เนื้อเพลง The Way U Make Me Feel คำอ่านไทย Black Eyed Peas

Check it out now
( เช็ค อิท เอ้า เนา)
Uh, check it out now [6x]
(อา , เช็ค อิท เอ้า เนา [ 6x ])

Chorus [2x]:
(โครัซ [ 2x ] :)

Everyday and all night
(เอวี่เดย์ แอ็นด ออล ไนท)
I dream of holding you tight
(ไอ ดรีม อ็อฝ โฮลดิง ยู ไทท)
Crazy as I may seem
(คเรสิ แอ็ส ซาย เม ซีม)
You’re all that I ever need, babe
(ยัวร์ ออล แดท ไอ เอฝเออะ นีด , เบบ)

I gotta make you mine, you’re someone I wanna own
(ไอ กอททะ เมค ยู ไมน , ยัวร์ ซัมวัน ไอ วอนนา โอน)
I wanna be the one you call when you feelin alone
(ไอ วอนนา บี ดิ วัน ยู คอล ฮเว็น ยู ฟีลิน อะโลน)
I’m gonna make it easy for you to unedrstand
(แอม กอนนะ เมค อิท อีสอิ ฟอ ยู ทู unedrstand)
You can be the infamous woman
(ยู แค็น บี ดิ อีนฟะมัซ วูมเอิน)
That partner in hand could be me, pleasurable company
(แดท พาทเนอะ อิน แฮ็นด เคิด บี มี , pleasurable คัมพะนิ)
Gettin you like enter, when I feel on your body
(เกดดิน ยู ไลค เอนเทอะ , ฮเว็น นาย ฟีล ออน ยุร บอดอิ)
It done hit me like ” jesus, please ”
(อิท ดัน ฮิท มี ไลค ” จีสัซ , พลีส “)
You movin authentic ’cause energy sent to me knees that
(ยู มูฝวิน ออเธนทิค คอส เอนเออะจิ เซ็นท ทู มี นี แดท)
Make em buckle [baby] speakin a buckle
(เมค เอ็ม บัคเคิล [ เบบิ ] สปีกิน อะ บัคเคิล)
Why don’t you undo yours, and make our body hussle
(ฮไว ด้อนท์ ยู อันดู ยุร , แอ็นด เมค เอ๊า บอดอิ hussle)
Isn’t it love when two body collide
(อีสซึ่น ดิธ ลัฝ ฮเว็น ทู บอดอิ ค็อลไลด)
Lettin all sparks that resembles fourth of july skies
(เลทดิน ออล ซพาค แดท รีเซ๊มเบิ้ล โฟธ อ็อฝ จูไล สกาย)
And you know how much I care about you right [oh yeah]
(แอ็นด ยู โน เฮา มัช ไอ แค อะเบาท ยู ไรท [ โอ เย่ ])
When you’re on my mind, i’ma be alright [oh yeah]
(ฮเว็น ยัวร์ ออน มาย ไมนด , แอมอา บี ออลไร๊ท [ โอ เย่ ])
I wanna love you down in so many ways [oh yeah]
(ไอ วอนนา ลัฝ ยู เดาน อิน โซ เมนอิ เว [ โอ เย่ ])
When I’m feeling blue, I think of you and say [oh yeah]
(ฮเว็น แอม ฟีลอิง บลู , ไอ ธิงค อ็อฝ ยู แอ็นด เซ [ โอ เย่ ])
And if you knew how deep I feel about you girl, then you will
(แอ็นด อิฟ ยู นยู เฮา ดีพ ไอ ฟีล อะเบาท ยู เกิล , เด็น ยู วิล)
Not think twice when I ask to hook up and go chill
(น็อท ธิงค ทไวซ ฮเว็น นาย อาซค ทู ฮุค อัพ แอ็นด โก ชิล)
It could be in my place [on my place]
(อิท เคิด บี อิน มาย พเลซ [ ออน มาย พเลซ ])
Or your place [or your place]
(ออ ยุร พเลซ [ ออ ยุร พเลซ ])
And we could let our body conversate, ’cause
(แอ็นด วี เคิด เล็ท เอ๊า บอดอิ conversate , คอส)

Chorus [2x]
(โครัซ [ 2x ])

