เนื้อเพลง Left to My Own Devices คำอ่านไทย Pet Shop Boys

[Uuu…..us]
( [ Uuu อัซ ])

I get out of bed at half past ten
(ไอ เก็ท เอ้า อ็อฝ เบ็ด แอ็ท ฮาล์ฟ พาซท เท็น)
Phone up a friend, who’s a party animal
(โฟน อัพ อะ ฟเร็นด , ฮู ซา พาทิ แอนอิแม็ล)
Turn on the news and drink some tea
(เทิน ออน เดอะ นยู แซน ดริงค ซัม ที)
Maybe if you’re with me we’ll do some shopping
(เมบี อิฟ ยัวร์ วิฑ มี เว็ล ดู ซัม ชอปปิ้ง)

One day I’ll read, or learn to drive a car
(วัน เด แอล เร็ด , ออ เลิน ทู ดไรฝ อะ คา)
If you pass the test, you can beat the rest
(อิฟ ยู เพซ เดอะ เท็ซท , ยู แค็น บีท เดอะ เร็ซท)
But I don’t like to compete, or talk street, street, street
(บัท ไอ ด้อนท์ ไลค ทู ค็อมพีท , ออ ทอค ซทรีท , ซทรีท , ซทรีท)
I can pick up the best from the party animal
(ไอ แค็น พิค อัพ เดอะ เบ็ซท ฟร็อม เดอะ พาทิ แอนอิแม็ล)

I could leave you, say goodbye
(ไอ เคิด ลีฝ ยู , เซ กู๊ดบาย)
Or I could love you, if I try
(ออ ไอ เคิด ลัฝ ยู , อิฟ ฟาย ทไร)
And I could
(แอ็นด ดาย เคิด)
And left to my own devices, I probably would
(แอ็นด เล็ฟท ทู มาย โอน ดิไฝซ , ไอ พรอบอับลิ เวิด)
Left to my own devices, I probably would
(เล็ฟท ทู มาย โอน ดิไฝซ , ไอ พรอบอับลิ เวิด)

Pick up a brochure about the sun
(พิค อัพ อะ บโรฌยูร อะเบาท เดอะ ซัน)
Learn to ignore what the photographer saw
(เลิน ทู อิกโน ว็อท เดอะ โฟะทอกระเฟอะ ซอ)
I was always told that you should join a club
(ไอ วอส ออลเว โทลด แดท ยู เชิด จอยน อะ คลับ)
Stick with the gang, if you want to belong
(ซทิค วิฑ เดอะ แก็ง , อิฟ ยู ว็อนท ทู บิลอง)

I was a lonely boy, no strength, no joy
(ไอ วอส ซา โลนลิ บอย , โน ซทเร็งธ , โน จอย)
In a world of my own at the back of the garden
(อิน อะ เวิลด อ็อฝ มาย โอน แอ็ท เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ ก๊าร์เด้น)
I didn’t want to compete, or play out on the street
(ไอ ดิ๊นอิน ว็อนท ทู ค็อมพีท , ออ พเล เอ้า ออน เดอะ ซทรีท)
For in a secret life I was a round head general
(ฟอ อิน อะ ซีคเร็ท ไลฟ ไอ วอส ซา เรานด เฮ็ด เจนเออะแร็ล)

I could leave you, say goodbye
(ไอ เคิด ลีฝ ยู , เซ กู๊ดบาย)
Or I could love you, if I try
(ออ ไอ เคิด ลัฝ ยู , อิฟ ฟาย ทไร)
And I could
(แอ็นด ดาย เคิด)
And left to my own devices, I probably would
(แอ็นด เล็ฟท ทู มาย โอน ดิไฝซ , ไอ พรอบอับลิ เวิด)
Left to my own devices, I probably would
(เล็ฟท ทู มาย โอน ดิไฝซ , ไอ พรอบอับลิ เวิด)
Oh, I would
(โอ , ไอ เวิด)

I was faced with a choice at a difficult age
(ไอ วอส เฟซ วิฑ อะ ชอยซ แอ็ท ดา ดีฟฟิคัลท เอจ)
Would I write a book? Or should I take to the stage?
(เวิด ดาย ไรท อะ เบิค ออ เชิด ดาย เทค ทู เดอะ ซเทจ)
But in the back of my head I heard distant feet
(บัท อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ มาย เฮ็ด ดาย เฮิด ดีซแท็นท ฟีท)
Che Guevara and Debussy to a disco beat
(ชี Guevara แอ็นด Debussy ทู อะ ดิสโค บีท)

