เนื้อเพลง Neverland คำอ่านไทย Marillion

Lyrics: Hogarth
( ลีริค : Hogarth)
Music: Hogarth/Kelly/Mosley/Rothery/Trewavas
(มยูสิค : Hogarth/เคลลี่ /Mosley/Rothery/Trewavas)

When the darkness takes me over
(ฮเว็น เดอะ ดาคเน็ซ เทค มี โอเฝอะ)
Face down, emptier than zero
(เฟซ เดาน , emptier แฑ็น สีโร)
Invisible you come to me
(อินฝิ๊ซิเบิ้ล ยู คัม ทู มี)
..quietly
(คไวเอ็ทลิ)
Stay beside me
(ซเท บิไซด มี)
Whisper to me ” Here I am ”
(ฮวีซเพอะ ทู มี ” เฮียร ไอ แอ็ม “)
And the loneliness fades
(แอ็นด เดอะ โลนลิเน็ซ เฝด)

Some people think I’m somethin’
(ซัม พี๊เพิ่ล ธิงค แอม ซัมติน)
Well you gave me that, I know
(เว็ล ยู เกฝ มี แดท , ไอ โน)
But I always feel like nothing
(บัท ไอ ออลเว ฟีล ไลค นัธอิง)
When I’m in the dark alone
(ฮเว็น แอม อิน เดอะ ดาค อะโลน)

You provide the soul, the spark that drives me on
(ยู พโระไฝด เดอะ โซล , เดอะ ซพาค แดท ดไรฝ มี ออน)
Makes me something more than flesh and bone
(เมค มี ซัมติง โม แฑ็น ฟเล็ฌ แอ็นด บอน)

At times like these
(แอ็ท ไทม ไลค ฑิส)
Any fool can see
(เอนอิ ฟูล แค็น ซี)
Any fool can see
(เอนอิ ฟูล แค็น ซี)
Your love inside me
(ยุร ลัฝ อีนไซด มี)

All these years
(ออล ฑิส เยีย)
Truth In front of my eyes
(ทรูธ อิน ฟรันท อ็อฝ มาย ไอ)
While I denied
(ฮไวล ไอ ดิไน)
What my heart knows was right
(ว็อท มาย ฮาท โน วอส ไรท)

At times like these
(แอ็ท ไทม ไลค ฑิส)
Any fool can see
(เอนอิ ฟูล แค็น ซี)
Any fool can see
(เอนอิ ฟูล แค็น ซี)
Your love inside me
(ยุร ลัฝ อีนไซด มี)

I want to be someone
(ไอ ว็อนท ทู บี ซัมวัน)
I want to be someone
(ไอ ว็อนท ทู บี ซัมวัน)
I want to be someone
(ไอ ว็อนท ทู บี ซัมวัน)
Who someone would want to be
(ฮู ซัมวัน เวิด ว็อนท ทู บี)
Someone would want to be
(ซัมวัน เวิด ว็อนท ทู บี)

Wendy
(เวนดี)
Darling
(ดาลิง)
In the kitchen
(อิน เดอะ คีชเอ็น)
With your dreams
(วิฑ ยุร ดรีม)

Will you fly
(วิล ยู ฟไล)
again
(อะเกน)
Take to the sky
(เทค ทู เดอะ ซไค)
again
(อะเกน)

Undo the hooks
(อันดู เดอะ ฮุค)
Once and for all
(วันซ แอ็นด ฟอ ออล)
Banish the tic tic tic tok tok tok
(แบนอิฌ เดอะ ทิค ทิค ทิค tok tok tok)
Again
(อะเกน)

Will you be
(วิล ยู บี)
Yourself for me
(ยุรเซลฟ ฟอ มี)
Cause I can take it
(คอส ไอ แค็น เทค อิท)
I can stand
(ไอ แค็น ซแท็นด)
Anything
(เอนอิธิง)

When you’re with me
(ฮเว็น ยัวร์ วิฑ มี)
I can stand it
(ไอ แค็น ซแท็นด ดิท)
I can stand
(ไอ แค็น ซแท็นด)

But when you’re gone
(บัท ฮเว็น ยัวร์ กอน)
I never land
(ไอ เนฝเวอะ แล็นด)
In Neverland
(อิน Neverland)

Want to be someone someone would want to be
(ว็อนท ทู บี ซัมวัน ซัมวัน เวิด ว็อนท ทู บี)
someone someone would want to be
(ซัมวัน ซัมวัน เวิด ว็อนท ทู บี)
someone someone would want to be
(ซัมวัน ซัมวัน เวิด ว็อนท ทู บี)
someone someone someone someone
(ซัมวัน ซัมวัน ซัมวัน ซัมวัน)

Any fool
(เอนอิ ฟูล)
Any fool can see
(เอนอิ ฟูล แค็น ซี)
Any fool can see
(เอนอิ ฟูล แค็น ซี)
Your love
(ยุร ลัฝ)
Inside me
(อีนไซด มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Neverland คำอ่านไทย Marillion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น