This ain’t no attempt to get all up in your jeans
(ดีซ เอน โน แอ็ทเทมท ทู เก็ท ดอร์ อัพ อิน ยุร จีน)
Even though I wanna make you scream to extreme
(อีเฝ็น โธ ไอ วอนนา เมค ยู ซครีม ทู เอ็คซทรีม)
Our mouths give you chocolate treats like halloween
(เอ๊า เมาธ กิฝ ยู ชอคโอะลิท ทรีท ไลค แฮลโละวีน)
Act out scenes where you and I wrote, my scene ’cause it’s
(แอ็คท เอ้า ซีน ฮแว ยู แอ็นด ดาย โรท , มาย ซีน คอส อิทซ)
[something in the way you make me feel]
([ ซัมติง อิน เดอะ เว ยู เมค มี ฟีล ])
You got me feelin like I’m supposed to feel
(ยู ก็อท มี ฟีลิน ไลค แอม ซัพโพส ทู ฟีล)
Just you and i, upclose and personal
(จัซท ยู แอ็นด ดาย , upclose แอ็นด เพอซแน็ล)
I’ll be gentle while you lettin your emotional feel
(แอล บี เจ๊นเทิ่ล ฮไวล ยู เลทดิน ยุร อิโมฌะแน็ล ฟีล)
[chick-a-boom-boom] and you got it good like that
([ ชิค กา บูม บูม ] แอ็นด ยู ก็อท ดิธ เกิด ไลค แดท)
When you and I interact you’ll be whipped on contact
(ฮเว็น ยู แอ็นด ดาย อีนเทอะแรคท โยว บี วิพชฺ ออน คอนแท็คท)
’cause once you willy, you never go back
(คอส วันซ ยู วิวลี , ยู เนฝเวอะ โก แบ็ค)
Baby, once you go willy, you never go back
(เบบิ , วันซ ยู โก วิวลี , ยู เนฝเวอะ โก แบ็ค)
I said how much I care about you right [oh yeah]
(ไอ เซ็ด เฮา มัช ไอ แค อะเบาท ยู ไรท [ โอ เย่ ])
When you on my mind, i’ma be alright [oh yeah]
(ฮเว็น ยู ออน มาย ไมนด , แอมอา บี ออลไร๊ท [ โอ เย่ ])
I wanna love you down in so many ways [oh yeah]
(ไอ วอนนา ลัฝ ยู เดาน อิน โซ เมนอิ เว [ โอ เย่ ])
When I’m feeling blue, I think of you and say [oh yeah]
(ฮเว็น แอม ฟีลอิง บลู , ไอ ธิงค อ็อฝ ยู แอ็นด เซ [ โอ เย่ ])
And since you knew how deep I feel about you girl, then you will
(แอ็นด ซินซ ยู นยู เฮา ดีพ ไอ ฟีล อะเบาท ยู เกิล , เด็น ยู วิล)
Not think twice when I ask to hook up and go chill
(น็อท ธิงค ทไวซ ฮเว็น นาย อาซค ทู ฮุค อัพ แอ็นด โก ชิล)
It could be in my place [on my place]
(อิท เคิด บี อิน มาย พเลซ [ ออน มาย พเลซ ])
Or your place [or your place]
(ออ ยุร พเลซ [ ออ ยุร พเลซ ])
And we could let our body conversate, ’cause
(แอ็นด วี เคิด เล็ท เอ๊า บอดอิ conversate , คอส)

Chorus [2x]
(โครัซ [ 2x ])

[something in the way you make me feel]
([ ซัมติง อิน เดอะ เว ยู เมค มี ฟีล ])
You got me feelin like I’m supposed to feel [feel]
(ยู ก็อท มี ฟีลิน ไลค แอม ซัพโพส ทู ฟีล [ ฟีล ])
You got me feelin like I’m supposed to feel [feel]
(ยู ก็อท มี ฟีลิน ไลค แอม ซัพโพส ทู ฟีล [ ฟีล ])
You got me feelin like I’m supposed to feel [tell me babe]
(ยู ก็อท มี ฟีลิน ไลค แอม ซัพโพส ทู ฟีล [ เท็ล มี เบบ ])

[repeat]
([ ริพีท ])

[hmm…baby, alright]
([ อึม เบบิ , ออลไร๊ท ])
You’re all I need, babe, slow it down
(ยัวร์ ออล ไอ นีด , เบบ , ซโล อิท เดาน)
You’re all I need, babe, slow it down, uh, yeah yeah, uh
(ยัวร์ ออล ไอ นีด , เบบ , ซโล อิท เดาน , อา , เย่ เย่ , อา)
[you’re all I need, babe] I like that
([ ยัวร์ ออล ไอ นีด , เบบ ] ไอ ไลค แดท)
You’re all I need, babe, slow it down [you’re all I need, babe]
(ยัวร์ ออล ไอ นีด , เบบ , ซโล อิท เดาน [ ยัวร์ ออล ไอ นีด , เบบ ])
You’re all I need, babe, slow it down [you’re all I need, babe, oh yeah]
(ยัวร์ ออล ไอ นีด , เบบ , ซโล อิท เดาน [ ยัวร์ ออล ไอ นีด , เบบ , โอ เย่ ])
You, and you, I like that, yeah [it’s crazy, baby]
(ยู , แอ็นด ยู , ไอ ไลค แดท , เย่ [ อิทซ คเรสิ , เบบิ ])
You got me feelin like I’m supposed to feel, uh, yeah
(ยู ก็อท มี ฟีลิน ไลค แอม ซัพโพส ทู ฟีล , อา , เย่)
You’re all I need babe [3x]
(ยัวร์ ออล ไอ นีด เบบ [ 3x ])
Yeah, yeah, yeah, it won’t stop, ’cause
(เย่ , เย่ , เย่ , อิท ว็อนท ซท็อพ , คอส)
You’re all I need babe [3x]
(ยัวร์ ออล ไอ นีด เบบ [ 3x ])
You got me feelin like I’m supposed to feel
(ยู ก็อท มี ฟีลิน ไลค แอม ซัพโพส ทู ฟีล)
The way I’m supposed to feel [2x]
(เดอะ เว แอม ซัพโพส ทู ฟีล [ 2x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Way U Make Me Feel คำอ่านไทย Black Eyed Peas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น