เนื้อเพลง Irreplaceable (Irreemplazable) (Nortena Remix) คำอ่านไทย Beyonce Knowles

Beyonce:
( บียองเซ่ :)
U must not kno bout me
(ยู มัซท น็อท โน เบาท มี)
U must not kno bout me
(ยู มัซท น็อท โน เบาท มี)

Trina:
(ทรีน่า :)
Ughh
(Ughh)
Taxi come pick this n*gga up
(แทคซิ คัม พิค ดีซ เอ็น *gga อัพ)
A used condom in his truck
(อะ ยูซ คอนดอม อิน ฮิส ทรัค)
Used to trickin wit them sl*ts
(ยูซ ทู ทริคกินวิท เฑ็ม sl*ts)
Tellin me i’m number 1
(เทลลิน มี แอม นัมเบอะ วัน)
But u was better than tha rest
(บัท ยู วอส เบทเทอะ แฑ็น ท่า เร็ซท)
Truth be told u’z a mess
(ทรูธ บี โทลด uz อะ เมซ)
Who loved to play games
(ฮู ลัฝ ทู พเล เกม)
Rollercoaster wit my brain
(โรเรอโคสเตอ วิท มาย บเรน)
I cried myself to sleep ’cause it hurt so bad
(ไอ คไร ไมเซลฟ ทู ซลีพ คอส อิท เฮิท โซ แบ็ด)
Askin how could u smoke
(แอสกิน เฮา เคิด ยู ซโมค)
Everythin we had
(เอรี่ติน วี แฮ็ด)
Now i gotta go inside
(เนา ไอ กอททะ โก อีนไซด)
Tha little black bag
(ท่า ลิ๊ทเทิ่ล บแล็ค แบ็ก)
I bet he’ll be back
(ไอ เบ็ท เฮ็ล บี แบ็ค)
Tryna wave tha white flag
(ทายนา เวฝ ท่า ฮไวท ฟแล็ก)
N*gga
(เอ็น *gga)
Nerve of u sayin i wouldnt find another
(เนิฝ อ็อฝ ยู เซย์อิน นาย วูดดึ่น ไฟนด แอะนัธเออะ)
U done bumped yo head
(ยู ดัน บัมพ โย เฮ็ด)
U gone need me s*cka
(ยู กอน นีด มี เอส *cka)
Changin my number
(เช้นงิน มาย นัมเบอะ)
I aint thinkin bout u
(ไอ เอน ติ้งกิน เบาท ยู)
Im in love wit myself
(แอม อิน ลัฝ วิท ไมเซลฟ)
If u wanna kno tha truth
(อิฟ ยู วอนนา โน ท่า ทรูธ)

Beyonce:
(บียองเซ่ :)
In tha closet
(อิน ท่า คลอสเอ็ท)
That’s my stuff
(แด๊ท มาย ซทัฟ)
Yes
(เย็ซ)
If I bought it
(อิฟ ฟาย บอท ดิธ)
Babii please dont touch
(Babii พลีส ด้อนท์ ทั๊ช)
And keep talking that mess
(แอ็นด คีพ ทอคอิง แดท เมซ)
That’s fine
(แด๊ท ไฟน)
But could u walk and talk
(บัท เคิด ยู วอค แอ็นด ทอค)
At the same time
(แอ็ท เดอะ เซม ไทม)
And it’s my mine name
(แอ็นด อิทซ มาย ไมน เนม)
That’s on that Jag
(แด๊ท ออน แดท แจ็ก)
So remove ur bags
(โซ ริมูฝ ur แบ็ก)
Let me call u a cab
(เล็ท มี คอล ยู อะ แค็บ)

Standing in the front yard telling me
(ซแทนดิง อิน เดอะ ฟรันท ยาด เทลลิง มี)
How I’m such a fool
(เฮา แอม ซัช อะ ฟูล)
Talking about
(ทอคอิง อะเบาท)
How I’ll never ever
(เฮา แอล เนฝเวอะ เอฝเออะ)
Find a man like you
(ไฟนด อะ แม็น ไลค ยู)
U got me twisted
(ยู ก็อท มี ทวิซท)

