เนื้อเพลง Dialogue (parts I And Ii) คำอ่านไทย Chicago

Terry: Are you optimistic ’bout the way that things are going?
( เทรี่: อาร์ ยู ออพทิมีซทิค เบาท เดอะ เว แดท ธิง แซร์ โกอิ้ง)
Pete: No, I never ever think of it at all.
(พีท : โน , ไอ เนฝเวอะ เอฝเออะ ธิงค อ็อฝ อิท แอ็ท ดอร์)
Terry: Don’t you ever worry when you see what’s going down?
(เทรี่: ด้อนท์ ยู เอฝเออะ เวอริ ฮเว็น ยู ซี ว็อท โกอิ้ง เดาน)
Pete: Well, I try to mind my business, that is, no business at all.
(พีท : เว็ล , ไอ ทไร ทู ไมนด มาย บีสเน็ซ , แดท อีส , โน บีสเน็ซ แอ็ท ดอร์)

Terry: When it’s time to function as a feeling human being, will your Bachelor
(เทรี่: ฮเว็น อิทซ ไทม ทู ฟังฌัน แอ็ส ซา ฟีลอิง ฮยูแม็น บีอิง , วิล ยุร แบชเลอะ)
of Arts help you get by?
(อ็อฝ อาท เฮ็ลพ ยู เก็ท ไบ)
Pete: I hope to study further, a few more years or so.
(พีท : ไอ โฮพ ทู ซทัดอิ เฟอเฑอะ , อะ ฟยู โม เยีย ออ โซ)
I also hope to keep a steady high.
(ไอ ออลโซ โฮพ ทู คีพ อะ ซเทดอิ ไฮ)

Terry: Will you try to change things, use the power that you have,
(เทรี่: วิล ยู ทไร ทู เชนจ ธิง , ยูซ เดอะ เพาเออะ แดท ยู แฮ็ฝ ,)
The power of a million new ideas?
(เดอะ เพาเออะ อ็อฝ อะ มีลยัน นยู ไอดีอะ)
Pete: What is this power you speak of and the need for things to change?
(พีท : ว็อท อีส ดีซ เพาเออะ ยู ซพีค อ็อฝ แอ็นด เดอะ นีด ฟอ ธิง ทู เชนจ)
I always thought that ev’rything was fine, ev’rything is fine.
(ไอ ออลเว ธอท แดท เอฟรี่ติง วอส ไฟน , เอฟรี่ติง อีส ไฟน)

Terry: Don’t you feel repression just closing in around?
(เทรี่: ด้อนท์ ยู ฟีล ริพเรฌอัน จัซท โครสซิง อิน อะเรานด)
Pete: No, the campus here is very very free.
(พีท : โน , เดอะ แคมพัซ เฮียร อีส เฝริ เฝริ ฟรี)
Terry: Does it make you angry the way war is dragging on?
(เทรี่: โด ซิท เมค ยู แองกริ เดอะ เว วอ อีส แดรกกิ้ง ออน)
Pete: Well I hope the President knows what he’s into, I don’t know.
(พีท : เว็ล ไอ โฮพ เดอะ พเรสอิเด็นท โน ว็อท อีส อีนทุ , ไอ ด้อนท์ โน)
Oooh I just don’t know.
(อู้ ไอ จัซท ด้อนท์ โน)

Terry: Don’t you see starvation in the city where you live,
(เทรี่: ด้อนท์ ยู ซี ซทาเฝฌัน อิน เดอะ ซีทอิ ฮแว ยู ไลฝ ,)
all the needless hunger, all the needless pain?
(ออล เดอะ นีดเล็ซ ฮังเกอะ , ออล เดอะ นีดเล็ซ เพน)
Pete: I haven’t been there lately, the country is so fine,
(พีท : ไอ แฮฟเวน บีน แดร์ เลทลิ , เดอะ คันทริ อีส โซ ไฟน ,)
but my neighbors don’t seem hungry ’cause they haven’t got the time,
(บัท มาย เนเบอะ ด้อนท์ ซีม ฮังกริ คอส เด แฮฟเวน ก็อท เดอะ ไทม ,)
Haven’t got the time.
(แฮฟเวน ก็อท เดอะ ไทม)

Terry: Thank you for the talk, you know you really eased my mind,
(เทรี่: แธ็งค ยู ฟอ เดอะ ทอค , ยู โน ยู ริแอ็ลลิ อีส มาย ไมนด ,)
I was troubled by the shapes of things to come.
(ไอ วอส ทรั๊บเบิ้ล ไบ เดอะ เฌพ อ็อฝ ธิง ทู คัม)
Pete: Well, if you had my outlook, your feelings would be numb,
(พีท : เว็ล , อิฟ ยู แฮ็ด มาย เอาทลุค , ยุร ฟีลอิง เวิด บี นัม ,)
You’d always think that ev’rything was fine.
(ยูต ออลเว ธิงค แดท เอฟรี่ติง วอส ไฟน)
Ev’ry thing is fine.
(เอวรี่ ธิง อีส ไฟน)

We can make it better [x3] Yeah! Yeah! Yeah!
(วี แค็น เมค อิท เบทเทอะ [ x3 ] เย่ ! เย่ ! เย่ !)
We can change the world now [x3]
(วี แค็น เชนจ เดอะ เวิลด เนา [ x3 ])

We can save the children [x3]
(วี แค็น เซฝ เดอะ ชีลดเร็น [ x3 ])
We can make it happen [x3]
(วี แค็น เมค อิท แฮพเพ็น [ x3 ])

Transcribed by
(ทแร็นซคไรบ ไบ)
Don F. Pizarro
(ด็อน เอฟ Pizarro)
[email protected]
([email protected] oca udayton edu)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dialogue (parts I And Ii) คำอ่านไทย Chicago

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น