เนื้อเพลง Pretty Boy คำอ่านไทย Danity Kane

[Chorus: Aubrey]
( [ โครัซ : Aubrey ])
Pretty Boy listen up I can put you on
(พรีททิ บอย ลิ๊สซึ่น อัพ ไอ แค็น พัท ยู ออน)
To the ne-next level that you should be on
(ทู เดอะ ne เน็คซท เลฟเอ็ล แดท ยู เชิด บี ออน)
Pretty boy listen up for a night in town
(พรีททิ บอย ลิ๊สซึ่น อัพ ฟอ รา ไนท อิน ทาวน์)
It’s soakin over here come and wipe me down
(อิทซ soakin โอเฝอะ เฮียร คัม แอ็นด ไวพ มี เดาน)

[Verse: DAWN]
([ เฝิซ : ดอน ])
Boy you so trendy got your fendi glasses your paper right
(บอย ยู โซ trendy ก็อท ยุร เฟนดี กลาซซิส ยุร เพเพอะ ไรท)
Fresh out the barbar hate to bother you But you lookin like
(ฟเร็ฌ เอ้า เดอะ barbar เฮท ทู บอฑเออะ ยู บัท ยู ลุคกิน ไลค)
You’re used to the groupies
(ยัวร์ ยูซ ทู เดอะ กรูพพี)
You’re too cute to slow down your groove and so
(ยัวร์ ทู คยูท ทู ซโล เดาน ยุร กรูฝ แอ็นด โซ)
Unique and you better not sleep oh boy
(ยุนีค แอ็นด ยู เบทเทอะ น็อท ซลีพ โอ บอย)
Show you how to push up on a pretty boy
(โฌ ยู เฮา ทู พุฌ อัพ ออน อะ พรีททิ บอย)

[Hook: Aundrea]
([ ฮุค : Aundrea ])
Oh oh oh Boy I know that you been watchin me
(โอ โอ โอ บอย ไอ โน แดท ยู บีน วันชิน มี)
I can tell we got that chemistry
(ไอ แค็น เท็ล วี ก็อท แดท เคมอิซทริ)
We can start some trouble come with me
(วี แค็น ซทาท ซัม ทรั๊บเบิ้ล คัม วิฑ มี)
It’s our night
(อิทซ เอ๊า ไนท)
It’s our night whatchu wanna do
(อิทซ เอ๊า ไนท วอทชู วอนนา ดู)

[Pre-Chorus:]
([ พรี โครัซ : ])
Pretty boy boy oh oh you know I want you right by me
(พรีททิ บอย บอย โอ โอ ยู โน ไอ ว็อนท ยู ไรท ไบ มี)
Pretty boy boy oh oh you may live a fantasty
(พรีททิ บอย บอย โอ โอ ยู เม ไลฝ อะ fantasty)
Pretty boy boy oh oh you like my music in the perfect key
(พรีททิ บอย บอย โอ โอ ยู ไลค มาย มยูสิค อิน เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท คี)
[D. Woods:]
([ ดี วู๊ด : ])
Hey tonights the big one and we gon have big fun
(เฮ ทุไนท เดอะ บิก วัน แอ็นด วี ก็อน แฮ็ฝ บิก ฟัน)
Tell me you can handle it and come on and get some
(เท็ล มี ยู แค็น แฮ๊นเดิ้ล อิท แอ็นด คัมมอน แอ็นด เก็ท ซัม)

[Chrous: Aubrey]
([ คอรัส : Aubrey ])
Pretty Boy listen up I can put you on
(พรีททิ บอย ลิ๊สซึ่น อัพ ไอ แค็น พัท ยู ออน)
To the ne-next level that you should be on
(ทู เดอะ ne เน็คซท เลฟเอ็ล แดท ยู เชิด บี ออน)
Pretty boy listen up for a night in town
(พรีททิ บอย ลิ๊สซึ่น อัพ ฟอ รา ไนท อิน ทาวน์)
It’s soakin over here come and wipe me down
(อิทซ soakin โอเฝอะ เฮียร คัม แอ็นด ไวพ มี เดาน)

[Verse: Shannon]
([ เฝิซ : Shannon ])
The room is on fire I’m so buyin higher I wanna do
(เดอะ รุม อีส ออน ไฟร แอม โซ บายเอน ไฮเออะ ไอ วอนนา ดู)
To ecstasy take me takes a lot to bring me but you can get it
(ทู เอคซทะซิ เทค มี เทค ซา ล็อท ทู บริง มี บัท ยู แค็น เก็ท ดิธ)
Look in your ego I don’t need to get low to get you home
(ลุค อิน ยุร อีโก ไอ ด้อนท์ นีด ทู เก็ท โล ทู เก็ท ยู โฮม)
Don’t think just listen when I speak oh boy
(ด้อนท์ ธิงค จัซท ลิ๊สซึ่น ฮเว็น นาย ซพีค โอ บอย)
I’ll show you how to push up on a pretty boy
(แอล โฌ ยู เฮา ทู พุฌ อัพ ออน อะ พรีททิ บอย)