U must not know bout me
(ยู มัซท น็อท โน เบาท มี)
U must not know bout me
(ยู มัซท น็อท โน เบาท มี)

Beyonce & Trina:
(บียองเซ่ & ทรีน่า :)
I could have another u
(ไอ เคิด แฮ็ฝ แอะนัธเออะ ยู)
In a minute
(อิน อะ มินยูท)
Matter fact
(แมทเทอะ แฟ็คท)
He’ll be here
(เฮ็ล บี เฮียร)
In a minute
(อิน อะ มินยูท)
Babii
(Babii)

Trina:
(ทรีน่า :)
Keep talkin slick…
(คีพ ทอคกิ่น ซลิค)
Ones a killa
(วัน ซา คิวลา)
Ones a drug deala
(วัน ซา ดรัก ดิลลา)
One who wines & dines me wit million dollar fits
(วัน ฮู ไวน & ไดน มี วิท มีลยัน ดอลเลอะ ฟิท)
I even kno a rapper
(ไอ อีเฝ็น โน อะ แรพเพอ)
Who wanna dig in it
(ฮู วอนนา ดิก อิน หนิด)
Or my football playa friend
(ออ มาย ฟุทบอล พอลเย ฟเร็นด)
Who’s been beggin me to end it
(ฮู บีน เบคกินมี ทู เอ็นด ดิท)
My attorney Prckle
(มาย แอ็ทเทอนิ Prckle)
Wit a big popsicle
(วิท ดา บิก พอพซิเคิล)
Who aint neva had a hard time
(ฮู เอน นีฝวา แฮ็ด อะ ฮาด ไทม)
Hangin at tha middle
(แฮนจิ้นแอ็ท ท่า มิ๊ดเดิ้ล)
My NBA All Star
(มาย NBA ออล ซทา)
Who make it wit a sizzle
(ฮู เมค อิท วิท ดา ซิซเซล)
That’s fo shizzle my nizzle
(แด๊ท โฟ ชิทเซล มาย nizzle)
He take his time when he nibble
(ฮี เทค ฮิส ไทม ฮเว็น ฮี นิบเบิ้ล)
Don’t make me remind u
(ด้อนท์ เมค มี ริไมนด ยู)
To tha left
(ทู ท่า เล็ฟท)
To tha left
(ทู ท่า เล็ฟท)

Beyonce:
(บียองเซ่ :)
Everything u own
(เอ๊วี่ติง ยู โอน)
In a box to tha left
(อิน อะ บ็อคซ ทู ท่า เล็ฟท)
In tha closet
(อิน ท่า คลอสเอ็ท)
That’s my stuff
(แด๊ท มาย ซทัฟ)
Yes
(เย็ซ)
If I bought it
(อิฟ ฟาย บอท ดิธ)
Babii
(Babii)
Please dont touch
(พลีส ด้อนท์ ทั๊ช)
And keep talkin that mess
(แอ็นด คีพ ทอคกิ่น แดท เมซ)
That’s fine
(แด๊ท ไฟน)
But could u walk and talk
(บัท เคิด ยู วอค แอ็นด ทอค)
At tha same time
(แอ็ท ท่า เซม ไทม)
And
(แอ็นด)
It’s my mine name
(อิทซ มาย ไมน เนม)
That’s on that Jag
(แด๊ท ออน แดท แจ็ก)
So remove ur bags
(โซ ริมูฝ ur แบ็ก)
Let me call u a cab
(เล็ท มี คอล ยู อะ แค็บ)

