เนื้อเพลง Ching Ching คำอ่านไทย Ms.Jade

[Intro x4: Nelly Furtado]
(อีส แดร์ เอนอิวัน els [ อินโทร x4 : เนลลีเฟอทาโด])
Ba da ba ba ching ching ching
(บา ดา บา บา ชิง ชิง ชิง)
Ba da ba ba ba ching ching
(บา ดา บา บา บา ชิง ชิง)
What about the money that I spent up today
(ว็อท อะเบาท เดอะ มันอิ แดท ไอ ซเพ็นท อัพ ทุเด)

[Hook goes on in background of song]
([ ฮุค โกซ ออน อิน แบ็คกราว อ็อฝ ซ็อง ])

[Timbaland]
([ ทิมแบน ])
Tim took you from ghetto to class, how to hold your glass
(ทิม ทุค ยู ฟร็อม เกทโท ทู คลาซ , เฮา ทู โฮลด ยุร กลัซ)
To Fendi’s to bags, for holdin’ your cash
(ทู เฟนดี ทู แบ็ก , ฟอ โฮดดิน ยุร แค็ฌ)
People was seein’ you pass, like right through the drapes
(พี๊เพิ่ล วอส ซีอินยู เพซ , ไลค ไรท ธรู เดอะ ดเรพ)
I brought you the private, ounce wit the gates
(ไอ บรอท ยู เดอะ พไรฝิท , อันซ วิท เดอะ เกท)
Thinkin’ that stuff make me faint, just whistle real fast
(ติ้งกิน แดท ซทัฟ เมค มี เฟนท , จัซท วิสเทิ่ล ริแอ็ล ฟัซท)
Cougars roll in the grass, same cat on your Jag
(Cougars โรล อิน เดอะ กราซ , เซม แค็ท ออน ยุร แจ็ก)
Why your keepin’ them tabs, and callin’ me for
(ฮไว ยุร คริพปิน เฑ็ม แท็บ , แอ็นด คอลลิน มี ฟอ)
It cost every minute, and you know I’m on tour
(อิท ค็อซท เอฝริ มินยูท , แอ็นด ยู โน แอม ออน ทัวร์)
And I’m deeply committed, although I’m forgettin’
(แอ็นด แอม ดีพลิ คอมมิดเดด , ออลโฑ แอม forgettin)
Sometimes while hittin’ it ,different names would slip
(ซัมไทม์ ฮไวล ฮิทดิน หนิด , ดีฟเฟอะเร็นท เนม เวิด ซลิพ)
If I been wit a chick, check me miss
(อิฟ ฟาย บีน วิท ดา ชิค , เช็ค มี มิซ)
Your complexion switched, honey you been on trips
(ยุร ค็อมพเลคฌัน ซวิช , ฮันอิ ยู บีน ออน ทริพ)
But you don’t appreciate this, till your back in the Jetta
(บัท ยู ด้อนท์ แอ็พรีฌิเอท ดีซ , ทิล ยุร แบ็ค อิน เดอะ เจ๊ดดา)
No iceberg you own, just Angelica’s sweaters
(โน ไอซเบิก ยู โอน , จัซท Angelicas ซเวทเออะ)
If the steaks ain’t T-Bone, you ain’t properly fed
(อิฟ เดอะ ซเทค เอน ที บอน , ยู เอน พรอพเออะลิ เฟ็ด)
Hun tonight is bet burgers, no cheese on the bread
(ฮัน ทุไนท อีส เบ็ท เบอร์เกอ , โน ชีส ออน เดอะ บเร็ด)
And I say
(แอ็นด ดาย เซ)

[Hook x2: Timbaland & Nelly Furtado]
([ ฮุค x2 : ทิมแบน & เนลลีเฟอทาโด])
What about my ching ching ching
(ว็อท อะเบาท มาย ชิง ชิง ชิง)
What about my bling bling bling
(ว็อท อะเบาท มาย บลิง บลิง บลิง)
What about the money that I spent up today
(ว็อท อะเบาท เดอะ มันอิ แดท ไอ ซเพ็นท อัพ ทุเด)
What about his ching ching ching
(ว็อท อะเบาท ฮิส ชิง ชิง ชิง)
What about his bling bling bling
(ว็อท อะเบาท ฮิส บลิง บลิง บลิง)
What about his money that I spent up today
(ว็อท อะเบาท ฮิส มันอิ แดท ไอ ซเพ็นท อัพ ทุเด)

