เนื้อเพลง Promise คำอ่านไทย Ciara

Come enjoy the life
( คัม เอ็นจอย เดอะ ไลฟ)
Baby take ya time
(เบบิ เทค ยา ไทม)
I just wanna find you [you] you [you]
(ไอ จัซท วอนนา ไฟนด ยู [ ยู ] ยู [ ยู ])
Baby you and I can have a good time
(เบบิ ยู แอ็นด ดาย แค็น แฮ็ฝ อะ เกิด ไทม)
Tell me wat you like ooh ooh
(เท็ล มี วัท ยู ไลค อู้ อู้)

[Talking]
([ ทอคอิง ])
Now listen. I’ve been single for awhile now.
(เนา ลิ๊สซึ่น แอฝ บีน ซิ๊งเกิ้ล ฟอ อะฮไวล เนา)
And I been kinda lonely
(แอ็นด ดาย บีน กินดา โลนลิ)
I’ve been looking for somebody to talk to, love me, someone who can hold me
(แอฝ บีน ลุคอิง ฟอ ซัมบอดี้ ทู ทอค ทู , ลัฝ มี , ซัมวัน ฮู แค็น โฮลด มี)
Is that you?
(อีส แดท ยู)

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
I’m looking for somebody I can call boo,
(แอม ลุคอิง ฟอ ซัมบอดี้ ไอ แค็น คอล บู ,)
Looking for the only one who I can give my all to
(ลุคอิง ฟอ ดิ โอ๊นลี่ วัน ฮู ไอ แค็น กิฝ มาย ออล ทู)
Tell me if it’s you you you
(เท็ล มี อิฟ อิทซ ยู ยู ยู)
What you gonna do do do…
(ว็อท ยู กอนนะ ดู ดู ดู)
Make ya mooveeee
(เมค ยา mooveeee)

You can be my teacher i’ll do homework
(ยู แค็น บี มาย ทีชเออะ แอล ดู โฮมเวิค)
You can give me extra credit baby i’ll do more work
(ยู แค็น กิฝ มี เอ๊กซทร่า คเรดอิท เบบิ แอล ดู โม เวิค)
What you gonna do do do…now It’s me and you you you
(ว็อท ยู กอนนะ ดู ดู ดู เนา อิทซ มี แอ็นด ยู ยู ยู)
Move…
(มูฝ)

[bridge]
([ บริจ ])
Move so rite , how it feels so rite
(มูฝ โซ ไรท , เฮา อิท ฟีล โซ ไรท)
You can be my prince my knight
(ยู แค็น บี มาย พรินซ มาย ไนท)
You can be my superman save me here I am
(ยู แค็น บี มาย ซยูเพอะแม็น เซฝ มี เฮียร ไอ แอ็ม)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Cuz baby, theres nothing I wont do, to spend my life with you
(คัซ เบบิ , แดร์ นัธอิง ไอ ว็อนท ดู , ทู ซเพ็นด มาย ไลฟ วิฑ ยู)
I’ll give my love to you, I promise, that I will never lie to you boy
(แอล กิฝ มาย ลัฝ ทู ยู , ไอ พรอมอิซ , แดท ไอ วิล เนฝเวอะ ไล ทู ยู บอย)
This love we have is true just to spend my life with you
(ดีซ ลัฝ วี แฮ็ฝ อีส ทรู จัซท ทู ซเพ็นด มาย ไลฟ วิฑ ยู)
I’ll give my heart to you, I promise, that I will never lie to you boy
(แอล กิฝ มาย ฮาท ทู ยู , ไอ พรอมอิซ , แดท ไอ วิล เนฝเวอะ ไล ทู ยู บอย)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
You and me together, picture perfect
(ยู แอ็นด มี ทุเกฑเออะ , พีคเชอะ เพ๊อร์เฟ็คท)
I’ll spend all my money all the time becuz your worth it
(แอล ซเพ็นด ออล มาย มันอิ ออล เดอะ ไทม becuz ยุร เวิธ อิท)
It’s just me and you you you
(อิทซ จัซท มี แอ็นด ยู ยู ยู)
What you gonna do do do
(ว็อท ยู กอนนะ ดู ดู ดู)
Make a movee
(เมค เก movee)

Call me momma, spoil you like a baby
(คอล มี มอมมา, ซพอยล ยู ไลค เก เบบิ)
Thinking bout you, dreaming bout you got me going crazy
(ติ้งกิง เบาท ยู , ดรีมมิง เบาท ยู ก็อท มี โกอิ้ง คเรสิ)
What you gonna do do do
(ว็อท ยู กอนนะ ดู ดู ดู)
Now it’s me and you you you
(เนา อิทซ มี แอ็นด ยู ยู ยู)
Move it
(มูฝ อิท)

[Bridge]
([ บริจ ])