It’s not a crime when you look the way you do
(อิทซ น็อท ดา คไรม ฮเว็น ยู ลุค เดอะ เว ยู ดู)
The way I like to picture you
(เดอะ เว ไอ ไลค ทู พีคเชอะ ยู)
When I get home, it’s late at night
(ฮเว็น นาย เก็ท โฮม , อิทซ เลท แอ็ท ไนท)
I pour a drink and watch the fight
(ไอ โพ รา ดริงค แอ็นด ว็อช เดอะ ไฟท)

Turn off the TV, look at a book
(เทิน ออฟฟ เดอะ ทีวี , ลุค แกท อะ เบิค)
Pick up the phone, fix some food
(พิค อัพ เดอะ โฟน , ฟิคซ ซัม ฟูด)
Maybe I’ll sit up all night and day
(เมบี แอล ซิท อัพ ออล ไนท แอ็นด เด)
Waiting for the minute I hear you say
(เวททิง ฟอ เดอะ มินยูท ไอ เฮีย ยู เซ)

I could leave you, say goodbye
(ไอ เคิด ลีฝ ยู , เซ กู๊ดบาย)
Or I could love you, if I try
(ออ ไอ เคิด ลัฝ ยู , อิฟ ฟาย ทไร)
And I could
(แอ็นด ดาย เคิด)
And left to my own devices, I probably would
(แอ็นด เล็ฟท ทู มาย โอน ดิไฝซ , ไอ พรอบอับลิ เวิด)
Come on, baby, say goodbye
(คัมมอน , เบบิ , เซ กู๊ดบาย)
I could love you, if I try
(ไอ เคิด ลัฝ ยู , อิฟ ฟาย ทไร)
And I could
(แอ็นด ดาย เคิด)
And left to my own devices, I probably would
(แอ็นด เล็ฟท ทู มาย โอน ดิไฝซ , ไอ พรอบอับลิ เวิด)
Left to my own devices, I probably would
(เล็ฟท ทู มาย โอน ดิไฝซ , ไอ พรอบอับลิ เวิด)

Out of bed, at half past ten
(เอ้า อ็อฝ เบ็ด , แอ็ท ฮาล์ฟ พาซท เท็น)
The party animal phones a friend
(เดอะ พาทิ แอนอิแม็ล โฟน ซา ฟเร็นด)
Picks up news about the sun
(พิค อัพ นยู อะเบาท เดอะ ซัน)
And the working day has just begun
(แอ็นด เดอะ เวิคกิง เด แฮ็ส จัซท บิกัน)

Sticks with the gang – at the back of the street
(ซทิค วิฑ เดอะ แก็ง แอ็ท เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ ซทรีท)
Pass the test – and you don’t compete
(เพซ เดอะ เท็ซท แอ็นด ยู ด้อนท์ ค็อมพีท)

Drive the car, if you’re with me
(ดไรฝ เดอะ คา , อิฟ ยัวร์ วิฑ มี)
Che Guevara’s drinking tea
(ชี Guevaras ดริงคิง ที)
He reads about a new device
(ฮี เร็ด อะเบาท ดา นยู ดิไฝซ)
And takes to the stage in a secret life
(แอ็นด เทค ทู เดอะ ซเทจ อิน อะ ซีคเร็ท ไลฟ)

[Uuu…..us]
([ Uuu อัซ ])

Left to my own devices, I probably would
(เล็ฟท ทู มาย โอน ดิไฝซ , ไอ พรอบอับลิ เวิด)
If I was left to my own devices, I possibly would
(อิฟ ฟาย วอส เล็ฟท ทู มาย โอน ดิไฝซ , ไอ พอซซิบลิ เวิด)

[Uuu…..us]
([ Uuu อัซ ])

If I was left to my own devices, I probably would
(อิฟ ฟาย วอส เล็ฟท ทู มาย โอน ดิไฝซ , ไอ พรอบอับลิ เวิด)
Left to my own devices, I probably would
(เล็ฟท ทู มาย โอน ดิไฝซ , ไอ พรอบอับลิ เวิด)

I could leave you, say goodbye
(ไอ เคิด ลีฝ ยู , เซ กู๊ดบาย)
Or I could love you, if I try
(ออ ไอ เคิด ลัฝ ยู , อิฟ ฟาย ทไร)
And I could
(แอ็นด ดาย เคิด)
And left to my own devices, I probably would
(แอ็นด เล็ฟท ทู มาย โอน ดิไฝซ , ไอ พรอบอับลิ เวิด)
Left to my own devices, I probably would
(เล็ฟท ทู มาย โอน ดิไฝซ , ไอ พรอบอับลิ เวิด)
Come on, baby
(คัมมอน , เบบิ)
Left to my own devices, I probably would
(เล็ฟท ทู มาย โอน ดิไฝซ , ไอ พรอบอับลิ เวิด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Left to My Own Devices คำอ่านไทย Pet Shop Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น