เนื้อเพลง Secret คำอ่านไทย The Pierces

Got a secret
( ก็อท ดา ซีคเร็ท)
Can you keep it?
(แค็น ยู คีพ อิท)
Swear this one you’ll save
(ซแว ดีซ วัน โยว เซฝ)
Better lock it, in your pocket
(เบทเทอะ ล็อค อิท , อิน ยุร พอคเค็ท)
Taking this one to the grave
(เทคอิง ดีซ วัน ทู เดอะ กแรฝ)
If I show you then I know you
(อิฟ ฟาย โฌ ยู เด็น นาย โน ยู)
Won’t tell what I said
(ว็อนท เท็ล ว็อท ไอ เซ็ด)
Cause two can keep a secret
(คอส ทู แค็น คีพ อะ ซีคเร็ท)
If one of them is dead…
(อิฟ วัน อ็อฝ เฑ็ม อีส เด็ด)

Why do you smile
(ฮไว ดู ยู ซไมล)
Like you’ve been told a secret
(ไลค ยู๊ฟ บีน โทลด อะ ซีคเร็ท)
Now you’re telling lies
(เนา ยัวร์ เทลลิง ไล)
Cause you have sworn to keep it
(คอส ยู แฮ็ฝ ซโวน ทู คีพ อิท)
But no one keeps a secret
(บัท โน วัน คีพ ซา ซีคเร็ท)
No one keeps a secret
(โน วัน คีพ ซา ซีคเร็ท)

Why when we do our darkest deeds
(ฮไว ฮเว็น วี ดู เอ๊า ดาร์คเนท ดีด)
Do we tell?
(ดู วี เท็ล)
They burn in our brains
(เด เบิน อิน เอ๊า บเรน)
Become a living hell
(บิคัม อะ ลีฝอิง เฮ็ล)
Cause everybody tells
(คอส เอวี่บอดี้ เท็ล)
Everybody tells…
(เอวี่บอดี้ เท็ล)

Got a secret
(ก็อท ดา ซีคเร็ท)
Can you keep it?
(แค็น ยู คีพ อิท)
Swear this one you’ll save
(ซแว ดีซ วัน โยว เซฝ)
Better lock it, in your pocket
(เบทเทอะ ล็อค อิท , อิน ยุร พอคเค็ท)
Taking this one to the grave
(เทคอิง ดีซ วัน ทู เดอะ กแรฝ)
If I show you then I know you
(อิฟ ฟาย โฌ ยู เด็น นาย โน ยู)
Won’t tell what I said
(ว็อนท เท็ล ว็อท ไอ เซ็ด)
Cause two can keep a secret
(คอส ทู แค็น คีพ อะ ซีคเร็ท)
If one of them is dead…
(อิฟ วัน อ็อฝ เฑ็ม อีส เด็ด)

Look into my eyes
(ลุค อีนทุ มาย ไอ)
Now you’re getting sleepy
(เนา ยัวร์ เกดดดิ้ง ซลีพอิ)
Are you hypnotized
(อาร์ ยู ฮีพโนะไทส)
By secrets that you’re keeping?
(ไบ ซีคเร็ท แดท ยัวร์ คีพอิง)
I know what you’re keeping
(ไอ โน ว็อท ยัวร์ คีพอิง)
I know what you’re keeping
(ไอ โน ว็อท ยัวร์ คีพอิง)

Got a secret
(ก็อท ดา ซีคเร็ท)
Can you keep it?
(แค็น ยู คีพ อิท)
Swear this one you’ll save
(ซแว ดีซ วัน โยว เซฝ)
Better lock it, in your pocket
(เบทเทอะ ล็อค อิท , อิน ยุร พอคเค็ท)
Taking this one to the grave
(เทคอิง ดีซ วัน ทู เดอะ กแรฝ)
If I show you then I know you
(อิฟ ฟาย โฌ ยู เด็น นาย โน ยู)
Won’t tell what I said
(ว็อนท เท็ล ว็อท ไอ เซ็ด)
Cause two can keep a secret
(คอส ทู แค็น คีพ อะ ซีคเร็ท)
If one of them is dead…
(อิฟ วัน อ็อฝ เฑ็ม อีส เด็ด)

