เนื้อเพลง B.D.F. คำอ่านไทย Gwar

Dead..
( เด็ด)
Baby D*ck F*ck
(เบบิ D*ck เอฟ *ck)
Baby D*ck F*ck
(เบบิ D*ck เอฟ *ck)
Take your fat tongue!
(เทค ยุร แฟ็ท ทัง !)
And curl it into a ‘U’,
(แอ็นด เคิล อิท อีนทุ อะ ยู ,)
You take and unborn child who knows not what you do
(ยู เทค แอ็นด อันบอน ไชล ฮู โน น็อท ว็อท ยู ดู)
[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Baby D*ck F*ck
(เบบิ D*ck เอฟ *ck)
Baby D*ck F*ck
(เบบิ D*ck เอฟ *ck)
Baby D*ck F*ck –
(เบบิ D*ck เอฟ *ck)
Baby D*ck F*ck –
(เบบิ D*ck เอฟ *ck)
Baby d*ck F*ck
(เบบิ d*ck เอฟ *ck)
Baby D*ck S*ck
(เบบิ D*ck เอส *ck)
Baby D*ck F*ck
(เบบิ D*ck เอฟ *ck)
Baby D*ck F*ck
(เบบิ D*ck เอฟ *ck)
There’s no excuse, give him the goose
(แดร์ โน เอ็คซคยูซ , กิฝ ฮิม เดอะ กูซ)
With a push and then a shove
(วิฑ อะ พุฌ แอ็นด เด็น อะ ฌัฝ)
Teach that child how grown-ups love
(ทีช แดท ไชล เฮา กโรน อัพสฺ ลัฝ)
[chorus]
([ โครัซ ])
F*ck F*ck S*ck S*ck F*ck F*ck
(เอฟ *ck เอฟ *ck เอส *ck เอส *ck เอฟ *ck เอฟ *ck)
I haunt the malls and the
(ไอ ฮอนท เดอะ มอล แซน เดอะ)
Burger Kings I am the giver of pain
(เบอร์เกอ คิง ซาย แอ็ม เดอะ giver อ็อฝ เพน)
Splitting the rumps of the wicked
(สปิ๊ตดิง เดอะ รัมพ อ็อฝ เดอะ วิค)
Only the nipples remain [x2]
(โอ๊นลี่ เดอะ นิบเปิล ริเมน [ x2 ])
The cherub screams ” NO ” as I move to defile
(เดอะ เชรับ ซครีม ” โน ” แอ็ส ซาย มูฝ ทู ดิไฟล)
Our bodies entwine in a puddle of bile
(เอ๊า บอดีสฺเอ็นทไวน อิน อะ พาทเดว อ็อฝ ไบล)
Many years later we’ll look back and smile
(เมนอิ เยีย เลทเออะ เว็ล ลุค แบ็ค แอ็นด ซไมล)
As we thrash about on the urine-drenched tile
(แอ็ส วี ธแร็ฌ อะเบาท ออน ดิ ยูริน ดเร็นช ไทล)
The delivery room is as still as a tomb
(เดอะ ดิลีฝเออะริ รุม อีส แอ็ส ซทิล แอ็ส ซา ทูม)
I f*ck the child while its still in your womb
(ไอ เอฟ *ck เดอะ ไชล ฮไวล อิทซ ซทิล อิน ยุร วูม)
The child is now dead and you start to blubber
(เดอะ ไชล อีส เนา เด็ด แอ็นด ยู ซทาท ทู บลับเบอะ)
F*ck your warm corpse with your child as a rubber
(เอฟ *ck ยุร วอม คอพซ วิฑ ยุร ไชล แอ็ส ซา รับเบอะ)
Take your fat tongue, ram it up her bung
(เทค ยุร แฟ็ท ทัง , แร็ม อิท อัพ เฮอ บัง)
Her face is packed with cum We’ve only just begun
(เฮอ เฟซ อีส แพ็ค วิฑ คัม หวีบ โอ๊นลี่ จัซท บิกัน)
From your head, your eyes I pluck
(ฟร็อม ยุร เฮ็ด , ยุร ไอ ซาย พลัค)
Give you savage socket f*ck
(กิฝ ยู แซฝอิจ ซอคเค็ท เอฟ *ck)
Work my wand of black obsidian
(เวิค มาย ว็อนด อ็อฝ บแล็ค obsidian)
End up like a Branch Davidian
(เอ็นด อัพ ไลค เก บรานช Davidian)
Baby D*ck F*ck
(เบบิ D*ck เอฟ *ck)
Baby D*ck F*ck
(เบบิ D*ck เอฟ *ck)
Baby D*ck F*ck [x a lot]
(เบบิ D*ck เอฟ *ck [ เอ๊กซฺ อะ ล็อท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง B.D.F. คำอ่านไทย Gwar

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น