เนื้อเพลง Make a Move คำอ่านไทย Lostprophets

So are we lost or do we know
( โซ อาร์ วี ล็อซท ออ ดู วี โน)
Which direction we should go
(ฮวิช ดิเรคฌัน วี เชิด โก)
Sit around and wait for someone to take our hands and lead the way
(ซิท อะเรานด แอ็นด เวท ฟอ ซัมวัน ทู เทค เอ๊า แฮ็นด แซน เล็ด เดอะ เว)

Cuz every day we’re getting older
(คัซ เอฝริ เด เวีย เกดดดิ้ง โอลเดอะ)
And every day we all get colder
(แอ็นด เอฝริ เด วี ออล เก็ท โคลเดอ)
We’re sick of waiting for our awnsers
(เวีย ซิค อ็อฝ เวททิง ฟอ เอ๊า awnsers)

Wake up, Wake up, Wake up,
(เวค อัพ , เวค อัพ , เวค อัพ ,)
Yeah so tired of waiting, waiting for ourselves
(เย่ โซ ไทร อ็อฝ เวททิง , เวททิง ฟอ เอารเซลฝส)
Wake up, Wake up, Wake up,
(เวค อัพ , เวค อัพ , เวค อัพ ,)
Yeah so sick of waiting, for us to make a move
(เย่ โซ ซิค อ็อฝ เวททิง , ฟอ อัซ ทู เมค เก มูฝ)

Are we meant to take the pain
(อาร์ วี เม็นท ทู เทค เดอะ เพน)
Should we sit around and wait
(เชิด วี ซิท อะเรานด แอ็นด เวท)
All we need is to say all the words that
(ออล วี นีด อีส ทู เซ ออล เดอะ เวิด แดท)
I never liked, you like to make us hate [???]
(ไอ เนฝเวอะ ลิค , ยู ไลค ทู เมค อัซ เฮท [ ])

Cuz every day we’re getting older
(คัซ เอฝริ เด เวีย เกดดดิ้ง โอลเดอะ)
And every day we all get colder
(แอ็นด เอฝริ เด วี ออล เก็ท โคลเดอ)
We’re sick of waiting for our awnsers
(เวีย ซิค อ็อฝ เวททิง ฟอ เอ๊า awnsers)

Wake up, Wake up, Wake up,
(เวค อัพ , เวค อัพ , เวค อัพ ,)
Yeah so tired of waiting, waiting for ourselves
(เย่ โซ ไทร อ็อฝ เวททิง , เวททิง ฟอ เอารเซลฝส)
Wake up, Wake up, Wake up,
(เวค อัพ , เวค อัพ , เวค อัพ ,)
Yeah so sick of waiting, for us to make a move
(เย่ โซ ซิค อ็อฝ เวททิง , ฟอ อัซ ทู เมค เก มูฝ)

Wake up, Wake up, Wake up,
(เวค อัพ , เวค อัพ , เวค อัพ ,)
And we will never lose
(แอ็นด วี วิล เนฝเวอะ ลูส)
Wake up, Wake up, Wake up,
(เวค อัพ , เวค อัพ , เวค อัพ ,)
it’s time to make a move
(อิทซ ไทม ทู เมค เก มูฝ)
Wake up, Wake up, Wake up,
(เวค อัพ , เวค อัพ , เวค อัพ ,)
And we will never lose
(แอ็นด วี วิล เนฝเวอะ ลูส)
Wake up, Wake up, Wake up,
(เวค อัพ , เวค อัพ , เวค อัพ ,)
it’s time to make a… move!
(อิทซ ไทม ทู เมค เก มูฝ !)

It’s not enough
(อิทซ น็อท อินัฟ)
To let it ?
(ทู เล็ท ดิธ)
Where’d it go ?
(ฮแว ดิท โก)
It’s all wrong
(อิทซ ซอร์ ร็อง)

So sick of waiting for our awnsers…
(โซ ซิค อ็อฝ เวททิง ฟอ เอ๊า awnsers)

Wake up, Wake up, Wake up,
(เวค อัพ , เวค อัพ , เวค อัพ ,)
Yeah so tired of waiting, waiting for ourselves
(เย่ โซ ไทร อ็อฝ เวททิง , เวททิง ฟอ เอารเซลฝส)
Wake up, Wake up, Wake up,
(เวค อัพ , เวค อัพ , เวค อัพ ,)
Yeah so sick of waiting, for us to make a move
(เย่ โซ ซิค อ็อฝ เวททิง , ฟอ อัซ ทู เมค เก มูฝ)
Wake up, Wake up, Wake up,
(เวค อัพ , เวค อัพ , เวค อัพ ,)
Yeah so tired of waiting, waiting for ourselves
(เย่ โซ ไทร อ็อฝ เวททิง , เวททิง ฟอ เอารเซลฝส)
Wake up, Wake up, Wake up,
(เวค อัพ , เวค อัพ , เวค อัพ ,)
Yeah so sick of waiting, for us to make a move [move, move, move, move].
(เย่ โซ ซิค อ็อฝ เวททิง , ฟอ อัซ ทู เมค เก มูฝ [ มูฝ , มูฝ , มูฝ , มูฝ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Make a Move คำอ่านไทย Lostprophets

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น