Move so rite, how it feels so rite
(มูฝ โซ ไรท , เฮา อิท ฟีล โซ ไรท)
You can be my prince, my knight
(ยู แค็น บี มาย พรินซ , มาย ไนท)
You can be my superman, save me here I am
(ยู แค็น บี มาย ซยูเพอะแม็น , เซฝ มี เฮียร ไอ แอ็ม)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Theres nothing I wont do, to spend my life with you
(แดร์ นัธอิง ไอ ว็อนท ดู , ทู ซเพ็นด มาย ไลฟ วิฑ ยู)
I’ll give my love to you [i’ll give my all],I Promise I will never lie to you boy
(แอล กิฝ มาย ลัฝ ทู ยู [ แอล กิฝ มาย ออล ] , ไอ พรอมอิซ ไอ วิล เนฝเวอะ ไล ทู ยู บอย)
This love we have is true, to spend my life with you
(ดีซ ลัฝ วี แฮ็ฝ อีส ทรู , ทู ซเพ็นด มาย ไลฟ วิฑ ยู)
I’ll give my heart to you [I’ll give my all], I promise, I will never lie to you boy
(แอล กิฝ มาย ฮาท ทู ยู [ แอล กิฝ มาย ออล ] , ไอ พรอมอิซ , ไอ วิล เนฝเวอะ ไล ทู ยู บอย)
This love we have is true, to spend my life with you
(ดีซ ลัฝ วี แฮ็ฝ อีส ทรู , ทู ซเพ็นด มาย ไลฟ วิฑ ยู)
I’ll give my heart to you, I promise, I will never lie to you boy
(แอล กิฝ มาย ฮาท ทู ยู , ไอ พรอมอิซ , ไอ วิล เนฝเวอะ ไล ทู ยู บอย)

Ohhhh
(โอ้)

[Talking]
([ ทอคอิง ])

I mean everything that I say
(ไอ มีน เอ๊วี่ติง แดท ไอ เซ)
From the bottom of my heart
(ฟร็อม เดอะ บอตตัม อ็อฝ มาย ฮาท)
I will never, never, ever, hurt you
(ไอ วิล เนฝเวอะ , เนฝเวอะ , เอฝเออะ , เฮิท ยู)
I’ll open my heart
(แอล โอเพ็น มาย ฮาท)

[Singing]
([ ซิงกิง ])

I’ll open my heart and give it to you
(แอล โอเพ็น มาย ฮาท แอ็นด กิฝ อิท ทู ยู)
Tell the whole world that I’m in love with you
(เท็ล เดอะ โฮล เวิลด แดท แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู)
Whatever you want, baby I’ll do
(ฮว็อทเอฝเออะ ยู ว็อนท , เบบิ แอล ดู)
I know I dont want nobody else but youuuuu
(ไอ โน ไอ ด้อนท์ ว็อนท โนบอดี้ เอ็ลซ บัท youuuuu)

[Chorus]
([ โครัซ ])

This love we have is true [there’s nothing I wont do baby], to spend my life with you
(ดีซ ลัฝ วี แฮ็ฝ อีส ทรู [ แดร์ นัธอิง ไอ ว็อนท ดู เบบิ ] , ทู ซเพ็นด มาย ไลฟ วิฑ ยู)
I’ll give my heart to you, I promise, I will never lie to you boy…oooohh
(แอล กิฝ มาย ฮาท ทู ยู , ไอ พรอมอิซ , ไอ วิล เนฝเวอะ ไล ทู ยู บอย โอ้ฮู)
This love we have is true, to spend my life with you
(ดีซ ลัฝ วี แฮ็ฝ อีส ทรู , ทู ซเพ็นด มาย ไลฟ วิฑ ยู)
I’ll give my heart to you [I will give my all to you my baby boo my love is true oohhh],
(แอล กิฝ มาย ฮาท ทู ยู [ ไอ วิล กิฝ มาย ออล ทู ยู มาย เบบิ บู มาย ลัฝ อีส ทรู อู้ ] ,)
I promise, I will never lie to you boy
(ไอ พรอมอิซ , ไอ วิล เนฝเวอะ ไล ทู ยู บอย)

[fading out]
([ เฟดิง เอ้า ])
Baby boy you got me, I been waiting waiting waiting
(เบบิ บอย ยู ก็อท มี , ไอ บีน เวททิง เวททิง เวททิง)
For you
(ฟอ ยู)
You can be my homie, i’ll be waiting waiting waiting
(ยู แค็น บี มาย โฮมี , แอล บี เวททิง เวททิง เวททิง)
For you
(ฟอ ยู)
Baby come and hold me, I’ll be waiting waiting waiting
(เบบิ คัม แอ็นด โฮลด มี , แอล บี เวททิง เวททิง เวททิง)
For you
(ฟอ ยู)
You can be my one and only
(ยู แค็น บี มาย วัน แอ็นด โอ๊นลี่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Promise คำอ่านไทย Ciara

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น