เนื้อเพลง Just Like This คำอ่านไทย Limp Bizkit

Get up
( เก็ท อัพ)
Like this
(ไลค ดีซ)
Just like this
(จัซท ไลค ดีซ)
Do ya feel it?
(ดู ยา ฟีล อิท)
Just like this
(จัซท ไลค ดีซ)

Do you wanna catch the vibe?
(ดู ยู วอนนา แค็ช เดอะ วายพฺ)
That’s keepin me alive
(แด๊ท คริพปิน มี อะไลฝ)
I’m Followin these phat ass beats until I die
(แอม Followin ฑิส แฟททฺ อาซ บีท อันทีล ไอ ได)
Fill ’em with tension, the sick dimension
(ฟิล เอ็ม วิฑ เทนฌัน , เดอะ ซิค ดิเมนฌัน)
I rumble the earth with the lowered suspension
(ไอ รัมเบิล ดิ เอิธ วิฑ เดอะ โลเออะ ซัซเพนฌัน)
Just watch the ground move, let the sound prove
(จัซท ว็อช เดอะ กเรานด มูฝ , เล็ท เดอะ เซานด พรูฝ)
That it ain’t fake when the girls get naked
(แดท ดิธ เอน เฟค ฮเว็น เดอะ เกิล เก็ท เนคิด)
Don’t call it a comeback, we bring that beat back
(ด้อนท์ คอล อิท ดา คัมแบ็ค , วี บริง แดท บีท แบ็ค)
And we make sure John kept them beats phat
(แอ็นด วี เมค ฌุร จอน เค็พท เฑ็ม บีท แฟททฺ)
A lyrical rampage, burnin your headset
(อะ ลีริแค็ล แรมเพจ , เบินนิน ยุร เฮดเซท)
Open your mind, my rhymes ain’t dead yet
(โอเพ็น ยุร ไมนด , มาย ไรม เอน เด็ด เย็ท)
I want ya to stand up, and put them hands up
(ไอ ว็อนท ยา ทู ซแท็นด อัพ , แอ็นด พัท เฑ็ม แฮ็นด อัพ)
And break it down cause you’re pumpin’ my band up
(แอ็นด บเรค อิท เดาน คอส ยัวร์ พัมปิน มาย แบ็นด อัพ)

Like this
(ไลค ดีซ)
Just like this
(จัซท ไลค ดีซ)
Get up
(เก็ท อัพ)

Music is key
(มยูสิค อีส คี)
It’s the way we’re set free
(อิทซ เดอะ เว เวีย เซ็ท ฟรี)
From all this world is throwin’ at me
(ฟร็อม ออล ดีซ เวิลด อีส โตวอิน แอ็ท มี)

The rhythm’s so insane flowin through your vein
(เดอะ ริธึ่ม โซ อินเซน โฟว์วิน ธรู ยุร เฝน)
Triggerin’ that neck poppin’ nerve up in your brain
(Triggerin แดท เน็ค พอพปิน เนิฝ อัพ อิน ยุร บเรน)
I don’t even know ya, but came to show ya
(ไอ ด้อนท์ อีเฝ็น โน ยา , บัท เคม ทู โฌ ยา)
The Bizkit’s Limp when the night is over
(เดอะ บิซคิท ลิมพ ฮเว็น เดอะ ไนท อีส โอเฝอะ)
We shake the whole place, make this earthquake
(วี เฌค เดอะ โฮล พเลซ , เมค ดีซ เอิทเควก)
And it ain’t fake when we start the riots
(แอ็นด ดิท เอน เฟค ฮเว็น วี ซทาท เดอะ ไรอัท)
Rock the bell, psycho female
(ร็อค เดอะ เบลล์ , ไซโคะ ฟีเมล)
Doin time, blowin up the phoneline
(โดย ไทม , โบลวิน อัพ เดอะ phoneline)
Call it a stampede, comin to your town
(คอล อิท ดา ซแท็มพีด , คัมอิน ทู ยุร ทาวน์)
We ain’t gonna hold back, we’re comin to get down
(วี เอน กอนนะ โฮลด แบ็ค , เวีย คัมอิน ทู เก็ท เดาน)
I want ya to stand up, and put them hands up
(ไอ ว็อนท ยา ทู ซแท็นด อัพ , แอ็นด พัท เฑ็ม แฮ็นด อัพ)
And break it on down cause you’re pumpin’ my band up
(แอ็นด บเรค อิท ออน เดาน คอส ยัวร์ พัมปิน มาย แบ็นด อัพ)

Like this
(ไลค ดีซ)
Just like this
(จัซท ไลค ดีซ)
Get up
(เก็ท อัพ)

Music is key
(มยูสิค อีส คี)
It’s the way we’re set free
(อิทซ เดอะ เว เวีย เซ็ท ฟรี)
From all this world is throwin at me
(ฟร็อม ออล ดีซ เวิลด อีส โตวอิน แอ็ท มี)
And I’ll do what it takes
(แอ็นด แอล ดู ว็อท ดิธ เทค)
If I make some mistakes
(อิฟ ฟาย เมค ซัม มิซเทค)
It’s okay cuz it’s all just the way it should be.
(อิทซ โอเค คัซ อิทซ ซอร์ จัซท เดอะ เว อิท เชิด บี)

Limp Bizkit’s in the house y’all
(ลิมพ บิซคิท ซิน เดอะ เฮาซ ยอล)
Yo Chuck, bring that beat back
(โย ชัค , บริง แดท บีท แบ็ค)
Just like this
(จัซท ไลค ดีซ)
Do ya feel it?
(ดู ยา ฟีล อิท)
Just like this
(จัซท ไลค ดีซ)
You’ll bring that beat back
(โยว บริง แดท บีท แบ็ค)

Music is key
(มยูสิค อีส คี)
It’s the way we’re set free
(อิทซ เดอะ เว เวีย เซ็ท ฟรี)
From all this world is throwin at me
(ฟร็อม ออล ดีซ เวิลด อีส โตวอิน แอ็ท มี)
And I’ll do what it takes if I make some mistakes
(แอ็นด แอล ดู ว็อท ดิธ เทค อิฟ ฟาย เมค ซัม มิซเทค)
It’s okay cuz it’s all just the way it should be.
(อิทซ โอเค คัซ อิทซ ซอร์ จัซท เดอะ เว อิท เชิด บี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Just Like This คำอ่านไทย Limp Bizkit

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น