Standing in tha front yard
(ซแทนดิง อิน ท่า ฟรันท ยาด)
Tellin me
(เทลลิน มี)
How I’m such a fool
(เฮา แอม ซัช อะ ฟูล)
Talkin bout
(ทอคกิ่น เบาท)
How I’ll never ever find a man like u
(เฮา แอล เนฝเวอะ เอฝเออะ ไฟนด อะ แม็น ไลค ยู)
U got me twisted
(ยู ก็อท มี ทวิซท)

U must not kno bout me
(ยู มัซท น็อท โน เบาท มี)
U must not kno bout me
(ยู มัซท น็อท โน เบาท มี)

I could have another u
(ไอ เคิด แฮ็ฝ แอะนัธเออะ ยู)
In a minute
(อิน อะ มินยูท)
Matter fact
(แมทเทอะ แฟ็คท)
He’ll be here
(เฮ็ล บี เฮียร)
In a minute
(อิน อะ มินยูท)
Babii
(Babii)

U must not kno bout me
(ยู มัซท น็อท โน เบาท มี)
U must not kno bout me
(ยู มัซท น็อท โน เบาท มี)

I could have another u
(ไอ เคิด แฮ็ฝ แอะนัธเออะ ยู)
By tomorrow
(ไบ ทุมอโร)
Don’t u ever
(ด้อนท์ ยู เอฝเออะ)
For a second
(ฟอ รา เซคอันด)
Get to thinkin
(เก็ท ทู ติ้งกิน)
U’re irreplaceable
(Ure อิเรเพสเบิล)

So
(โซ)
Go ahead and get gone
(โก อะเฮด แอ็นด เก็ท กอน)
Call up that chick & see if she’s home
(คอล อัพ แดท ชิค & ซี อิฟ ชี โฮม)
Oops
(อุ๊บสฺ)
I bet ya thought
(ไอ เบ็ท ยา ธอท)
That I didn’t kno
(แดท ไอ ดิ๊นอิน โน)
What did u think
(ว็อท ดิด ยู ธิงค)
I was putting u out for?
(ไอ วอส พูทดิง ยู เอ้า ฟอ)
Cause u was untrue
(คอส ยู วอส อันทรู)
Rolling her around
(โรลลิง เฮอ อะเรานด)
In tha car that I bought u
(อิน ท่า คา แดท ไอ บอท ยู)
Baby drop them keys
(เบบิ ดร็อพ เฑ็ม คี)
Hurry up
(เฮอริ อัพ)
Before ur taxi leaves
(บิโฟ ur แทคซิ ลีฝ)
Standing in tha front yard
(ซแทนดิง อิน ท่า ฟรันท ยาด)
Telling me
(เทลลิง มี)
How I’m such a fool
(เฮา แอม ซัช อะ ฟูล)
Talking about
(ทอคอิง อะเบาท)
How I’ll never ever find a man like u
(เฮา แอล เนฝเวอะ เอฝเออะ ไฟนด อะ แม็น ไลค ยู)
U got me twisted
(ยู ก็อท มี ทวิซท)

U must not kno bout me
(ยู มัซท น็อท โน เบาท มี)
U must not kno bout me
(ยู มัซท น็อท โน เบาท มี)

I could have another u
(ไอ เคิด แฮ็ฝ แอะนัธเออะ ยู)
In a minute
(อิน อะ มินยูท)
Matter fact
(แมทเทอะ แฟ็คท)
He’ll be here
(เฮ็ล บี เฮียร)
In a minute
(อิน อะ มินยูท)
Babii
(Babii)

U must not kno bout me
(ยู มัซท น็อท โน เบาท มี)
U must not kno bout me
(ยู มัซท น็อท โน เบาท มี)

I could have another u
(ไอ เคิด แฮ็ฝ แอะนัธเออะ ยู)
By tomorrow
(ไบ ทุมอโร)
Don’t u ever
(ด้อนท์ ยู เอฝเออะ)
For a second
(ฟอ รา เซคอันด)
Get to thinkin
(เก็ท ทู ติ้งกิน)
U’re irreplaceable
(Ure อิเรเพสเบิล)

