เนื้อเพลง Baby Girl คำอ่านไทย Sugarland

They say in this town, stars stay up all night,
( เด เซ อิน ดีซ ทาวน์ , ซทา ซเท อัพ ออล ไนท ,)
Well, I don’t know, can’t see ‘em for the glow of the neon lights.
(เว็ล , ไอ ด้อนท์ โน , แค็นท ซี เอ็ม ฟอ เดอะ กโล อ็อฝ เดอะ นีอ็อน ไลท)
An’ it’s a long way from here to the place where the home fires burn.
(แอน อิทซ ซา ล็อง เว ฟร็อม เฮียร ทู เดอะ พเลซ ฮแว เดอะ โฮม ไฟร เบิน)
Well it’s two thousand miles and one left turn.
(เว็ล อิทซ ทู เธาแส็น ไมล แซน วัน เล็ฟท เทิน)

” Dear Mom and Dad,
(” เดีย มัม แอ็นด แด็ด ,)
” Please send money: I’m so broke that it ain’t funny.
(” พลีส เซ็นด มันอิ : แอม โซ บโรค แดท ดิธ เอน ฟันนิ)
” Well, I don’t need much; just enough to get me through.
(” เว็ล , ไอ ด้อนท์ นีด มัช ; จัซท อินัฟ ทู เก็ท มี ธรู)
” Please don’t worry ’cause I’m all right,
(” พลีส ด้อนท์ เวอริ คอส แอม ออล ไรท ,)
” I’m playin’ here at the bar tonight.
(” แอม เพลย์ยิน เฮียร แอ็ท เดอะ บา ทุไนท)
” Well, this time, I’m gonna make our dreams come true.
(” เว็ล , ดีซ ไทม , แอม กอนนะ เมค เอ๊า ดรีม คัม ทรู)
” Well, I love you more than anything in the world,
(” เว็ล , ไอ ลัฝ ยู โม แฑ็น เอนอิธิง อิน เดอะ เวิลด ,)
” Love,
(” ลัฝ ,)
” Your baby girl. ”
(” ยุร เบบิ เกิล “)

Black jack, blue sky: big town full of little white lies.
(บแล็ค แจ็ค , บลู ซไค : บิก ทาวน์ ฟูล อ็อฝ ลิ๊ทเทิ่ล ฮไวท ไล)
Well, everybody’s your friend: you can never be sure.
(เว็ล , เอวี่บอดี้ ยุร ฟเร็นด : ยู แค็น เนฝเวอะ บี ฌุร)
They’ll promise fancy cars an’ diamond rings, an’ all sorts of shiny things,
(เด๊ว พรอมอิซ แฟนซิ คา แอน ไดมันด ริง , แอน ออล ซอท อ็อฝ ไฌนอิ ธิง ,)
But, girl, you’ll remember what your knees are for.
(บัท , เกิล , โยว ริเมมเบอะ ว็อท ยุร นี แซร์ ฟอ)

” Dear Mom and Dad,
(” เดีย มัม แอ็นด แด็ด ,)
” Please send money: I’m so broke that it ain’t funny.
(” พลีส เซ็นด มันอิ : แอม โซ บโรค แดท ดิธ เอน ฟันนิ)
” Well, I don’t need much; just enough to get me through.
(” เว็ล , ไอ ด้อนท์ นีด มัช ; จัซท อินัฟ ทู เก็ท มี ธรู)
” Please don’t worry ’cause I’m all right,
(” พลีส ด้อนท์ เวอริ คอส แอม ออล ไรท ,)
” See, I’m playin’ here at the bar tonight.
(” ซี , แอม เพลย์ยิน เฮียร แอ็ท เดอะ บา ทุไนท)
” Well, this time, I’m gonna make our dreams come true.
(” เว็ล , ดีซ ไทม , แอม กอนนะ เมค เอ๊า ดรีม คัม ทรู)
” Well, I love you more than anything in the world,
(” เว็ล , ไอ ลัฝ ยู โม แฑ็น เอนอิธิง อิน เดอะ เวิลด ,)
” Love,
(” ลัฝ ,)
” Your baby girl. ”
(” ยุร เบบิ เกิล “)

I know that I’m on my way.
(ไอ โน แดท แอม ออน มาย เว)
Well, I can tell every time I play.
(เว็ล , ไอ แค็น เท็ล เอฝริ ไทม ไอ พเล)
An’ I know it’s worth all the dues I pay,
(แอน นาย โน อิทซ เวิธ ออล เดอะ ดยู ซาย เพ ,)
When I can write to you and say:
(ฮเว็น นาย แค็น ไรท ทู ยู แอ็นด เซ :)

” Dear Mom and Dad,
(” เดีย มัม แอ็นด แด็ด ,)
” I’ll send money. I’m so rich that it ain’t funny.
(” แอล เซ็นด มันอิ แอม โซ ริช แดท ดิธ เอน ฟันนิ)
” Well it oughtta be more than enough to get you through.
(” เว็ล อิท ออดา บี โม แฑ็น อินัฟ ทู เก็ท ยู ธรู)
” Please don’t worry ’cause I’m all right,
(” พลีส ด้อนท์ เวอริ คอส แอม ออล ไรท ,)
” See, I’m stayin’ here at the Ritz tonight
(” ซี , แอม สเตยิน เฮียร แอ็ท เดอะ Ritz ทุไนท)
” Whaddya know, we made our dreams come true.
(” Whaddya โน , วี เมด เอ๊า ดรีม คัม ทรู)
” An’ there are fancy cars an’ diamond rings,
(” แอน แดร์ อาร์ แฟนซิ คา แอน ไดมันด ริง ,)
” But you know that they don’t mean a thing.
(” บัท ยู โน แดท เด ด้อนท์ มีน อะ ธิง)
” Well, they all add up to nothin’ compared to you.
(” เว็ล , เด ออล แอ็ด อัพ ทู นอทติน ค็อมแพ ทู ยู)
” Well, remember me in ribbons an’ curls.
(” เว็ล , ริเมมเบอะ มี อิน รีบบัน แอน เคิล)
” I still love you more than anything in the world:
(” ไอ ซทิล ลัฝ ยู โม แฑ็น เอนอิธิง อิน เดอะ เวิลด :)
” Love,
(” ลัฝ ,)
” Your baby girl. ”
(” ยุร เบบิ เกิล “)

Ah yeah.
(อา เย่)

Your baby girl.
(ยุร เบบิ เกิล)
[ ” Dear Mom and Dad,
([ ” เดีย มัม แอ็นด แด็ด ,)
[ ” Please send money: I’m so broke that it ain’t funny.]
([ ” พลีส เซ็นด มันอิ : แอม โซ บโรค แดท ดิธ เอน ฟันนิ ])
[ ” Don’t need much; just enough to get me through.]
([ ” ด้อนท์ นีด มัช ; จัซท อินัฟ ทู เก็ท มี ธรู ])
Your baby girl.
(ยุร เบบิ เกิล)
[ ” Please don’t worry ’cause I’m all right,
([ ” พลีส ด้อนท์ เวอริ คอส แอม ออล ไรท ,)
[ ” Playin’ here at the bar tonight.]
([ ” เพลย์ยิน เฮียร แอ็ท เดอะ บา ทุไนท ])
[Ooh, ooh, ooh.]
([ อู้ , อู้ , อู้ ])
Dreams come true.
(ดรีม คัม ทรู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Baby Girl คำอ่านไทย Sugarland

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น