เนื้อเพลง Born Free คำอ่านไทย Andy Williams

Born free, as free as the wind blows
( บอน ฟรี , แอ็ส ฟรี แอ็ส เดอะ วินด บโล)
As free as the grass grows
(แอ็ส ฟรี แอ็ส เดอะ กราซ กโร)
Born free to follow your heart
(บอน ฟรี ทู ฟอลโล ยุร ฮาท)

Live free, and beauty surronds you
(ไลฝ ฟรี , แอ็นด บยูทิ surronds ยู)
The world still astounds you
(เดอะ เวิลด ซทิล แอ็ซเทานด ยู)
Each time you look at a star
(อีช ไทม ยู ลุค แกท อะ ซทา)

*Stay free, where no walls divide you
(*ซเท ฟรี , ฮแว โน วอล ดิไฝด ยู)
You’re free as a roaring tide
(ยัวร์ ฟรี แอ็ส ซา โรริง ไทด)
So there’s no need to hide
(โซ แดร์ โน นีด ทู ไฮด)

Born free, and life is worth living
(บอน ฟรี , แอ็นด ไลฟ อีส เวิธ ลีฝอิง)
But only worth living
(บัท โอ๊นลี่ เวิธ ลีฝอิง)
Cause you’re born free
(คอส ยัวร์ บอน ฟรี)

[Repeat *]
([ ริพีท * ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Born Free คำอ่านไทย Andy Williams

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น