[Ms. Jade]
([ เอมสฺ เจด ])
Boy you act like I need ya, came down wit amnesia
(บอย ยู แอ็คท ไลค ไก นีด ยา , เคม เดาน วิท แอ็มนีเฉียะ)
Ran to y’alls in the meters, nuttin’ but hate in between us
(แร็น ทู ยอล ซิน เดอะ มีเทอะ , นัทดินบัท เฮท อิน บีทวิน อัซ)
Now you come poppin’ this sh*t, n*gga I made you rich
(เนา ยู คัม พอพปิน ดีซ ฌะ *ที , เอ็น *gga ไอ เมด ยู ริช)
Introduce you to Cris, flipped and secured your bricks
(อีนทโระดยูซ ยู ทู คริซ , ฟริพทฺ แอ็นด ซิคยูร ยุร บริค)
Even though them kids ain’t mine, let ’em call me mami
(อีเฝ็น โธ เฑ็ม คิด เอน ไมน , เล็ท เอ็ม คอล มี มัมมี)
I deserve them dollars, trip to the Bahamas and Porsche rotten
(ไอ ดิเสิฝ เฑ็ม ดอลเลอะ , ทริพ ทู เดอะ บาฮามา แซน โพช รอตอึน)
I washed your clothes, put up wit your hoes
(ไอ ว็อฌ ยุร คโลฑ , พัท อัพ วิท ยุร โฮ)
Never f*cked up yo dough, put the G in ya glow
(เนฝเวอะ เอฟ *cked อัพ โย โด , พัท เดอะ จี อิน ยา กโล)
So what you sweatin’ me fo’, I promoted them tours
(โซ ว็อท ยู สเวเดน มี โฟ , ไอ พโระโมท เฑ็ม ทัวร์)
I was poppin’ them fours, run in and outta them stores
(ไอ วอส พอพปิน เฑ็ม โฟ , รัน อิน แอ็นด เอ๊าตา เฑ็ม ซโท)
I cleaned up your spot, poured your brandy and scotch
(ไอ คลีน อัพ ยุร สพอท , โพ ยุร บแรนดิ แอ็นด ซค็อช)
Razor blades to the rocks, even lied to the cops
(เรเสอะ บเลด ทู เดอะ ร็อค , อีเฝ็น ไล ทู เดอะ ค็อพ)
Played your wifey and mother, cousin, sister and brother
(พเล ยุร วายฟี แอ็นด ม๊าเธ่อร์ , เค๊าซิน , ซีซเทอะ แอ็นด บรัฑเออะ)
Accountant lawyer and lover, I’m through dealin’ wit s*ckers
(แอ็คเคานแท็นท ลอเยอะ แอ็นด ลัฝเออะ , แอม ธรู ดิลลินวิท เอส *ckers)
Shuttin’ and lockin’ the door, bout to settle the score
(ชัทดิน แอ็นด ลอกคิน เดอะ โด , เบาท ทู เซ็ทเทิ่ล เดอะ ซโค)
You wastin’ my time, n*gga, but what about my n*gga
(ยู เวสดิน มาย ไทม , เอ็น *gga , บัท ว็อท อะเบาท มาย เอ็น *gga)

[Hook x2: Ms. Jade & Nelly Furtado]
([ ฮุค x2 : เอมสฺ เจด & เนลลีเฟอทาโด])
What about your ching ching ching
(ว็อท อะเบาท ยุร ชิง ชิง ชิง)
What about your bling bling bling
(ว็อท อะเบาท ยุร บลิง บลิง บลิง)
So what you spent up all your money today
(โซ ว็อท ยู ซเพ็นท อัพ ออล ยุร มันอิ ทุเด)
What about his ching ching ching
(ว็อท อะเบาท ฮิส ชิง ชิง ชิง)
What about his bling bling bling
(ว็อท อะเบาท ฮิส บลิง บลิง บลิง)
What about his money that I spent up today
(ว็อท อะเบาท ฮิส มันอิ แดท ไอ ซเพ็นท อัพ ทุเด)

