เนื้อเพลง Let Me Know คำอ่านไทย B5

[Opening Chorus:]
( [ โอเพะนิง โครัซ : ])
B5: Can I get your number?
(B5 : แค็น นาย เก็ท ยุร นัมเบอะ)
and is it cool to call you on the under [Let me Know]
(แอ็นด อีส ซิท คูล ทู คอล ยู ออน ดิ อันเดอะ [ เล็ท มี โน ])
I heard that you had a guy, if you feel that he’s not treating you right [Let me Know]
(ไอ เฮิด แดท ยู แฮ็ด อะ ไก , อิฟ ยู ฟีล แดท อีส น็อท ทีทดิง ยู ไรท [ เล็ท มี โน ])
If you wanna give me a chance, we could start our own kind of romance [Let me Know]
(อิฟ ยู วอนนา กิฝ มี อะ ชานซ , วี เคิด ซทาท เอ๊า โอน ไคนด อ็อฝ โระแมนซ [ เล็ท มี โน ])
Just Let me Know
(จัซท เล็ท มี โน)

Everynight when I’m thinking of you,
(เอฟรี่ไนท์ ฮเว็น แอม ติ้งกิง อ็อฝ ยู ,)
Are you thinking of me staying with you? [Let me Know]
(อาร์ ยู ติ้งกิง อ็อฝ มี สเตย์ยิ่ง วิฑ ยู [ เล็ท มี โน ])
And everything that he can do
(แอ็นด เอ๊วี่ติง แดท ฮี แค็น ดู)
Girl I promise I could do the same for you [ Let me Know]
(เกิล ไอ พรอมอิซ ไอ เคิด ดู เดอะ เซม ฟอ ยู [ เล็ท มี โน ])
I go the extra mile and make sure it is worth your while [Let me Know]
(ไอ โก ดิ เอ๊กซทร่า ไมล แอ็นด เมค ฌุร อิท อีส เวิธ ยุร ฮไวล [ เล็ท มี โน ])
Just Let me Know
(จัซท เล็ท มี โน)

[Verse 1:]
([ เฝิซ วัน : ])
Patrick: Baby, from the very first time I saw ya
(แพทริค : เบบิ , ฟร็อม เดอะ เฝริ เฟิซท ไทม ไอ ซอ ยา)
I couldn’t believe my eyes
(ไอ คูดซึ่น บิลีฝ มาย ไอ)
Could never. Have I seen a girl who was so fine
(เคิด เนฝเวอะ แฮ็ฝ ไอ ซีน อะ เกิล ฮู วอส โซ ไฟน)
But I had to keep my cool
(บัท ไอ แฮ็ด ทู คีพ มาย คูล)
Cause I couldn’t lose it in front of you [No No]
(คอส ไอ คูดซึ่น ลูส อิท อิน ฟรันท อ็อฝ ยู [ โน โน ])

[Patrick and [B5]]
([ แพทริค แอ็นด [ B5 ] ])
Whats up [with that fella]
(ว็อท อัพ [ วิฑ แดท เฟลลา ])
Huh.That I saw you with
(ฮู แดท ไอ ซอ ยู วิฑ)
[I can see it] In your face, He could be replaced
([ ไอ แค็น ซี อิท ] อิน ยุร เฟซ , ฮี เคิด บี รีเพลย์)
Cause you know that he’s a busta and he don’t know how to love ya
(คอส ยู โน แดท อีส ซา บัสตร้า แอ็นด ฮี ด้อนท์ โน เฮา ทู ลัฝ ยา)

[B5:] Can I get your number?
([ B5 : ] แค็น นาย เก็ท ยุร นัมเบอะ)
and is it cool to call you on the under [Let me Know]
(แอ็นด อีส ซิท คูล ทู คอล ยู ออน ดิ อันเดอะ [ เล็ท มี โน ])
I heard that you had a guy, if you feel that he’s not treating you right [Let me Know]
(ไอ เฮิด แดท ยู แฮ็ด อะ ไก , อิฟ ยู ฟีล แดท อีส น็อท ทีทดิง ยู ไรท [ เล็ท มี โน ])
If you wanna give me a chance, we could start our own kind of romance [Let me Know]
(อิฟ ยู วอนนา กิฝ มี อะ ชานซ , วี เคิด ซทาท เอ๊า โอน ไคนด อ็อฝ โระแมนซ [ เล็ท มี โน ])
Just Let me Know
(จัซท เล็ท มี โน)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
[Patrick:] Since we didn’t know really much about each other
([ แพทริค : ] ซินซ วี ดิ๊นอิน โน ริแอ็ลลิ มัช อะเบาท อีช อัฑเออะ)
Started up on the phone ” Im not that type of fella ”
(ซทาท อัพ ออน เดอะ โฟน ” แอม น็อท แดท ไทพ อ็อฝ เฟลลา “)
That likes to be alone
(แดท ไลค ทู บี อะโลน)
Whatever you wanna do. I’m leavin’ it up to you. Just let me know, let me know
(ฮว็อทเอฝเออะ ยู วอนนา ดู แอม เลวิน หนิด อัพ ทู ยู จัซท เล็ท มี โน , เล็ท มี โน)