[spoken]
([ ซโพเค็น ])

Alison?
(อลิสัน)
#NAME?
(#เนม)
I have something I want to tell you, but
(ไอ แฮ็ฝ ซัมติง ไอ ว็อนท ทู เท็ล ยู , บัท)
you have to promise to never tell anyone.
(ยู แฮ็ฝ ทู พรอมอิซ ทู เนฝเวอะ เท็ล เอนอิวัน)
#NAME?
(#เนม)
Do you swear on your life?
(ดู ยู ซแว ออน ยุร ไลฟ)
#NAME?
(#เนม)

[end spoken]
([ เอ็นด ซโพเค็น ])

You swore you’d never tell…
(ยู ซโว ยูต เนฝเวอะ เท็ล)
You swore you’d never tell…
(ยู ซโว ยูต เนฝเวอะ เท็ล)
You swore you’d never tell…
(ยู ซโว ยูต เนฝเวอะ เท็ล)
You swore you’d never tell…
(ยู ซโว ยูต เนฝเวอะ เท็ล)

Got a secret
(ก็อท ดา ซีคเร็ท)
Can you keep it?
(แค็น ยู คีพ อิท)
Swear this one you’ll save
(ซแว ดีซ วัน โยว เซฝ)
Better lock it, in your pocket
(เบทเทอะ ล็อค อิท , อิน ยุร พอคเค็ท)
Taking this one to the grave
(เทคอิง ดีซ วัน ทู เดอะ กแรฝ)
If I show you then I know you
(อิฟ ฟาย โฌ ยู เด็น นาย โน ยู)
Won’t tell what I said
(ว็อนท เท็ล ว็อท ไอ เซ็ด)
Cause two can keep a secret
(คอส ทู แค็น คีพ อะ ซีคเร็ท)
If one of them is dead…
(อิฟ วัน อ็อฝ เฑ็ม อีส เด็ด)

Got a secret
(ก็อท ดา ซีคเร็ท)
Can you keep it?
(แค็น ยู คีพ อิท)
Swear this one you’ll save
(ซแว ดีซ วัน โยว เซฝ)
Better lock it, in your pocket
(เบทเทอะ ล็อค อิท , อิน ยุร พอคเค็ท)
Taking this one to the grave
(เทคอิง ดีซ วัน ทู เดอะ กแรฝ)
If I show you then I know you
(อิฟ ฟาย โฌ ยู เด็น นาย โน ยู)
Won’t tell what I said
(ว็อนท เท็ล ว็อท ไอ เซ็ด)
Cause two can keep a secret
(คอส ทู แค็น คีพ อะ ซีคเร็ท)
If one of them is dead…
(อิฟ วัน อ็อฝ เฑ็ม อีส เด็ด)

Got a secret
(ก็อท ดา ซีคเร็ท)
Can you keep it?
(แค็น ยู คีพ อิท)
Swear this one you’ll save
(ซแว ดีซ วัน โยว เซฝ)
Better lock it, in your pocket
(เบทเทอะ ล็อค อิท , อิน ยุร พอคเค็ท)
Taking this one to the grave
(เทคอิง ดีซ วัน ทู เดอะ กแรฝ)
If I show you then I know you
(อิฟ ฟาย โฌ ยู เด็น นาย โน ยู)
Won’t tell what I said
(ว็อนท เท็ล ว็อท ไอ เซ็ด)
Cause two can keep a secret
(คอส ทู แค็น คีพ อะ ซีคเร็ท)
If one of them is dead…
(อิฟ วัน อ็อฝ เฑ็ม อีส เด็ด)

Yes two can keep a secret
(เย็ซ ทู แค็น คีพ อะ ซีคเร็ท)
If one of them is dead…
(อิฟ วัน อ็อฝ เฑ็ม อีส เด็ด)

Yes two can keep a secret
(เย็ซ ทู แค็น คีพ อะ ซีคเร็ท)
If one of us is… Dead.
(อิฟ วัน อ็อฝ อัซ ซิส เด็ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Secret คำอ่านไทย The Pierces

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น