เนื้อเพลง A Campfire Song คำอ่านไทย 10,000 Maniacs

A lie to say, ” O my mountain has coal veins and beds to dig.
( อะ ไล ทู เซ , ” โอ มาย เมานทิน แฮ็ส โคล เฝน แซน เบ็ด ทู ดิก)
500 men with axes and they all dig for me. ”
(500 เม็น วิฑ แอ็คซ แซน เด ออล ดิก ฟอ มี “)
A lie to say, ” O my river where many fish do swim,
(อะ ไล ทู เซ , ” โอ มาย รีฝเออะ ฮแว เมนอิ ฟิฌ ดู ซวิม ,)
half of the catch is mine when you haul your nets in. ”
(ฮาล์ฟ อ็อฝ เดอะ แค็ช อีส ไมน ฮเว็น ยู ฮอล ยุร เน็ท ซิน “)
Never will he believe that his greed is a blinding ray.
(เนฝเวอะ วิล ฮี บิลีฝ แดท ฮิส กรีด อีส ซา บลายดิง เร)
No devil or redeemer will cheat him.
(โน เด๊ฝิ้ล ออ redeemer วิล ชีท ฮิม)
He’ll take his gold to where he’s lying cold.
(เฮ็ล เทค ฮิส โกลด ทู ฮแว อีส ลายยิง โคลด)

A lie to say, ” O my mine gave a diamond as big as a fist. ”
(อะ ไล ทู เซ , ” โอ มาย ไมน เกฝ อะ ไดมันด แอ็ส บิก แอ็ส ซา ฟิซท “)
But with every gem in his pocket, the jewels he has missed.
(บัท วิฑ เอฝริ เจ็ม อิน ฮิส พอคเค็ท , เดอะ จูเอ็ล ฮี แฮ็ส มิซ)
A lie to say, ” O my garden is growing taller by the day. ”
(อะ ไล ทู เซ , ” โอ มาย ก๊าร์เด้น อีส กโรอิง ทอลเลอร์ ไบ เดอะ เด “)
He only eats the best and tosses the rest away.
(ฮี โอ๊นลี่ อีท เดอะ เบ็ซท แอ็นด tosses เดอะ เร็ซท อะเว)
Never will he be believe that his greed is a blinding ray.
(เนฝเวอะ วิล ฮี บี บิลีฝ แดท ฮิส กรีด อีส ซา บลายดิง เร)
No devil or redeemer can cheat him.
(โน เด๊ฝิ้ล ออ redeemer แค็น ชีท ฮิม)
he’ll take his gold to where he’s lying cold.
(เฮ็ล เทค ฮิส โกลด ทู ฮแว อีส ลายยิง โคลด)
Six deep in the grave.
(ซิคซ ดีพ อิน เดอะ กแรฝ)

Something is out of reach
(ซัมติง อีส เอ้า อ็อฝ รีช)
something he wanted
(ซัมติง ฮี ว็อนท)
something is out of reach
(ซัมติง อีส เอ้า อ็อฝ รีช)
he’s being taunted
(อีส บีอิง ทอน)
something is out of reach
(ซัมติง อีส เอ้า อ็อฝ รีช)
that he can’ beg or steal nor can he buy
(แดท ฮี แค็น เบ็ก ออ ซทีล นอ แค็น ฮี ไบ)

his oldest pain
(ฮิส โอลเอส เพน)
and fear in life
(แอ็นด เฟีย อิน ไลฟ)
there’ll not be time
(เดอะเรล น็อท บี ไทม)
his oldest pain
(ฮิส โอลเอส เพน)
and fear in life
(แอ็นด เฟีย อิน ไลฟ)
there’ll not be time
(เดอะเรล น็อท บี ไทม)

A lie to say ” O my forest has trees that block the sun
(อะ ไล ทู เซ ” โอ มาย ฟอเร็ซท แฮ็ส ทรี แดท บล็อค เดอะ ซัน)
and when I cut them down I don’t answer to anyone. ”
(แอ็นด ฮเว็น นาย คัท เฑ็ม เดาน นาย ด้อนท์ อานเซอะ ทู เอนอิวัน “)
No, no, never will he believe that his greed is a blinding ray
(โน , โน , เนฝเวอะ วิล ฮี บิลีฝ แดท ฮิส กรีด อีส ซา บลายดิง เร)
no devil or redeemer can cheat him.
(โน เด๊ฝิ้ล ออ redeemer แค็น ชีท ฮิม)
He’ll take his gold where he’s lying cold.
(เฮ็ล เทค ฮิส โกลด ฮแว อีส ลายยิง โคลด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Campfire Song คำอ่านไทย 10,000 Maniacs

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น