[Hook: DAWN]
([ ฮุค : ดอน ])
Oh oh oh Boy I know that you been watchin me
(โอ โอ โอ บอย ไอ โน แดท ยู บีน วันชิน มี)
I can tell we got that chemistry
(ไอ แค็น เท็ล วี ก็อท แดท เคมอิซทริ)
We can start some trouble come with me
(วี แค็น ซทาท ซัม ทรั๊บเบิ้ล คัม วิฑ มี)
It’s our night
(อิทซ เอ๊า ไนท)
It’s our night whatchu wanna do?
(อิทซ เอ๊า ไนท วอทชู วอนนา ดู)

[Pre-Chorus:]
([ พรี โครัซ : ])
Pretty boy boy oh oh you know I want you right by me
(พรีททิ บอย บอย โอ โอ ยู โน ไอ ว็อนท ยู ไรท ไบ มี)
Pretty boy boy oh oh you may live a fantasty
(พรีททิ บอย บอย โอ โอ ยู เม ไลฝ อะ fantasty)
Pretty boy boy oh oh you like my music in the perfect key
(พรีททิ บอย บอย โอ โอ ยู ไลค มาย มยูสิค อิน เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท คี)
[D. Woods:]
([ ดี วู๊ด : ])
Hey tonights the big one and we gon have big fun
(เฮ ทุไนท เดอะ บิก วัน แอ็นด วี ก็อน แฮ็ฝ บิก ฟัน)
Tell me you can handle it and come on and get some
(เท็ล มี ยู แค็น แฮ๊นเดิ้ล อิท แอ็นด คัมมอน แอ็นด เก็ท ซัม)

[Chorus: Aubrey]
([ โครัซ : Aubrey ])
Pretty Boy listen up I can put you on
(พรีททิ บอย ลิ๊สซึ่น อัพ ไอ แค็น พัท ยู ออน)
To the ne-next level that you should be on
(ทู เดอะ ne เน็คซท เลฟเอ็ล แดท ยู เชิด บี ออน)
Pretty boy listen up for a night in town
(พรีททิ บอย ลิ๊สซึ่น อัพ ฟอ รา ไนท อิน ทาวน์)
It’s soakin over here come and wipe me down
(อิทซ soakin โอเฝอะ เฮียร คัม แอ็นด ไวพ มี เดาน)

[Bridge: DAWN and D]
([ บริจ : ดอน แอ็นด ดี ])
If you knew what was good for you
(อิฟ ยู นยู ว็อท วอส เกิด ฟอ ยู)
You would get with the program
(ยู เวิด เก็ท วิฑ เดอะ พโรกแร็ม)
Before I cut you loose [cut you loose]
(บิโฟ ไอ คัท ยู ลูซ [ คัท ยู ลูซ ])
Get your mind right get your mind right
(เก็ท ยุร ไมนด ไรท เก็ท ยุร ไมนด ไรท)

I can make it one hell of a night oh oh
(ไอ แค็น เมค อิท วัน เฮ็ล อ็อฝ อะ ไนท โอ โอ)
If you knew what was good for you
(อิฟ ยู นยู ว็อท วอส เกิด ฟอ ยู)
You would get with the program
(ยู เวิด เก็ท วิฑ เดอะ พโรกแร็ม)
Before I cut you loose [cut you loose]
(บิโฟ ไอ คัท ยู ลูซ [ คัท ยู ลูซ ])
Get your mind right get your mind right
(เก็ท ยุร ไมนด ไรท เก็ท ยุร ไมนด ไรท)
I can make it one hell of a night oh oh
(ไอ แค็น เมค อิท วัน เฮ็ล อ็อฝ อะ ไนท โอ โอ)

[Pre-Chorus:]
([ พรี โครัซ : ])
Pretty boy boy oh oh you know I want you right by me
(พรีททิ บอย บอย โอ โอ ยู โน ไอ ว็อนท ยู ไรท ไบ มี)
Pretty boy boy oh oh you may live a fantasty
(พรีททิ บอย บอย โอ โอ ยู เม ไลฝ อะ fantasty)
Pretty boy boy oh oh you like my music in the perfect key
(พรีททิ บอย บอย โอ โอ ยู ไลค มาย มยูสิค อิน เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท คี)
[D. Woods:]
([ ดี วู๊ด : ])
Hey tonights the big one and we gon have big fun
(เฮ ทุไนท เดอะ บิก วัน แอ็นด วี ก็อน แฮ็ฝ บิก ฟัน)
Tell me you can handle it and come on and get some
(เท็ล มี ยู แค็น แฮ๊นเดิ้ล อิท แอ็นด คัมมอน แอ็นด เก็ท ซัม)

[Chorus x2: Aubrey]
([ โครัซ x2 : Aubrey ])
Pretty Boy listen up I can put you on
(พรีททิ บอย ลิ๊สซึ่น อัพ ไอ แค็น พัท ยู ออน)
To the ne-next level that you should be on
(ทู เดอะ ne เน็คซท เลฟเอ็ล แดท ยู เชิด บี ออน)
Pretty boy listen up for a night in town
(พรีททิ บอย ลิ๊สซึ่น อัพ ฟอ รา ไนท อิน ทาวน์)
It’s soakin over here come and wipe me down
(อิทซ soakin โอเฝอะ เฮียร คัม แอ็นด ไวพ มี เดาน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pretty Boy คำอ่านไทย Danity Kane

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น