เนื้อเพลง I Breathe Again คำอ่านไทย Adam Rickitt

Uh uh uh uh uh uh uh
( อา อา อา อา อา อา อา)
I breathe again
(ไอ บรีฑ อะเกน)
I breathe again
(ไอ บรีฑ อะเกน)
I breathe again
(ไอ บรีฑ อะเกน)

When you’re not here minutes feel like days
(ฮเว็น ยัวร์ น็อท เฮียร มินยูท ฟีล ไลค เด)
And I wait to hold you in my arms
(แอ็นด ดาย เวท ทู โฮลด ยู อิน มาย อาม)
Fever breaks, my body aches
(ฟีเฝอะ บเรค , มาย บอดอิ เอค)
But I’m strong and I’ll hold on
(บัท แอม ซทร็อง แอ็นด แอล โฮลด ออน)

Open the door feel the need in me
(โอเพ็น เดอะ โด ฟีล เดอะ นีด อิน มี)
Come and take, come and take this pain away
(คัม แอ็นด เทค , คัม แอ็นด เทค ดีซ เพน อะเว)
Babe your love is like oxygen through my veins
(เบบ ยุร ลัฝ อีส ไลค อ๊อกซีเจ้น ธรู มาย เฝน)
And I need it
(แอ็นด ดาย นีด ดิท)

Bridge :
(บริจ :)
I feel my body shake and my heart about to fail
(ไอ ฟีล มาย บอดอิ เฌค แอ็นด มาย ฮาท อะเบาท ทู เฟล)
A panic attack and I can’t exhale
(อะ แพนอิค แอ็ทแทค แอ็นด ดาย แค็นท เอ็คเซล)
But baby all I need’s your lovin’ medication
(บัท เบบิ ออล ไอ นีด ยุร ลัฝวิน เมดดีเคชั่น)

Chorus :
(โครัซ :)
You’re the life I believe you’re the air that I need
(ยัวร์ เดอะ ไลฟ ไอ บิลีฝ ยัวร์ ดิ แอ แดท ไอ นีด)
When you touch me I breathe again
(ฮเว็น ยู ทั๊ช มี ไอ บรีฑ อะเกน)
You’re the life I believe the air that I need
(ยัวร์ เดอะ ไลฟ ไอ บิลีฝ ดิ แอ แดท ไอ นีด)
When you touch me I breathe again
(ฮเว็น ยู ทั๊ช มี ไอ บรีฑ อะเกน)
When you hold me [I breathe again]
(ฮเว็น ยู โฮลด มี [ ไอ บรีฑ อะเกน ])
When you’re near me [I breathe again]
(ฮเว็น ยัวร์ เนีย มี [ ไอ บรีฑ อะเกน ])
When you touch me [I breathe again]
(ฮเว็น ยู ทั๊ช มี [ ไอ บรีฑ อะเกน ])
When you hold me [I breathe again]
(ฮเว็น ยู โฮลด มี [ ไอ บรีฑ อะเกน ])
When you’re near me [I breathe again]
(ฮเว็น ยัวร์ เนีย มี [ ไอ บรีฑ อะเกน ])
When you touch me [I breathe again]
(ฮเว็น ยู ทั๊ช มี [ ไอ บรีฑ อะเกน ])

I breath again [again, again, again]
(ไอ บเร็ธ อะเกน [ อะเกน , อะเกน , อะเกน ])
Uh uh uh uh
(อา อา อา อา)

I want to wake lying next to you
(ไอ ว็อนท ทู เวค ลายยิง เน็คซท ทู ยู)
Where I’m safe and far away from harm
(ฮแว แอม เซฟ แอ็นด ฟา อะเว ฟร็อม ฮาม)
Nothing takes my breath away
(นัธอิง เทค มาย บเร็ธ อะเว)
Like the thought of you gone
(ไลค เดอะ ธอท อ็อฝ ยู กอน)

I feel your body burn
(ไอ ฟีล ยุร บอดอิ เบิน)
And we move in time
(แอ็นด วี มูฝ อิน ไทม)
You’ve given me life
(ยู๊ฟ กีฝเอ็น มี ไลฟ)
With your melting mind
(วิฑ ยุร เมลทิง ไมนด)
And baby I can feel you in my soul, ah
(แอ็นด เบบิ ไอ แค็น ฟีล ยู อิน มาย โซล , อา)

[Chorus]
([ โครัซ ])

I breath again [again, again, again]
(ไอ บเร็ธ อะเกน [ อะเกน , อะเกน , อะเกน ])
Uh uh uh uh
(อา อา อา อา)

[Bridge]
([ บริจ ])

You’re the life I believe you’re the air that I need
(ยัวร์ เดอะ ไลฟ ไอ บิลีฝ ยัวร์ ดิ แอ แดท ไอ นีด)
When you touch me I breathe again
(ฮเว็น ยู ทั๊ช มี ไอ บรีฑ อะเกน)
You’re the life I believe the air that I need
(ยัวร์ เดอะ ไลฟ ไอ บิลีฝ ดิ แอ แดท ไอ นีด)
When you touch me I breathe again, ooh
(ฮเว็น ยู ทั๊ช มี ไอ บรีฑ อะเกน , อู้)
When you hold me [I breathe again]
(ฮเว็น ยู โฮลด มี [ ไอ บรีฑ อะเกน ])
When you’re near me [I breathe again]
(ฮเว็น ยัวร์ เนีย มี [ ไอ บรีฑ อะเกน ])
When you touch me [I breathe again]
(ฮเว็น ยู ทั๊ช มี [ ไอ บรีฑ อะเกน ])
But baby all I need’s your lovin’ medication
(บัท เบบิ ออล ไอ นีด ยุร ลัฝวิน เมดดีเคชั่น)
When you hold me [I breathe again]
(ฮเว็น ยู โฮลด มี [ ไอ บรีฑ อะเกน ])
When you’re near me [I breathe again]
(ฮเว็น ยัวร์ เนีย มี [ ไอ บรีฑ อะเกน ])
Baby I can feel you in my soul
(เบบิ ไอ แค็น ฟีล ยู อิน มาย โซล)

You’re the life I believe you’re the air that I need
(ยัวร์ เดอะ ไลฟ ไอ บิลีฝ ยัวร์ ดิ แอ แดท ไอ นีด)
When you touch me I breathe again [breathe, breathe]
(ฮเว็น ยู ทั๊ช มี ไอ บรีฑ อะเกน [ บรีฑ , บรีฑ ])
You’re the life I believe the air that I need
(ยัวร์ เดอะ ไลฟ ไอ บิลีฝ ดิ แอ แดท ไอ นีด)
When you touch me I breathe again, ooh
(ฮเว็น ยู ทั๊ช มี ไอ บรีฑ อะเกน , อู้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Breathe Again คำอ่านไทย Adam Rickitt

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น