เนื้อเพลง Forever In Your Eyes คำอ่านไทย Jessica Simpson

Eyes like fire – Burn desire
( ไอ ไลค ไฟร เบิน ดิไสร)
As we dance away into the night
(แอ็ส วี ดานซ อะเว อีนทุ เดอะ ไนท)

This attraction – Fuels a passion
(ดีซ แอ็ทแรคฌัน ฟยูเอ็ล ซา แพฌอัน)
That’s just too strong for us to try and fight
(แด๊ท จัซท ทู ซทร็อง ฟอ อัซ ทู ทไร แอ็นด ไฟท)

Each moment we’re together
(อีช โมเม็นท เวีย ทุเกฑเออะ)
I just never want to end
(ไอ จัซท เนฝเวอะ ว็อนท ทู เอ็นด)
Cause I could never feel this way again
(คอส ไอ เคิด เนฝเวอะ ฟีล ดีซ เว อะเกน)

Cause nothing else had ever felt so right
(คอส นัธอิง เอ็ลซ แฮ็ด เอฝเออะ เฟ็ลท โซ ไรท)
To feel your body lying next to me
(ทู ฟีล ยุร บอดอิ ลายยิง เน็คซท ทู มี)
As the rhythm of your heart beats through me
(แอ็ส เดอะ ริธึ่ม อ็อฝ ยุร ฮาท บีท ธรู มี)
All through the night
(ออล ธรู เดอะ ไนท)
I never thought I’d ever realize
(ไอ เนฝเวอะ ธอท อาย เอฝเออะ รีแอะไลส)
A long that feels so close to paradise
(อะ ล็อง แดท ฟีล โซ คโลส ทู แพระไดส)
Boy I could spend my whole life living
(บอย ไอ เคิด ซเพ็นด มาย โฮล ไลฟ ลีฝอิง)
Forever in our eyes
(เฟาะเรฝเออะ อิน เอ๊า ไอ)

Lips so tender – I surrender
(ลิพ โซ เทนเดอะ ไอ ซะเรนเดอะ)
Everything I am is yours alone
(เอ๊วี่ติง ไอ แอ็ม อีส ยุร อะโลน)

When you tough me – All that I see
(ฮเว็น ยู ทั๊ฟ มี ออล แดท ไอ ซี)
Fire feeling that my heart has never known
(ไฟร ฟีลอิง แดท มาย ฮาท แฮ็ส เนฝเวอะ โนน)

You’re all I ever dreamed of
(ยัวร์ ออล ไอ เอฝเออะ ดรีม อ็อฝ)
you7re my every fantasy
(you7re มาย เอฝริ แฟนทะซิ)
Whoever thought on angel could bring heaven here to me
(ฮูเอฝเออะ ธอท ออน เอนเจล เคิด บริง เฮฝเอ็น เฮียร ทู มี)

Cause nothing else had ever felt so right
(คอส นัธอิง เอ็ลซ แฮ็ด เอฝเออะ เฟ็ลท โซ ไรท)
To feel your body lying next to me
(ทู ฟีล ยุร บอดอิ ลายยิง เน็คซท ทู มี)
As the rhythm of your heart beats through me
(แอ็ส เดอะ ริธึ่ม อ็อฝ ยุร ฮาท บีท ธรู มี)
All through the night
(ออล ธรู เดอะ ไนท)
I never thought I’d ever realize
(ไอ เนฝเวอะ ธอท อาย เอฝเออะ รีแอะไลส)
A long that feels so close to paradise
(อะ ล็อง แดท ฟีล โซ คโลส ทู แพระไดส)
Boy I could spend my whole life living
(บอย ไอ เคิด ซเพ็นด มาย โฮล ไลฟ ลีฝอิง)
Forever in our eyes
(เฟาะเรฝเออะ อิน เอ๊า ไอ)

You’re the one my heart beats for
(ยัวร์ ดิ วัน มาย ฮาท บีท ฟอ)
You’re my everything and more
(ยัวร์ มาย เอ๊วี่ติง แอ็นด โม)
It’s a burnin’ love I can’t seem to ignore
(อิทซ ซา เบินนิน ลัฝ ไอ แค็นท ซีม ทู อิกโน)
All the things I feel inside
(ออล เดอะ ธิง ซาย ฟีล อีนไซด)
Are too strong for me to hide [baby]
(อาร์ ทู ซทร็อง ฟอ มี ทู ไฮด [ เบบิ ])
I need you by my side
(ไอ นีด ยู ไบ มาย ไซด)
Cause I could live forever in your eyes
(คอส ไอ เคิด ไลฝ เฟาะเรฝเออะ อิน ยุร ไอ)

Cause nothing else had ever felt so right
(คอส นัธอิง เอ็ลซ แฮ็ด เอฝเออะ เฟ็ลท โซ ไรท)
To feel your body lying next to me
(ทู ฟีล ยุร บอดอิ ลายยิง เน็คซท ทู มี)
As the rhythm of your heart beats through me
(แอ็ส เดอะ ริธึ่ม อ็อฝ ยุร ฮาท บีท ธรู มี)
All through the night
(ออล ธรู เดอะ ไนท)
I never thought I’d ever realize
(ไอ เนฝเวอะ ธอท อาย เอฝเออะ รีแอะไลส)
A long that feels so close to paradise
(อะ ล็อง แดท ฟีล โซ คโลส ทู แพระไดส)
Boy I could spend my whole life living
(บอย ไอ เคิด ซเพ็นด มาย โฮล ไลฟ ลีฝอิง)
Forever in our eyes
(เฟาะเรฝเออะ อิน เอ๊า ไอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Forever In Your Eyes คำอ่านไทย Jessica Simpson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น