เนื้อเพลง Angel คำอ่านไทย Fiona Apple

Angel come on down from heaven yesterday
( เอนเจล คัมมอน เดาน ฟร็อม เฮฝเอ็น เยซเทอะดิ)
Stayed with me just long enough to rescue me
(ซเท วิฑ มี จัซท ล็อง อินัฟ ทู เรซคยู มี)
And she told me a story yesterday
(แอ็นด ชี โทลด มี อะ ซโทริ เยซเทอะดิ)
About the love between the moon
(อะเบาท เดอะ ลัฝ บีทวิน เดอะ มูน)
And the deep blue sea
(แอ็นด เดอะ ดีพ บลู ซี)
Then she spread her wings high above me
(เด็น ชี ซพเร็ด เฮอ วิง ไฮ อะบัฝ มี)
And she said she gonna come back tomorrow
(แอ็นด ชี เซ็ด ชี กอนนะ คัม แบ็ค ทุมอโร)

And I said
(แอ็นด ดาย เซ็ด)
Fly on by, sweet angel
(ฟไล ออน ไบ , สวี้ท เอนเจล)
Fly on through the sky
(ฟไล ออน ธรู เดอะ ซไค)
Fly on, my sweet angel
(ฟไล ออน , มาย สวี้ท เอนเจล)
Tomorrow I will be right by your side
(ทุมอโร ไอ วิล บี ไรท ไบ ยุร ไซด)

Sure enough, this woman came home to me
(ฌุร อินัฟ , ดีซ วูมเอิน เคม โฮม ทู มี)
Silver wings, silhouette against a child’s own prize
(ซีลเฝอะ วิง , ซิลุเอท อะเกนซท ดา ไชล โอน พไรส)
Oh, angel, she said unto me
(โอ , เอนเจล , ชี เซ็ด อันทู มี)
Today is the day for you to rise
(ทุเด อีส เดอะ เด ฟอ ยู ทู ไรส)
Take my hand, take my hand
(เทค มาย แฮ็นด , เทค มาย แฮ็นด)
You’re gonna rise
(ยัวร์ กอนนะ ไรส)
And then, she took me high over yonder
(แอ็นด เด็น , ชี ทุค มี ไฮ โอเฝอะ ยอนเดอะ)

And I said
(แอ็นด ดาย เซ็ด)
Fly on by, sweet angel
(ฟไล ออน ไบ , สวี้ท เอนเจล)
Fly on through the sky
(ฟไล ออน ธรู เดอะ ซไค)
Fly on, my sweet angel
(ฟไล ออน , มาย สวี้ท เอนเจล)
Forever I will be right by your side
(เฟาะเรฝเออะ ไอ วิล บี ไรท ไบ ยุร ไซด)

Ooh, ooh, ooh, hoo, ooh
(อู้ , อู้ , อู้ , ฮู , อู้)
I, uh-huh, I, uh-huh
(ไอ , อา ฮู , ไอ , อา ฮู)
Uh, uh, uh, uh, uh
(อา , อา , อา , อา , อา)
I, I, uh, uh, uh, uh
(ไอ , ไอ , อา , อา , อา , อา)
Uh, uh, uh, uh, uh
(อา , อา , อา , อา , อา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Angel คำอ่านไทย Fiona Apple

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น