เนื้อเพลง Sexy Ladies/Let Me Talk to You (Prelude) คำอ่านไทย Justin Timberlake

I can tell you want girl
( ไอ แค็น เท็ล ยู ว็อนท เกิล)
You ain’t gotta worry no more
(ยู เอน กอททะ เวอริ โน โม)
You keep my bottles cold and you pop ’em
(ยู คีพ มาย บ๊อทเทิ่ล โคลด แอ็นด ยู พ็อพ เอ็ม)
As soon as I walk in the door
(แอ็ส ซูน แอ็ส ซาย วอค อิน เดอะ โด)
These dude don’t know me from Adam and Eve
(ฑิส ดยูด ด้อนท์ โน มี ฟร็อม แอดแอ็ม แอ็นด อี๊ฟ)
That’s why they can’t mess up my flow
(แด๊ท ฮไว เด แค็นท เมซ อัพ มาย ฟโล)
And when this beat drops, your heart stops
(แอ็นด ฮเว็น ดีซ บีท ดร็อพ , ยุร ฮาท ซท็อพ)
You feel it from your head to your toes
(ยู ฟีล อิท ฟร็อม ยุร เฮ็ด ทู ยุร โท)

If you know what I’m talking ’bout
(อิฟ ยู โน ว็อท แอม ทอคอิง เบาท)
Let me see you work it out
(เล็ท มี ซี ยู เวิค อิท เอ้า)
Girl that’s what I’m talking ’bout
(เกิล แด๊ท ว็อท แอม ทอคอิง เบาท)

I got sexy ladies all over the floor
(ไอ ก็อท เซคซิ เลดิส ซอร์ โอเฝอะ เดอะ ฟโล)
You’re talking to one of the greatest
(ยัวร์ ทอคอิง ทู วัน อ็อฝ เดอะ เกสเดด)
Who did it before
(ฮู ดิด ดิท บิโฟ)
Now I’m back with one of my latest
(เนา แอม แบ็ค วิฑ วัน อ็อฝ มาย เลทเอ็ซท)
Just letting you know
(จัซท เลทดิง ยู โน)
That I got sexy ladies so back up some more
(แดท ไอ ก็อท เซคซิ เลดิส โซ แบ็ค อัพ ซัม โม)
Let me take it off
(เล็ท มี เทค อิท ออฟฟ)

I know a little girly from uptown
(ไอ โน อะ ลิ๊ทเทิ่ล girly ฟร็อม อัพเทาน)
Just waiting just to cater to me
(จัซท เวททิง จัซท ทู เคเทอะ ทู มี)
I know a little betty from downtown
(ไอ โน อะ ลิ๊ทเทิ่ล betty ฟร็อม ดาวน์ทาวน์)
That’ll do anything that I please
(แธดิลดู เอนอิธิง แดท ไอ พลีส)
All my other people that dance around
(ออล มาย อัฑเออะ พี๊เพิ่ล แดท ดานซ อะเรานด)
When they hear me rocking the groove
(ฮเว็น เด เฮีย มี รอคกิง เดอะ กรูฝ)
Now it might sound cocky
(เนา อิท ไมท เซานด คอคอิ)
But is it really cocky if you know that it’s true
(บัท อีส ซิท ริแอ็ลลิ คอคอิ อิฟ ยู โน แดท อิทซ ทรู)

If you know what I’m talking ’bout
(อิฟ ยู โน ว็อท แอม ทอคอิง เบาท)
Let me see you work it out
(เล็ท มี ซี ยู เวิค อิท เอ้า)
Girl that’s what I’m talking ’bout
(เกิล แด๊ท ว็อท แอม ทอคอิง เบาท)

I got sexy ladies all over the floor
(ไอ ก็อท เซคซิ เลดิส ซอร์ โอเฝอะ เดอะ ฟโล)
You’re talking to one of the greatest
(ยัวร์ ทอคอิง ทู วัน อ็อฝ เดอะ เกสเดด)
Who did it before
(ฮู ดิด ดิท บิโฟ)
Now I’m back with one of my latest
(เนา แอม แบ็ค วิฑ วัน อ็อฝ มาย เลทเอ็ซท)
Just letting you know
(จัซท เลทดิง ยู โน)
That I got sexy ladies so back up some more
(แดท ไอ ก็อท เซคซิ เลดิส โซ แบ็ค อัพ ซัม โม)
And let me take it off
(แอ็นด เล็ท มี เทค อิท ออฟฟ)

