เนื้อเพลง Touch Me When We’re Dancing คำอ่านไทย The Carpenters

Play us a song we can slow dance on
( พเล อัซ ซา ซ็อง วี แค็น ซโล ดานซ ออน)

We want to hold each other
(วี ว็อนท ทู โฮลด อีช อัฑเออะ)

Play us a groove so we hardly move
(พเล อัซ ซา กรูฝ โซ วี ฮาดลิ มูฝ)

Just let our hearts beat together
(จัซท เล็ท เอ๊า ฮาท บีท ทุเกฑเออะ)

Oh baby, ’cause it feel so good
(โอ เบบิ , คอส อิท ฟีล โซ เกิด)

When we’re close like this
(ฮเว็น เวีย คโลส ไลค ดีซ)

Whisper is my ear and let me steal a kiss
(ฮวีซเพอะ อีส มาย เอีย แอ็นด เล็ท มี ซทีล อะ คิซ)

[*] come on and touch me
([ * ] คัมมอน แอ็นด ทั๊ช มี)

When we’re dancing
(ฮเว็น เวีย แด็นซิง)

You know you’ve got that loving touch
(ยู โน ยู๊ฟ ก็อท แดท ลัฝอิง ทั๊ช)

[loving touch]
([ ลัฝอิง ทั๊ช ])

Touch me when we’re dancing
(ทั๊ช มี ฮเว็น เวีย แด็นซิง)

I want to feel you when i’m falling in love
(ไอ ว็อนท ทู ฟีล ยู ฮเว็น แอม ฟ๊อลิง อิน ลัฝ)

Tonight’s the night and it feels so right
(ทุไนท เดอะ ไนท แอ็นด ดิท ฟีล โซ ไรท)

My heart is saying it to me
(มาย ฮาท อีส เซอิง อิท ทู มี)

You’re the one i’ve waited for so long
(ยัวร์ ดิ วัน แอฝ เวท ฟอ โซ ล็อง)

So let your love flow through me
(โซ เล็ท ยุร ลัฝ ฟโล ธรู มี)

Oh baby, ’cause it feels so good
(โอ เบบิ , คอส อิท ฟีล โซ เกิด)

Just to be this close
(จัซท ทู บี ดีซ คโลส)

You’ve got me up so high
(ยู๊ฟ ก็อท มี อัพ โซ ไฮ)

I could fly coast to coast
(ไอ เคิด ฟไล โคซท ทู โคซท)

Repeat [*]
(ริพีท [ * ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Touch Me When We’re Dancing คำอ่านไทย The Carpenters

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น