เนื้อเพลง Have You Forgotten คำอ่านไทย Darryl Worley

I hear people saying we don’t need this war
( ไอ เฮีย พี๊เพิ่ล เซอิง วี ด้อนท์ นีด ดีซ วอ)
I say there’s some things worth fighting for
(ไอ เซ แดร์ ซัม ธิง เวิธ ไฟท์ดิง ฟอ)
What about our freedom and this piece of ground?
(ว็อท อะเบาท เอ๊า ฟรีดัม แอ็นด ดีซ พีซ อ็อฝ กเรานด)
We didn’t get to keep ’em by backing down
(วี ดิ๊นอิน เก็ท ทู คีพ เอ็ม ไบ แบกคิง เดาน)
They say we don’t realize the mess we’re getting in
(เด เซ วี ด้อนท์ รีแอะไลส เดอะ เมซ เวีย เกดดดิ้ง อิน)
Before you start preaching
(บิโฟ ยู ซทาท preachings)
Let me ask you this my friend
(เล็ท มี อาซค ยู ดีซ มาย ฟเร็นด)

Have you forgotten how it felt that day
(แฮ็ฝ ยู ฟอร์กอทเดน เฮา อิท เฟ็ลท แดท เด)
To see your homeland under fire
(ทู ซี ยุร โฮมแลนด์ อันเดอะ ไฟร)
And her people blown away?
(แอ็นด เฮอ พี๊เพิ่ล บโลน อะเว)
Have you forgotten when those towers fell?
(แฮ็ฝ ยู ฟอร์กอทเดน ฮเว็น โฑส เท๊าเว่อร์ เฟ็ล)
We had neighbors still inside
(วี แฮ็ด เนเบอะ ซทิล อีนไซด)
Going through a living hell
(โกอิ้ง ธรู อะ ลีฝอิง เฮ็ล)
And you say we shouldn’t worry ’bout Bin Laden
(แอ็นด ยู เซ วี ชูดดึ่น เวอริ เบาท บิน เลเดน)
Have you forgotten?
(แฮ็ฝ ยู ฟอร์กอทเดน)

They took all the footage off my T.V.
(เด ทุค ออล เดอะ ฟูทอิจ ออฟฟ มาย ที วี)
Said it’s too disturbing for you and me
(เซ็ด อิทซ ทู ดิซเทิบบริง ฟอ ยู แอ็นด มี)
It’ll just breed anger that’s what the experts say
(อิว จัซท บรีด แองเกอะ แด๊ท ว็อท ดิ เอคซเพิท เซ)
If it was up to me I’d show it every day
(อิฟ อิท วอส อัพ ทู มี อาย โฌ อิท เอฝริ เด)
Some say this country’s just out looking for a fight
(ซัม เซ ดีซ คันทริ จัซท เอ้า ลุคอิง ฟอ รา ไฟท)
After 9/11 man I’d have to say that’s right
(อาฟเทอะ 9/11 แม็น อาย แฮ็ฝ ทู เซ แด๊ท ไรท)

Have you forgotten how it felt that day
(แฮ็ฝ ยู ฟอร์กอทเดน เฮา อิท เฟ็ลท แดท เด)
To see your homeland under fire
(ทู ซี ยุร โฮมแลนด์ อันเดอะ ไฟร)
And her people blown away?
(แอ็นด เฮอ พี๊เพิ่ล บโลน อะเว)
Have you forgotten when those towers fell?
(แฮ็ฝ ยู ฟอร์กอทเดน ฮเว็น โฑส เท๊าเว่อร์ เฟ็ล)
We had neighbors still inside
(วี แฮ็ด เนเบอะ ซทิล อีนไซด)
Going through a living hell
(โกอิ้ง ธรู อะ ลีฝอิง เฮ็ล)
And we vowed to get the ones behind Bin Laden
(แอ็นด วี เฝา ทู เก็ท ดิ วัน บิไฮนด บิน เลเดน)
Have you forgotten?
(แฮ็ฝ ยู ฟอร์กอทเดน)

I’ve been there with the soldiers
(แอฝ บีน แดร์ วิฑ เดอะ โซลเจอะ)
Who’ve gone away to war
(โอฝ กอน อะเว ทู วอ)
And you can bet that they remember
(แอ็นด ยู แค็น เบ็ท แดท เด ริเมมเบอะ)
Just what they’re fighting for
(จัซท ว็อท เดรว ไฟท์ดิง ฟอ)

Have you forgotten all the people killed?
(แฮ็ฝ ยู ฟอร์กอทเดน ออล เดอะ พี๊เพิ่ล คิล)
Yes, some went down like heroes in that Pennsylvania field
(เย็ซ , ซัม เว็นท เดาน ไลค อีโร ซิน แดท เพนเซเวเนีย ฟีลด)
Have you forgotten about our Pentagon?
(แฮ็ฝ ยู ฟอร์กอทเดน อะเบาท เอ๊า เพนทะก็อน)
All the loved ones that we lost
(ออล เดอะ ลัฝ วัน แดท วี ล็อซท)
And those left to carry on
(แอ็นด โฑส เล็ฟท ทู แคริ ออน)
Don’t you tell me not to worry ’bout Bin Laden
(ด้อนท์ ยู เท็ล มี น็อท ทู เวอริ เบาท บิน เลเดน)
Have you forgotten?
(แฮ็ฝ ยู ฟอร์กอทเดน)

Have you forgotten?
(แฮ็ฝ ยู ฟอร์กอทเดน)
Have you forgotten?
(แฮ็ฝ ยู ฟอร์กอทเดน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Have You Forgotten คำอ่านไทย Darryl Worley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น