[Bridge: [B5] and Patrick]
([ บริจ : [ B5 ] แอ็นด แพทริค ])
[Let me Know]
([ เล็ท มี โน ])
If you like chillin’
(อิฟ ยู ไลค ชิลลิน)
[Let me know]
([ เล็ท มี โน ])
If you like hangin’
(อิฟ ยู ไลค แฮนจิ้น)
[Let me Know]
([ เล็ท มี โน ])
If you like spendin’
(อิฟ ยู ไลค สเปนดิน)
[Let me Know]
([ เล็ท มี โน ])
Cause girl I’m willin’
(คอส เกิล แอม วิลลิน)
[Let me Know]
([ เล็ท มี โน ])
It’s gonna get steep when you let him go
(อิทซ กอนนะ เก็ท ซทีพ ฮเว็น ยู เล็ท ฮิม โก)
If you really want me let me know
(อิฟ ยู ริแอ็ลลิ ว็อนท มี เล็ท มี โน)

[B5:] Can I get your number?
([ B5 : ] แค็น นาย เก็ท ยุร นัมเบอะ)
and is it cool to call you on the under [Let me Know]
(แอ็นด อีส ซิท คูล ทู คอล ยู ออน ดิ อันเดอะ [ เล็ท มี โน ])
I heard that you had a guy, if you feel that he’s not treating you right [Let me Know]
(ไอ เฮิด แดท ยู แฮ็ด อะ ไก , อิฟ ยู ฟีล แดท อีส น็อท ทีทดิง ยู ไรท [ เล็ท มี โน ])
If you wanna give me a chance, we could start our own kind of romance [Let me Know]
(อิฟ ยู วอนนา กิฝ มี อะ ชานซ , วี เคิด ซทาท เอ๊า โอน ไคนด อ็อฝ โระแมนซ [ เล็ท มี โน ])
Just Let me Know
(จัซท เล็ท มี โน)

Everynight when I’m thinking of you,
(เอฟรี่ไนท์ ฮเว็น แอม ติ้งกิง อ็อฝ ยู ,)
Are you thinking of me staying with you? [Let me Know]
(อาร์ ยู ติ้งกิง อ็อฝ มี สเตย์ยิ่ง วิฑ ยู [ เล็ท มี โน ])
And everything that he can do
(แอ็นด เอ๊วี่ติง แดท ฮี แค็น ดู)
Girl I promise I could do the same for you [ Let me Know]
(เกิล ไอ พรอมอิซ ไอ เคิด ดู เดอะ เซม ฟอ ยู [ เล็ท มี โน ])
I go the extra mile and make sure it is worth your while [Let me Know]
(ไอ โก ดิ เอ๊กซทร่า ไมล แอ็นด เมค ฌุร อิท อีส เวิธ ยุร ฮไวล [ เล็ท มี โน ])
Just Let me Know
(จัซท เล็ท มี โน)

[B5:] Can I get your number?
([ B5 : ] แค็น นาย เก็ท ยุร นัมเบอะ)
and is it cool to call you on the under [Let me Know]
(แอ็นด อีส ซิท คูล ทู คอล ยู ออน ดิ อันเดอะ [ เล็ท มี โน ])
I heard that you had a guy, if you feel that he’s not treating you right [Let me Know]
(ไอ เฮิด แดท ยู แฮ็ด อะ ไก , อิฟ ยู ฟีล แดท อีส น็อท ทีทดิง ยู ไรท [ เล็ท มี โน ])
If you wanna give me a chance, we could start our own kind of romance [Let me Know]
(อิฟ ยู วอนนา กิฝ มี อะ ชานซ , วี เคิด ซทาท เอ๊า โอน ไคนด อ็อฝ โระแมนซ [ เล็ท มี โน ])
Just Let me Know
(จัซท เล็ท มี โน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Let Me Know คำอ่านไทย B5

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น