เนื้อเพลง So Beautiful คำอ่านไทย Dashboard Confessional

I heard that you were home again
( ไอ เฮิด แดท ยู เวอ โฮม อะเกน)
But you don’t look like you’re back to me.
(บัท ยู ด้อนท์ ลุค ไลค ยัวร์ แบ็ค ทู มี)
Well, if your focus is changing,
(เว็ล , อิฟ ยุร โฟ๊คัส ซิส เช้งจิ้นส ,)
Your gaze is transfixed on the part I cannot see.
(ยุร เกส อีส ทแร็นสฟีคซ ออน เดอะ พาท ไอ แคนน็อท ซี)

You’ve got your new ties.
(ยู๊ฟ ก็อท ยุร นยู ไท)
I’ve got my old lies.
(แอฝ ก็อท มาย โอลด ไล)
You’ve got your inside line
(ยู๊ฟ ก็อท ยุร อีนไซด ไลน)
But you’re never happy with what you’ve got.
(บัท ยัวร์ เนฝเวอะ แฮพพิ วิฑ ว็อท ยู๊ฟ ก็อท)

Careful now, you’re so beautiful
(แคฟุล เนา , ยัวร์ โซ บยูทิฟุล)
When you’ve convinced yourself
(ฮเว็น ยู๊ฟ ค็อนฝีนซ ยุรเซลฟ)
That no one else is quite as beautiful
(แดท โน วัน เอ็ลซ อีส คไวท แอ็ส บยูทิฟุล)

I heard that you were living well
(ไอ เฮิด แดท ยู เวอ ลีฝอิง เว็ล)
But you don’t look like you’re living to me.
(บัท ยู ด้อนท์ ลุค ไลค ยัวร์ ลีฝอิง ทู มี)
Although the sparkle is gone,
(ออลโฑ เดอะ สปาคเกิล อีส กอน ,)
Your smile is in place so that everyone watching will see.
(ยุร ซไมล อีส ซิน พเลซ โซ แดท เอ๊วี่วัน วัทชิง วิล ซี)

You’ve got them all convinced,
(ยู๊ฟ ก็อท เฑ็ม ออล ค็อนฝีนซ ,)
And I know it so well.
(แอ็นด ดาย โน อิท โซ เว็ล)
That you have missed your friends
(แดท ยู แฮ็ฝ มิซ ยุร ฟเร็นด)
But you can count on them.
(บัท ยู แค็น เคานท ออน เฑ็ม)

Hold it now, you’ve got everyone convinced
(โฮลด ดิท เนา , ยู๊ฟ ก็อท เอ๊วี่วัน ค็อนฝีนซ)
That you’re alright.
(แดท ยัวร์ ออลไร๊ท)
No one else is quite as wrong with it.
(โน วัน เอ็ลซ อีส คไวท แอ็ส ร็อง วิฑ อิท)

As soon as you’ve got it you want something else.
(แอ็ส ซูน แอ็ส ยู๊ฟ ก็อท ดิธ ยู ว็อนท ซัมติง เอ็ลซ)
It’s not the sell that you love, it’s yourself.
(อิทซ น็อท เดอะ เซ็ล แดท ยู ลัฝ , อิทซ ยุรเซลฟ)
It’s the not price that’s gonna cost you.
(อิทซ เดอะ น็อท พไรซ แด๊ท กอนนะ ค็อซท ยู)
It’s just the weight that’s gonna bring you
(อิทซ จัซท เดอะ เวท แด๊ท กอนนะ บริง ยู)
Down, down, down, down
(เดาน , เดาน , เดาน , เดาน)
It’s gonna bring you down, down, down, down, down
(อิทซ กอนนะ บริง ยู เดาน , เดาน , เดาน , เดาน , เดาน)

Hold it now.
(โฮลด ดิท เนา)
You’ve got everyone convinced that you’re alright.
(ยู๊ฟ ก็อท เอ๊วี่วัน ค็อนฝีนซ แดท ยัวร์ ออลไร๊ท)
No one else is quite as beautiful.
(โน วัน เอ็ลซ อีส คไวท แอ็ส บยูทิฟุล)

Careful now, you’re so beautiful
(แคฟุล เนา , ยัวร์ โซ บยูทิฟุล)
When you’ve convinced yourself
(ฮเว็น ยู๊ฟ ค็อนฝีนซ ยุรเซลฟ)
That no one else is quite as beautiful
(แดท โน วัน เอ็ลซ อีส คไวท แอ็ส บยูทิฟุล)

As soon as you’ve got it you want something else.
(แอ็ส ซูน แอ็ส ยู๊ฟ ก็อท ดิธ ยู ว็อนท ซัมติง เอ็ลซ)
It’s not the sell that you love, it’s yourself.
(อิทซ น็อท เดอะ เซ็ล แดท ยู ลัฝ , อิทซ ยุรเซลฟ)
It’s the not price that’s gonna cost you.
(อิทซ เดอะ น็อท พไรซ แด๊ท กอนนะ ค็อซท ยู)
It’s just the weight that’s gonna bring you
(อิทซ จัซท เดอะ เวท แด๊ท กอนนะ บริง ยู)
Down, down, down, down
(เดาน , เดาน , เดาน , เดาน)
It’s gonna bring you down, down, down, down, down
(อิทซ กอนนะ บริง ยู เดาน , เดาน , เดาน , เดาน , เดาน)

Careful now, you’re so beautiful
(แคฟุล เนา , ยัวร์ โซ บยูทิฟุล)
When you’ve convinced yourself
(ฮเว็น ยู๊ฟ ค็อนฝีนซ ยุรเซลฟ)
That no one else is quite as beautiful
(แดท โน วัน เอ็ลซ อีส คไวท แอ็ส บยูทิฟุล)

As soon as you’ve got it you want something else.
(แอ็ส ซูน แอ็ส ยู๊ฟ ก็อท ดิธ ยู ว็อนท ซัมติง เอ็ลซ)
It’s not the sell that you love, it’s yourself.
(อิทซ น็อท เดอะ เซ็ล แดท ยู ลัฝ , อิทซ ยุรเซลฟ)
It’s the not price that’s gonna cost you.
(อิทซ เดอะ น็อท พไรซ แด๊ท กอนนะ ค็อซท ยู)
It’s just the weight that’s gonna bring you
(อิทซ จัซท เดอะ เวท แด๊ท กอนนะ บริง ยู)
Down, down, down, down
(เดาน , เดาน , เดาน , เดาน)
It’s gonna bring you down, down, down, down, down
(อิทซ กอนนะ บริง ยู เดาน , เดาน , เดาน , เดาน , เดาน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง So Beautiful คำอ่านไทย Dashboard Confessional

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น