เนื้อเพลง You Don’t Know Me คำอ่านไทย Michael Buble

You give your hand to me
( ยู กิฝ ยุร แฮ็นด ทู มี)
Then you say hello
(เด็น ยู เซ เฮ็ลโล)
I can hardly speak
(ไอ แค็น ฮาดลิ ซพีค)
My heart is beating so
(มาย ฮาท อีส บืดิงสฺ โซ)
And anyone can tell
(แอ็นด เอนอิวัน แค็น เท็ล)
You think you know me well
(ยู ธิงค ยู โน มี เว็ล)
But you don’t know me
(บัท ยู ด้อนท์ โน มี)

No, you don’t know the one
(โน , ยู ด้อนท์ โน ดิ วัน)
Who dreams of you at night
(ฮู ดรีม อ็อฝ ยู แอ็ท ไนท)
And longs to kiss your lips
(แอ็นด ล็อง ทู คิซ ยุร ลิพ)
And longs to hold you tight
(แอ็นด ล็อง ทู โฮลด ยู ไทท)
Oh I’m just a friend
(โอ แอม จัซท ดา ฟเร็นด)
That’s all I’ve ever been
(แด๊ท ซอร์ แอฝ เอฝเออะ บีน)
Cause you don’t know me
(คอส ยู ด้อนท์ โน มี)

I never knew
(ไอ เนฝเวอะ นยู)
The art of making love
(ดิ อาท อ็อฝ เมคอิง ลัฝ)
Though my heart aches
(โธ มาย ฮาท เอค)
With love for you
(วิฑ ลัฝ ฟอ ยู)
Afraid and shy
(อัฟเรด แอ็นด ไฌ)
I’ve let my chance to go by
(แอฝ เล็ท มาย ชานซ ทู โก ไบ)
The chance that you might
(เดอะ ชานซ แดท ยู ไมท)
Love me, too
(ลัฝ มี , ทู)

You give your hand to me
(ยู กิฝ ยุร แฮ็นด ทู มี)
And then you say good-bye
(แอ็นด เด็น ยู เซ เกิด ไบ)
I watch you walk away
(ไอ ว็อช ยู วอค อะเว)
Beside the lucky guy
(บิไซด เดอะ ลัคคิ ไก)
You’ll never never know
(โยว เนฝเวอะ เนฝเวอะ โน)
The one who loves you so
(ดิ วัน ฮู ลัฝ ยู โซ)
Well, you don’t know me
(เว็ล , ยู ด้อนท์ โน มี)

You give your hand to me, baby
(ยู กิฝ ยุร แฮ็นด ทู มี , เบบิ)
Then you say good-bye
(เด็น ยู เซ เกิด ไบ)
I watch you walk away
(ไอ ว็อช ยู วอค อะเว)
Beside the lucky guy
(บิไซด เดอะ ลัคคิ ไก)
No, no, you’ll never ever know
(โน , โน , โยว เนฝเวอะ เอฝเออะ โน)
The one who loves you so
(ดิ วัน ฮู ลัฝ ยู โซ)
Well, you don’t know me
(เว็ล , ยู ด้อนท์ โน มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Don’t Know Me คำอ่านไทย Michael Buble

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น