Sexy, sexy, sexy
(เซคซิ , เซคซิ , เซคซิ)
Walk that body, talk that body
(วอค แดท บอดอิ , ทอค แดท บอดอิ)
Sexy, sexy, sexy
(เซคซิ , เซคซิ , เซคซิ)
Walk that body, talk that body
(วอค แดท บอดอิ , ทอค แดท บอดอิ)
Sexy, sexy, sexy
(เซคซิ , เซคซิ , เซคซิ)
Walk that body, talk that body
(วอค แดท บอดอิ , ทอค แดท บอดอิ)
Sexy, sexy, sexy
(เซคซิ , เซคซิ , เซคซิ)
Walk that body, talk that body
(วอค แดท บอดอิ , ทอค แดท บอดอิ)

Now break it down
(เนา บเรค อิท เดาน)
Now move a little bit to the left
(เนา มูฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท ทู เดอะ เล็ฟท)
Now move back over here to the right
(เนา มูฝ แบ็ค โอเฝอะ เฮียร ทู เดอะ ไรท)
Now let me see you walk, walk, yeah
(เนา เล็ท มี ซี ยู วอค , วอค , เย่)
Let me see you walk
(เล็ท มี ซี ยู วอค)
Here comes your part girl
(เฮียร คัม ยุร พาท เกิล)

Sexy, sexy, sexy
(เซคซิ , เซคซิ , เซคซิ)
Walk that body, talk that body
(วอค แดท บอดอิ , ทอค แดท บอดอิ)
[Slow down girl]
([ ซโล เดาน เกิล ])
Sexy, sexy, sexy
(เซคซิ , เซคซิ , เซคซิ)
Walk that body, talk that body
(วอค แดท บอดอิ , ทอค แดท บอดอิ)
[Slow down girl]
([ ซโล เดาน เกิล ])
Sexy, sexy, sexy
(เซคซิ , เซคซิ , เซคซิ)
Walk that body, talk that body
(วอค แดท บอดอิ , ทอค แดท บอดอิ)
[Slow down girl]
([ ซโล เดาน เกิล ])
Sexy, sexy, sexy
(เซคซิ , เซคซิ , เซคซิ)
Walk that body
(วอค แดท บอดอิ)

I got sexy ladies all over the floor
(ไอ ก็อท เซคซิ เลดิส ซอร์ โอเฝอะ เดอะ ฟโล)
You’re talking to one of the greatest
(ยัวร์ ทอคอิง ทู วัน อ็อฝ เดอะ เกสเดด)
Who did it before
(ฮู ดิด ดิท บิโฟ)
Now I’m back with one of my latest
(เนา แอม แบ็ค วิฑ วัน อ็อฝ มาย เลทเอ็ซท)
Just letting you know
(จัซท เลทดิง ยู โน)
That I got sexy ladies so back up some more
(แดท ไอ ก็อท เซคซิ เลดิส โซ แบ็ค อัพ ซัม โม)
And let me take it off
(แอ็นด เล็ท มี เทค อิท ออฟฟ)

Let Me Talk To You [Prelude]
(เล็ท มี ทอค ทู ยู [ พเรลยูด ])

Hey, hey, hey, hey, hey, hey
(เฮ , เฮ , เฮ , เฮ , เฮ , เฮ)
[I’m tired of arguing girl]
([ แอม ไทร อ็อฝ อากีริง เกิล ])
Hey, hey, hey,
(เฮ , เฮ , เฮ ,)
[I’m tired of arguing girl]
([ แอม ไทร อ็อฝ อากีริง เกิล ])
Hey, hey, hey
(เฮ , เฮ , เฮ)

My love, uh huh, my love, hey
(มาย ลัฝ , อา ฮู , มาย ลัฝ , เฮ)
My love, hey, my love, hey
(มาย ลัฝ , เฮ , มาย ลัฝ , เฮ)
My love, hey, my love, hey
(มาย ลัฝ , เฮ , มาย ลัฝ , เฮ)
My love, hey, my love, hey
(มาย ลัฝ , เฮ , มาย ลัฝ , เฮ)
My love, hey, my love, hey
(มาย ลัฝ , เฮ , มาย ลัฝ , เฮ)
My love, hey, my love, hey
(มาย ลัฝ , เฮ , มาย ลัฝ , เฮ)
My love, hey, my love, hey
(มาย ลัฝ , เฮ , มาย ลัฝ , เฮ)
My love, hey, my love
(มาย ลัฝ , เฮ , มาย ลัฝ)
My love
(มาย ลัฝ)

