เนื้อเพลง The Sky and The Dawn and The Sun คำอ่านไทย Celtic Woman

High is the moon tonight
( ไฮ อีส เดอะ มูน ทุไนท)
Hiding its guiding light
(ไฮดอิง อิทซ กายดิง ไลท)
High
(ไฮ)

Heaven and earth do sleep
(เฮฝเอ็น แอ็นด เอิธ ดู ซลีพ)
Still in the dark so deep
(ซทิล อิน เดอะ ดาค โซ ดีพ)
I will the darkness sweep
(ไอ วิล เดอะ ดาคเน็ซ สวี้พ)

I will the moon to flight
(ไอ วิล เดอะ มูน ทู ฟไลท)
I will the heavens bright
(ไอ วิล เดอะ เฮฝเอ็น ไบร๊ท)
I will the earth delight
(ไอ วิล ดิ เอิธ ดิไลท)

Open your eyes with me
(โอเพ็น ยุร ไอ วิฑ มี)
See paradise with me
(ซี แพระไดส วิฑ มี)
Awake and arise with me
(อะเวค แอ็นด อะไรส วิฑ มี)

I am the dawn, I’m the new day begun
(ไอ แอ็ม เดอะ ดอน , แอม เดอะ นยู เด บิกัน)
I bring you the morning, I bring you the sun
(ไอ บริง ยู เดอะ มอนิง , ไอ บริง ยู เดอะ ซัน)
I hold back the night and I open the skies
(ไอ โฮลด แบ็ค เดอะ ไนท แอ็นด ดาย โอเพ็น เดอะ สกาย)
I give light to the world, I give sight to your eyes
(ไอ กิฝ ไลท ทู เดอะ เวิลด , ไอ กิฝ ไซท ทู ยุร ไอ)

From the first of all time, until time is undone
(ฟร็อม เดอะ เฟิซท อ็อฝ ออล ไทม , อันทีล ไทม อีส อันดัน)
Forever and ever and ever and ever
(เฟาะเรฝเออะ แอ็นด เอฝเออะ แอ็นด เอฝเออะ แอ็นด เอฝเออะ)
And I am the dawn and the sky and the sun
(แอ็นด ดาย แอ็ม เดอะ ดอน แอ็นด เดอะ ซไค แอ็นด เดอะ ซัน)
I am one with the One, and I am the dawn
(ไอ แอ็ม วัน วิฑ ดิ วัน , แอ็นด ดาย แอ็ม เดอะ ดอน)

I am the sky and the dawn and the sun
(ไอ แอ็ม เดอะ ซไค แอ็นด เดอะ ดอน แอ็นด เดอะ ซัน)
I am the sky and the new day begun
(ไอ แอ็ม เดอะ ซไค แอ็นด เดอะ นยู เด บิกัน)
I am the sky and the dawn and the sun
(ไอ แอ็ม เดอะ ซไค แอ็นด เดอะ ดอน แอ็นด เดอะ ซัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Sky and The Dawn and The Sun คำอ่านไทย Celtic Woman

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น