เนื้อเพลง Mr. Brownstone คำอ่านไทย Guns N’ Roses

I get up around seven
( ไอ เก็ท อัพ อะเรานด เซฝเอ็น)
Get outta bed around nine
(เก็ท เอ๊าตา เบ็ด อะเรานด ไนน)
And I don’t worry about nothin’ no
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ เวอริ อะเบาท นอทติน โน)
Cause worrin’s a waste of my… time
(คอส worrins ซา เวซท อ็อฝ มาย ไทม)

The show usually starts around seven
(เดอะ โฌ ยูฉัวลิ ซทาท อะเรานด เซฝเอ็น)
We go on stage around nine
(วี โก ออน ซเทจ อะเรานด ไนน)
Get on the bus about eleven
(เก็ท ออน เดอะ บัซ อะเบาท อิเลฝเอ็น)
Sippin’ a drink and feelin’ fine
(ซิบปิ่น อะ ดริงค แอ็นด ฟีลิน ไฟน)

Chorus:
(โครัซ :)
We been dancin’ with Mr. Brownstone
(วี บีน แดนซิน วิฑ มีซเทอะ Brownstone)
He’s been knockin’
(อีส บีน นอคคิน)
He won’t leave me alone
(ฮี ว็อนท ลีฝ มี อะโลน)
No, no ,no, he won’t leave me alone
(โน , โน , โน , ฮี ว็อนท ลีฝ มี อะโลน)
I used ta do a little but a little wouldn’t do
(ไอ ยูซ ทา ดู อะ ลิ๊ทเทิ่ล บัท ดา ลิ๊ทเทิ่ล วูดดึ่น ดู)
So the little got more and more
(โซ เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล ก็อท โม แอ็นด โม)
I just keep tryin’ ta get a little better
(ไอ จัซท คีพ ทายอิน ทา เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เบทเทอะ)
Said the little better than before
(เซ็ด เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล เบทเทอะ แฑ็น บิโฟ)
I used ta do a little but a little wouldn’t do
(ไอ ยูซ ทา ดู อะ ลิ๊ทเทิ่ล บัท ดา ลิ๊ทเทิ่ล วูดดึ่น ดู)
So the little got more and more
(โซ เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล ก็อท โม แอ็นด โม)
I just keep tryin’ ta get a little better
(ไอ จัซท คีพ ทายอิน ทา เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เบทเทอะ)
Said the little better than before
(เซ็ด เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล เบทเทอะ แฑ็น บิโฟ)

Chorus
(โครัซ)

Now I get up around whenever
(เนา ไอ เก็ท อัพ อะเรานด ฮเว็นเอฝเออะ)
I used ta get up on time
(ไอ ยูซ ทา เก็ท อัพ ออน ไทม)
But that old man he’s a real muthaf*cker
(บัท แดท โอลด แม็น อีส ซา ริแอ็ล muthaf*cker)
Gonna kick him on down the line
(กอนนะ คิด ฮิม ออน เดาน เดอะ ไลน)

I used ta do a little but a little wouldn’t do
(ไอ ยูซ ทา ดู อะ ลิ๊ทเทิ่ล บัท ดา ลิ๊ทเทิ่ล วูดดึ่น ดู)
So the little got more and more
(โซ เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล ก็อท โม แอ็นด โม)
I just keep tryin’ ta get a little better
(ไอ จัซท คีพ ทายอิน ทา เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เบทเทอะ)
Said the little better than before
(เซ็ด เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล เบทเทอะ แฑ็น บิโฟ)
I used ta do a little but a little wouldn’t do
(ไอ ยูซ ทา ดู อะ ลิ๊ทเทิ่ล บัท ดา ลิ๊ทเทิ่ล วูดดึ่น ดู)
So the little got more and more
(โซ เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล ก็อท โม แอ็นด โม)
I just keep tryin’ ta get a little better
(ไอ จัซท คีพ ทายอิน ทา เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เบทเทอะ)
Said the little better than before
(เซ็ด เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล เบทเทอะ แฑ็น บิโฟ)

Chorus
(โครัซ)
Shoved it in the bindle and I shot it in the middle
(ฌัฝ ดิท อิน เดอะ bindle แอ็นด ดาย ฌ็อท ดิธ อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล)
And it, it drove outta my mind
(แอ็นด ดิท , อิท ดโรฝ เอ๊าตา มาย ไมนด)
I should’ve known better, said I wish I never met her Said I,
(ไอ ชูดดิฝ โนน เบทเทอะ , เซ็ด ดาย วิฌ ไอ เนฝเวอะ เม็ท เฮอ เซ็ด ดาย ,)
I leave it all behind Yowsa!
(ไอ ลีฝ อิท ดอร์ บิไฮนด Yowsa !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mr. Brownstone คำอ่านไทย Guns N’ Roses

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น