I love the way you’re standing
(ไอ ลัฝ เดอะ เว ยัวร์ ซแทนดิง)
Lips look so sweet, like cotton candy [My love]
(ลิพ ลุค โซ สวี้ท , ไลค ค๊อทท่อน แคนดิ [ มาย ลัฝ ])

That don’t mean you gotta stop dancing
(แดท ด้อนท์ มีน ยู กอททะ ซท็อพ แด็นซิง)
Cause the way that you move is so demanding [My love]
(คอส เดอะ เว แดท ยู มูฝ อีส โซ ดีแมนดิง [ มาย ลัฝ ])

Let’s put it on cruise control
(เล็ท พัท ดิธ ออน ครูส ค็อนทโรล)
Let me take you to the crib, let me ease your soul [My love]
(เล็ท มี เทค ยู ทู เดอะ คริบ , เล็ท มี อีส ยุร โซล [ มาย ลัฝ ])

I gonna take it really nice and slow
(ไอ กอนนะ เทค อิท ริแอ็ลลิ ไน๊ซ์ แอ็นด ซโล)
But first let me, let me, let me talk to her
(บัท เฟิซท เล็ท มี , เล็ท มี , เล็ท มี ทอค ทู เฮอ)

My love, hey, my love, hey
(มาย ลัฝ , เฮ , มาย ลัฝ , เฮ)
My love, hey, my love, hey
(มาย ลัฝ , เฮ , มาย ลัฝ , เฮ)
My love, hey, my love, hey
(มาย ลัฝ , เฮ , มาย ลัฝ , เฮ)
My love, hey, my love, hey
(มาย ลัฝ , เฮ , มาย ลัฝ , เฮ)
My love, hey, my love, hey
(มาย ลัฝ , เฮ , มาย ลัฝ , เฮ)
My love, hey, my love, hey
(มาย ลัฝ , เฮ , มาย ลัฝ , เฮ)
My love, hey, my love, hey
(มาย ลัฝ , เฮ , มาย ลัฝ , เฮ)
My love, hey, my love
(มาย ลัฝ , เฮ , มาย ลัฝ)
My love
(มาย ลัฝ)

Walk into my great place, cozy
(วอค อีนทุ มาย กเรท พเลซ , โคสิ)
I’m glad you came, let’s make a toast [My love]
(แอม กแล็ด ยู เคม , เล็ท เมค เก โทซท [ มาย ลัฝ ])

Let me make an indecent proposal
(เล็ท มี เมค แอน อินดีเซ็นท พโระโพสแอ็ล)
Let me take you to the back and do what we’re suppose to [My love]
(เล็ท มี เทค ยู ทู เดอะ แบ็ค แอ็นด ดู ว็อท เวีย ซัพโพส ทู [ มาย ลัฝ ])

Let’s take a trip to the bayou
(เล็ท เทค เก ทริพ ทู เดอะ บายู)
You can be the investigator, I’m your Private I [My love]
(ยู แค็น บี ดิ อินเฝซทิเกเทอะ , แอม ยุร พไรฝิท ไอ [ มาย ลัฝ ])

You know I want a piece of that pie
(ยู โน ไอ ว็อนท ดา พีซ อ็อฝ แดท ไพ)
But first let me, let me, let me talk to her
(บัท เฟิซท เล็ท มี , เล็ท มี , เล็ท มี ทอค ทู เฮอ)

My love, hey, my love, hey
(มาย ลัฝ , เฮ , มาย ลัฝ , เฮ)
My love, hey, my love, hey
(มาย ลัฝ , เฮ , มาย ลัฝ , เฮ)
My love, hey, my love, hey
(มาย ลัฝ , เฮ , มาย ลัฝ , เฮ)
My love, hey, my love, hey
(มาย ลัฝ , เฮ , มาย ลัฝ , เฮ)
My love, hey, my love, hey
(มาย ลัฝ , เฮ , มาย ลัฝ , เฮ)
My love, hey, my love, hey
(มาย ลัฝ , เฮ , มาย ลัฝ , เฮ)
My love, hey, my love, hey
(มาย ลัฝ , เฮ , มาย ลัฝ , เฮ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sexy Ladies/Let Me Talk to You (Prelude) คำอ่านไทย Justin Timberlake

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น