เนื้อเพลง I Don’t Want To Be Alone คำอ่านไทย Billy Joel

She said she’d meet me in the bar
( ชี เซ็ด ชี มีท มี อิน เดอะ บา)
At the Plaza Hotel
(แอ็ท เดอะ พลาสะ โฮเทล)
” Wear a jacket and a tie ”
(” แว รา แจคเค็ท แอ็นด อะ ไท “)
” What’s the occasion? ”
(” ว็อท ดิ อ็อคเคฉัน “)
She just smiled and she wouldn’t say why
(ชี จัซท ซไมล แอ็นด ชี วูดดึ่น เซ ฮไว)
So here I am standing, waiting in the lobby
(โซ เฮียร ไอ แอ็ม ซแทนดิง , เวททิง อิน เดอะ ลอบบิ)
Sweating bullets in this stupid old suit
(Sweatings บูลเล็ท ซิน ดีซ ซทยูทิด โอลด ซยูท)
And when she sees me she busts out laughing
(แอ็นด ฮเว็น ชี ซี มี ชี บัซท เอ้า ลาฟอิง)
” You’re a sad sight honey, but you look so cute ” and
(” ยัวร์ อะ แซ็ด ไซท ฮันอิ , บัท ยู ลุค โซ คยูท ” แอ็นด)

I don’t want to be alone anymore
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู บี อะโลน แอนนี่มอ)
I was checking you out
(ไอ วอส เช็คติ้ง ยู เอ้า)
I was just making sure
(ไอ วอส จัซท เมคอิง ฌุร)
No, I don’t want to be alone anymore
(โน , ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู บี อะโลน แอนนี่มอ)
And, I want you tonight
(แอ็นด , ไอ ว็อนท ยู ทุไนท)
Although you hurt me before
(ออลโฑ ยู เฮิท มี บิโฟ)
It didn’t matter that I felt like a fool
(อิท ดิ๊นอิน แมทเทอะ แดท ไอ เฟ็ลท ไลค เก ฟูล)
Cause I forgot when she walked through the door
(คอส ไอ เฟาะกอท ฮเว็น ชี วอค ธรู เดอะ โด)
I said I’m sorry, but she said it was cool
(ไอ เซ็ด แอม ซอริ , บัท ชี เซ็ด ดิท วอส คูล)
And I don’t want to be alone anymore
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ ว็อนท ทู บี อะโลน แอนนี่มอ)

It’s so confusing choosing sides
(อิทซ โซ ค็อนฟยูสอิง ชูซิง ไซด)
In the heat of the moment
(อิน เดอะ ฮีท อ็อฝ เดอะ โมเม็นท)
Just to see if it’s real
(จัซท ทู ซี อิฟ อิทซ ริแอ็ล)
It’s so *rotic having you
(อิทซ โซ *rotic แฮฝวิ่ง ยู)
Tell me how it should feel
(เท็ล มี เฮา อิท เชิด ฟีล)
But I’m avoiding all the hard cold facts
(บัท แอม อว้อยดิ้ง ออล เดอะ ฮาด โคลด แฟ็คท)
That I’ve got to face
(แดท แอฝ ก็อท ทู เฟซ)
So ask me just one question
(โซ อาซค มี จัซท วัน คเวซชัน)
When this magic night is through
(ฮเว็น ดีซ แมจอิค ไนท อีส ธรู)
Could it have been just anyone
(เคิด ดิท แฮ็ฝ บีน จัซท เอนอิวัน)
Or did it have to be you
(ออ ดิด ดิท แฮ็ฝ ทู บี ยู)
And, will you still be saying–
(แอ็นด , วิล ยู ซทิล บี เซอิง)

I don’t want to be alone anymore
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู บี อะโลน แอนนี่มอ)
I was checking you out
(ไอ วอส เช็คติ้ง ยู เอ้า)
I was just making sure
(ไอ วอส จัซท เมคอิง ฌุร)
No, I don’t want to be alone anymore
(โน , ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู บี อะโลน แอนนี่มอ)
And, I want you tonight
(แอ็นด , ไอ ว็อนท ยู ทุไนท)
Although you hurt me before
(ออลโฑ ยู เฮิท มี บิโฟ)
It didn’t matter that I felt like a fool
(อิท ดิ๊นอิน แมทเทอะ แดท ไอ เฟ็ลท ไลค เก ฟูล)
Cause I forgot when she walked through the door
(คอส ไอ เฟาะกอท ฮเว็น ชี วอค ธรู เดอะ โด)
I said I’m sorry, but she said it was cool
(ไอ เซ็ด แอม ซอริ , บัท ชี เซ็ด ดิท วอส คูล)
And I don’t want to be alone anymore
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ ว็อนท ทู บี อะโลน แอนนี่มอ)

But, don’t you know that it’s wrong
(บัท , ด้อนท์ ยู โน แดท อิทซ ร็อง)
It’s wrong, it’s wrong…
(อิทซ ร็อง , อิทซ ร็อง)
But like the song
(บัท ไลค เดอะ ซ็อง)
Being caught by the wink of an eye
(บีอิง คอท ไบ เดอะ วิงค อ็อฝ แอน ไอ)
I can’t be sure we’ll get along
(ไอ แค็นท บี ฌุร เว็ล เก็ท อะลอง)
But I’m willing to try
(บัท แอม วีลลิง ทู ทไร)
As long as you can tell me–
(แอ็ส ล็อง แอ็ส ยู แค็น เท็ล มี)

I don’t want to be alone anymore
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู บี อะโลน แอนนี่มอ)
I was checking you out
(ไอ วอส เช็คติ้ง ยู เอ้า)
I was just making sure
(ไอ วอส จัซท เมคอิง ฌุร)

No, I don’t want to be alone anymore
(โน , ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู บี อะโลน แอนนี่มอ)
And, I want you tonight
(แอ็นด , ไอ ว็อนท ยู ทุไนท)
Although you hurt me before
(ออลโฑ ยู เฮิท มี บิโฟ)
It didn’t matter that I felt like a fool
(อิท ดิ๊นอิน แมทเทอะ แดท ไอ เฟ็ลท ไลค เก ฟูล)
Cause I forgot when she walked through the door
(คอส ไอ เฟาะกอท ฮเว็น ชี วอค ธรู เดอะ โด)
I said I’m sorry, but she said it was cool
(ไอ เซ็ด แอม ซอริ , บัท ชี เซ็ด ดิท วอส คูล)
And I don’t want to be alone anymore
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ ว็อนท ทู บี อะโลน แอนนี่มอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Don’t Want To Be Alone คำอ่านไทย Billy Joel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น