เนื้อเพลง He Is คำอ่านไทย Heather Headly

Do do do do, Do do do do
( ดู ดู ดู ดู , ดู ดู ดู ดู)
Oh my, where do, how do I begin, to answer the question
(โอ มาย , ฮแว ดู , เฮา ดู ไอ บีกีน , ทู อานเซอะ เดอะ คเวซชัน)
I know you been wonderin
(ไอ โน ยู บีน วันเดอริน)
When could, Why could
(ฮเว็น เคิด , ฮไว เคิด)
How could it all be true
(เฮา เคิด ดิท ออล บี ทรู)
These things, who’s that
(ฑิส ธิง , ฮู แดท)
And what’s he to you?
(แอ็นด ว็อท ฮี ทู ยู)
He is
(ฮี อีส)
The mind injector, the heart protector
(เดอะ ไมนด อินเจคเทอะ , เดอะ ฮาท พโระเทคเทอะ)
The soul defender of anything I fear
(เดอะ โซล defender อ็อฝ เอนอิธิง ไอ เฟีย)
The baby conceiver, the make me beleiver
(เดอะ เบบิ conceiver , เดอะ เมค มี beleiver)
The joy bringer, the love giver
(เดอะ จอย bringer , เดอะ ลัฝ giver)
He is
(ฮี อีส)
The doe increaser, the pleasure releaser
(เดอะ โด increaser , เดอะ พเลฉเออะ releaser)
The hard knocks knower without the scars to show ya
(เดอะ ฮาด น็อค knower วิเฑาท เดอะ ซคา ทู โฌ ยา)
The night school teacher, the good night preacher
(เดอะ ไนท ซคูล ทีชเออะ , เดอะ เกิด ไนท พิทเชอร์)
The care taker, the kiss craver
(เดอะ แค เทเกอ , เดอะ คิซ craver)
He is
(ฮี อีส)
These words, are only frosting, on my cake
(ฑิส เวิด , อาร์ โอ๊นลี่ ฟรอซทิง , ออน มาย เคค)
Feelings, explained
(ฟีลอิง , เอ็คซพเลน)
Don’t do justice to how I feel…so alive
(ด้อนท์ ดู จัสติกส ทู เฮา ไอ ฟีล โซ อะไลฝ)
So in love for the first time
(โซ อิน ลัฝ ฟอ เดอะ เฟิซท ไทม)
No way can I hide
(โน เว แค็น นาย ไฮด)
Who… what
(ฮู ว็อท)
He is
(ฮี อีส)
The mind injector, the heart protector
(เดอะ ไมนด อินเจคเทอะ , เดอะ ฮาท พโระเทคเทอะ)
The soul defender of anything I fear
(เดอะ โซล defender อ็อฝ เอนอิธิง ไอ เฟีย)
The baby conceiver, the make me beleiver
(เดอะ เบบิ conceiver , เดอะ เมค มี beleiver)
The joy bringer, the love giver
(เดอะ จอย bringer , เดอะ ลัฝ giver)
He is
(ฮี อีส)
The doe increaser, the pleasure releaser
(เดอะ โด increaser , เดอะ พเลฉเออะ releaser)
The hard knocks knower without the scars to show ya
(เดอะ ฮาด น็อค knower วิเฑาท เดอะ ซคา ทู โฌ ยา)
He is
(ฮี อีส)
The night school teacher, the good night preacher
(เดอะ ไนท ซคูล ทีชเออะ , เดอะ เกิด ไนท พิทเชอร์)
The care taker, the kiss craver
(เดอะ แค เทเกอ , เดอะ คิซ craver)
He is, so, he is, so, he is
(ฮี อีส , โซ , ฮี อีส , โซ , ฮี อีส)
Everything, everything I wanted
(เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง ไอ ว็อนท)
He is, so, he is
(ฮี อีส , โซ , ฮี อีส)
So and so much more than I thought it could be
(โซ แอ็นด โซ มัช โม แฑ็น นาย ธอท ดิธ เคิด บี)
So I, so I, so I, girls I, I gotta be the same for him
(โซ ไอ , โซ ไอ , โซ ไอ , เกิล ซาย , ไอ กอททะ บี เดอะ เซม ฟอ ฮิม)
Gotta be the same for him,
(กอททะ บี เดอะ เซม ฟอ ฮิม ,)
For my baby
(ฟอ มาย เบบิ)
Ohhh oh yes he is
(โอ้ โอ เย็ซ ฮี อีส)
He is, he is, he is
(ฮี อีส , ฮี อีส , ฮี อีส)
My joy bringer
(มาย จอย bringer)
He is, he is
(ฮี อีส , ฮี อีส)
He is
(ฮี อีส)
The mind injector, the heart protector
(เดอะ ไมนด อินเจคเทอะ , เดอะ ฮาท พโระเทคเทอะ)
The soul defender of anything I fear
(เดอะ โซล defender อ็อฝ เอนอิธิง ไอ เฟีย)
The baby conceiver, the make me beleiver
(เดอะ เบบิ conceiver , เดอะ เมค มี beleiver)
The joy bringer, the love giver
(เดอะ จอย bringer , เดอะ ลัฝ giver)
He is
(ฮี อีส)
The doe increaser, the pleasure releaser
(เดอะ โด increaser , เดอะ พเลฉเออะ releaser)
The hard knocks knower without the scars to show ya
(เดอะ ฮาด น็อค knower วิเฑาท เดอะ ซคา ทู โฌ ยา)
He is
(ฮี อีส)
The night school teacher, the good night preacher
(เดอะ ไนท ซคูล ทีชเออะ , เดอะ เกิด ไนท พิทเชอร์)
The care taker, the kiss craver
(เดอะ แค เทเกอ , เดอะ คิซ craver)
He is
(ฮี อีส)
The make it alrighter, the get you through the nighter
(เดอะ เมค อิท alrighter , เดอะ เก็ท ยู ธรู เดอะ นายเทอ)
The soul defender of anything I fear
(เดอะ โซล defender อ็อฝ เอนอิธิง ไอ เฟีย)
The pain remover, the bad times undoer
(เดอะ เพน remover , เดอะ แบ็ด ไทม undoer)
The joy bringer, the love giver
(เดอะ จอย bringer , เดอะ ลัฝ giver)
He is
(ฮี อีส)
Do do do do…
(ดู ดู ดู ดู)
He is
(ฮี อีส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง He Is คำอ่านไทย Heather Headly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น