So since I’m not ur everything
(โซ ซินซ แอม น็อท ur เอ๊วี่ติง)
How about I’ll be nothing
(เฮา อะเบาท แอล บี นัธอิง)
Nothing at all to u
(นัธอิง แอ็ท ดอร์ ทู ยู)
Baby I wont shead a tear for u
(เบบิ ไอ ว็อนท shead อะ เทีย ฟอ ยู)
I won’t lose a wink of sleep
(ไอ ว็อนท ลูส อะ วิงค อ็อฝ ซลีพ)
Cause tha truth of tha matter is
(คอส ท่า ทรูธ อ็อฝ ท่า แมทเทอะ อีส)
Replacing u is so easy
(รีเพสซิง ยู อีส โซ อีสอิ)

To tha left
(ทู ท่า เล็ฟท)
To tha left
(ทู ท่า เล็ฟท)

To tha left
(ทู ท่า เล็ฟท)
To tha left
(ทู ท่า เล็ฟท)

To tha left
(ทู ท่า เล็ฟท)
To tha left
(ทู ท่า เล็ฟท)

Everything u own
(เอ๊วี่ติง ยู โอน)
In a box to tha left
(อิน อะ บ็อคซ ทู ท่า เล็ฟท)

To tha left
(ทู ท่า เล็ฟท)
To tha left
(ทู ท่า เล็ฟท)

Don’t u ever
(ด้อนท์ ยู เอฝเออะ)
For a second
(ฟอ รา เซคอันด)
Get to thinkin
(เก็ท ทู ติ้งกิน)
U’re irreplaceable
(Ure อิเรเพสเบิล)

U must not kno bout me
(ยู มัซท น็อท โน เบาท มี)
U must not kno bout me
(ยู มัซท น็อท โน เบาท มี)

I could have another u in a minute
(ไอ เคิด แฮ็ฝ แอะนัธเออะ ยู อิน อะ มินยูท)
Matter fact
(แมทเทอะ แฟ็คท)
He’ll be be here
(เฮ็ล บี บี เฮียร)
In a minute
(อิน อะ มินยูท)
Babii
(Babii)

U must not know about me
(ยู มัซท น็อท โน อะเบาท มี)
U must not know about me
(ยู มัซท น็อท โน อะเบาท มี)

I can have another u
(ไอ แค็น แฮ็ฝ แอะนัธเออะ ยู)

By tomorrow
(ไบ ทุมอโร)
Don’t you ever
(ด้อนท์ ยู เอฝเออะ)
For a second
(ฟอ รา เซคอันด)
Get to thinkinnnnnn….
(เก็ท ทู thinkinnnnnn)

U must not kno bout me
(ยู มัซท น็อท โน เบาท มี)
U must not kno bout me
(ยู มัซท น็อท โน เบาท มี)

I could have another u
(ไอ เคิด แฮ็ฝ แอะนัธเออะ ยู)
In a minute
(อิน อะ มินยูท)
Matter fact
(แมทเทอะ แฟ็คท)
He’ll be be here
(เฮ็ล บี บี เฮียร)
In a minute
(อิน อะ มินยูท)

U can pack all ur bags
(ยู แค็น แพ็ค ออล ur แบ็ก)
We’re finished
(เวีย ฟีนอิฌ)
U made ur bed
(ยู เมด ur เบ็ด)
Now lay in it
(เนา เล อิน หนิด)

I could have another u by tomorrow
(ไอ เคิด แฮ็ฝ แอะนัธเออะ ยู ไบ ทุมอโร)
Don’t u ever
(ด้อนท์ ยู เอฝเออะ)
For a second
(ฟอ รา เซคอันด)
Get to thinkin
(เก็ท ทู ติ้งกิน)
U’re irreplaceableeee
(Ure irreplaceableeee)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Irreplaceable (Irreemplazable) (Nortena Remix) คำอ่านไทย Beyonce Knowles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น