เนื้อเพลง Let Down คำอ่านไทย Radiohead

Transport, motorways and tramlines
( ทแรนสโพท , มอเทอเว แซน tramlines)
Starting and then stopping
(ซทาททิง แอ็นด เด็น ซทอพพิง)
Taking off and landing
(เทคอิง ออฟฟ แอ็นด แลนดิง)
The emptiest of feelings
(ดิ emptiest อ็อฝ ฟีลอิง)
Disappointed people clinging on to bottles
(ดิแซ็พพอยนท พี๊เพิ่ล คลิงงิง ออน ทู บ๊อทเทิ่ล)
And when it comes it’s so so disappointing
(แอ็นด ฮเว็น หนิด คัม อิทซ โซ โซ ดิแซ็พพอยนทิง)

Let down and hanging around
(เล็ท เดาน แอ็นด แฮงอิง อะเรานด)
Crushed like a bug in the ground
(ครัฌ ไลค เก บัก อิน เดอะ กเรานด)
Let down and hanging around
(เล็ท เดาน แอ็นด แฮงอิง อะเรานด)

Shell smashed, juices flowing
(เฌ็ล ซแม็ฌ , จูซ ฟโลอิง)
Wings twitch, legs are going
(วิง ทวิช , เล็ก แซร์ โกอิ้ง)
Don’t get sentimental
(ด้อนท์ เก็ท เซนทิเมนแท็ล)
It always ends up drivel
(อิท ออลเว เอ็นด อัพ drivel)

One day I’m going to grow wings
(วัน เด แอม โกอิ้ง ทู กโร วิง)
A chemical reaction
(อะ เคมอิแค็ล ริแอคฌัน)
Hysterical and useless
(ฮิซเทริแค็ล แอ็นด ยูสเหลด)
Hysterical and …
(ฮิซเทริแค็ล แอ็นด)

Let down and hanging around
(เล็ท เดาน แอ็นด แฮงอิง อะเรานด)
Crushed like a bug in the ground
(ครัฌ ไลค เก บัก อิน เดอะ กเรานด)
Let down and hanging around
(เล็ท เดาน แอ็นด แฮงอิง อะเรานด)

Let down again
(เล็ท เดาน อะเกน)
Let down again
(เล็ท เดาน อะเกน)
Let down again
(เล็ท เดาน อะเกน)

You know, you know where you are with
(ยู โน , ยู โน ฮแว ยู อาร์ วิฑ)
You know where you are with
(ยู โน ฮแว ยู อาร์ วิฑ)
Floor collapsing
(ฟโล collapsings)
Floating, bouncing back
(ฟโลทอิง , เบานซิง แบ็ค)
And one day….
(แอ็นด วัน เด)
I am going to grow wings
(ไอ แอ็ม โกอิ้ง ทู กโร วิง)
A chemical reaction
(อะ เคมอิแค็ล ริแอคฌัน)
Hysterical and useless
(ฮิซเทริแค็ล แอ็นด ยูสเหลด)
Hysterical and…
(ฮิซเทริแค็ล แอ็นด)

Let down and hanging around
(เล็ท เดาน แอ็นด แฮงอิง อะเรานด)
Crushed like a bug in the ground
(ครัฌ ไลค เก บัก อิน เดอะ กเรานด)
Let down and hanging around
(เล็ท เดาน แอ็นด แฮงอิง อะเรานด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Let Down คำอ่านไทย Radiohead

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น