เนื้อเพลง Hand of Sorrow คำอ่านไทย Within Temptation

The child without a name grew up to be the hand
( เดอะ ไชล วิเฑาท ดา เนม กรู อัพ ทู บี เดอะ แฮ็นด)
To watch you, to shield you, or kill on demand
(ทู ว็อช ยู , ทู ฌีลด ยู , ออ คิล ออน ดิมานด)
The choice he made he could not comprehend
(เดอะ ชอยซ ฮี เมด ฮี เคิด น็อท คอมพริเฮนด)
He’s got a grim secret they had to command
(อีส ก็อท ดา กริม ซีคเร็ท เด แฮ็ด ทู ค็อมมานด)

He’s torn between his honor and the true love of his life
(อีส โทน บีทวิน ฮิส ออนเออะ แอ็นด เดอะ ทรู ลัฝ อ็อฝ ฮิส ไลฟ)
He prayed for both but was denied
(ฮี พเร ฟอ โบธ บัท วอส ดิไน)

So many dreams are broken and so much we sacrifice
(โซ เมนอิ ดรีม แซร์ บโรเค็น แอ็นด โซ มัช วี แซคริไฟซ)
Was it worth the ones we loved and had to leave behind
(วอส ซิท เวิธ ดิ วัน วี ลัฝ แอ็นด แฮ็ด ทู ลีฝ บิไฮนด)
So many years have past toward a noble land of lies
(โซ เมนอิ เยีย แฮ็ฝ พาซท ทูวอด อะ โน๊เบิ้ล แล็นด อ็อฝ ไล)
Will all our sins be justified?
(วิล ออล เอ๊า ซิน บี จัซทิไฟ)

The curse of his powers tormented his life
(เดอะ เคิซ อ็อฝ ฮิส เพาเออะ ทอเม็นท ฮิส ไลฟ)
Obeying the crown was a sinister crime
(Obeyings เดอะ คเราน วอส ซา ซีนอิซเทอะ คไรม)
His soul was tortured by love and by pain
(ฮิส โซล วอส ทอเชอะ ไบ ลัฝ แอ็นด ไบ เพน)
He surely would flee but the oath made him stay
(ฮี ฌูรลิ เวิด ฟลี บัท ดิ โอธ เมด ฮิม ซเท)

He’s torn between his honor and the true love of his life
(อีส โทน บีทวิน ฮิส ออนเออะ แอ็นด เดอะ ทรู ลัฝ อ็อฝ ฮิส ไลฟ)
He prayed for both but was denied
(ฮี พเร ฟอ โบธ บัท วอส ดิไน)

So many dreams are broken and so much we sacrifice
(โซ เมนอิ ดรีม แซร์ บโรเค็น แอ็นด โซ มัช วี แซคริไฟซ)
Was it worth the ones we loved and had to leave behind
(วอส ซิท เวิธ ดิ วัน วี ลัฝ แอ็นด แฮ็ด ทู ลีฝ บิไฮนด)
So many years have past toward a noble land of lies
(โซ เมนอิ เยีย แฮ็ฝ พาซท ทูวอด อะ โน๊เบิ้ล แล็นด อ็อฝ ไล)
Will all our sins be justified?
(วิล ออล เอ๊า ซิน บี จัซทิไฟ)

Please forgive me for the sorrow
(พลีส เฟาะกีฝ มี ฟอ เดอะ ซอโร)
For leaving you in fear
(ฟอ ลีฝอิงส ยู อิน เฟีย)
For the dreams we had to silence
(ฟอ เดอะ ดรีม วี แฮ็ด ทู ไซเล็นซ)
That’s all there’ll ever be
(แด๊ท ซอร์ เดอะเรล เอฝเออะ บี)
Still I’ll be the hand that saves you
(ซทิล แอล บี เดอะ แฮ็นด แดท เซฝ ยู)
Though you’ll not see that it is me
(โธ โยว น็อท ซี แดท ดิธ อีส มี)

So many dreams are broken and so much we sacrifice
(โซ เมนอิ ดรีม แซร์ บโรเค็น แอ็นด โซ มัช วี แซคริไฟซ)
Was it worth the ones we loved and had to leave behind
(วอส ซิท เวิธ ดิ วัน วี ลัฝ แอ็นด แฮ็ด ทู ลีฝ บิไฮนด)
So many years have past toward a noble land of lies
(โซ เมนอิ เยีย แฮ็ฝ พาซท ทูวอด อะ โน๊เบิ้ล แล็นด อ็อฝ ไล)
Will all our sins be justified?
(วิล ออล เอ๊า ซิน บี จัซทิไฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hand of Sorrow คำอ่านไทย Within Temptation

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น