[Ms. Jade]
([ เอมสฺ เจด ])
Boy money ain’t everything, married minus the ring
(บอย มันอิ เอน เอ๊วี่ติง , แมริด ไมนัซ เดอะ ริง)
Frequent Coach, mink, coats, cruises on ships and boats
(ฟรีคเว็นท โคช , มิงค , โคท , ครูส ออน ฌิพ แซน โบท)
I gave you way more, can’t there bout all your bulls
(ไอ เกฝ ยู เว โม , แค็นท แดร์ เบาท ดอร์ ยุร บุล)
Since day one it was ours it never was yours
(ซินซ เด วัน อิท วอส เอ๊า ซิท เนฝเวอะ วอส ยุร)
Uh – look at the bigger picture, study the ghetto scripture
(อา ลุค แกท เดอะ บี๊กเกอร์ พีคเชอะ , ซทัดอิ เดอะ เกทโท ซครีพเชอะ)
Held your back when you was broke frontin’ cuz now you richer
(เฮ็ลด ยุร แบ็ค ฮเว็น ยู วอส บโรค ฟ้อนดิน คัซ เนา ยู รีเชอ)
No frontin’ in that there, Ms. Jade is everywhere
(โน ฟ้อนดิน อิน แดท แดร์ , เอมสฺ เจด อีส เอวี่แวร์)
Enough talkin’ I’m through, my lawyer will be callin’ you
(อินัฟ ทอคกิ่น แอม ธรู , มาย ลอเยอะ วิล บี คอลลิน ยู)

[Nelly Furtado]
([ เนลลีเฟอทาโด])
All this money that he’s spendin’, you owe me everything
(ออล ดีซ มันอิ แดท อีส สเปนดิน , ยู โอ มี เอ๊วี่ติง)
I wanna tell him it’s not his money, he tell me to go away, baby
(ไอ วอนนา เท็ล ฮิม อิทซ น็อท ฮิส มันอิ , ฮี เท็ล มี ทู โก อะเว , เบบิ)
Wish he’d only give me a chance to show him that I’m alive
(วิฌ ฮีด โอ๊นลี่ กิฝ มี อะ ชานซ ทู โฌ ฮิม แดท แอม อะไลฝ)
I’m gonna be there and you need peace and tender all up in his life
(แอม กอนนะ บี แดร์ แอ็นด ยู นีด พีซ แอ็นด เทนเดอะ ออล อัพ อิน ฮิส ไลฟ)
Yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่)

[Hook x2: Timbaland & Nelly Furtado]
([ ฮุค x2 : ทิมแบน & เนลลีเฟอทาโด])
What about my ching ching ching
(ว็อท อะเบาท มาย ชิง ชิง ชิง)
What about my bling bling bling
(ว็อท อะเบาท มาย บลิง บลิง บลิง)
What about the money that I spent up today
(ว็อท อะเบาท เดอะ มันอิ แดท ไอ ซเพ็นท อัพ ทุเด)
What about his ching ching ching
(ว็อท อะเบาท ฮิส ชิง ชิง ชิง)
What about his bling bling bling
(ว็อท อะเบาท ฮิส บลิง บลิง บลิง)
What about his money that I spent up today
(ว็อท อะเบาท ฮิส มันอิ แดท ไอ ซเพ็นท อัพ ทุเด)

[Outro x4]
([ เอ๊าโต x4 ])
Ba da ba ba ching ching ching
(บา ดา บา บา ชิง ชิง ชิง)
Ba da ba ba ba ching ching
(บา ดา บา บา บา ชิง ชิง)
What about the money that I spent up today
(ว็อท อะเบาท เดอะ มันอิ แดท ไอ ซเพ็นท อัพ ทุเด)

[feat Nelly Furtado]
([ ฟีท เนลลีเฟอทาโด])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ching Ching คำอ่านไทย Ms.Jade

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น