What its all about
(ว็อท อิทซ ซอร์ อะเบาท)

And when the night comes down
(แอ็นด ฮเว็น เดอะ ไนท คัม เดาน)
Can you call your house a home
(แค็น ยู คอล ยุร เฮาซ อะ โฮม)
Do you dream you’re still together
(ดู ยู ดรีม ยัวร์ ซทิล ทุเกฑเออะ)
And wake up alone
(แอ็นด เวค อัพ อะโลน)
Have you ever been in love
(แฮ็ฝ ยู เอฝเออะ บีน อิน ลัฝ)
The way that I’m in love
(เดอะ เว แดท แอม อิน ลัฝ)
Have you ever been in love?
(แฮ็ฝ ยู เอฝเออะ บีน อิน ลัฝ)
Have you ever been in love?
(แฮ็ฝ ยู เอฝเออะ บีน อิน ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Have You Ever Been in Love คำอ่านไทย Westlife

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น