เนื้อเพลง Crash คำอ่านไทย Gwen Stefani

Back it up, back it up
( แบ็ค อิท อัพ , แบ็ค อิท อัพ)
You got it, you got it
(ยู ก็อท ดิธ , ยู ก็อท ดิธ)
Put your hands up, put your hands up
(พัท ยุร แฮ็นด อัพ , พัท ยุร แฮ็นด อัพ)
You got it, you got it
(ยู ก็อท ดิธ , ยู ก็อท ดิธ)
Drive back baby to me fast in your car
(ดไรฝ แบ็ค เบบิ ทู มี ฟัซท อิน ยุร คา)
I’m here waiting, crash into me real hard
(แอม เฮียร เวททิง , คแร็ฌ อีนทุ มี ริแอ็ล ฮาด)

I wander ’round the room and I’m getting things ready
(ไอ วอนเดอะ เรานด เดอะ รุม แอ็นด แอม เกดดดิ้ง ธิง เรดอิ)
I picture you driving just like Mario Andretti
(ไอ พีคเชอะ ยู ดรายวิง จัซท ไลค มารีโอAndretti)
I got the cush, Kettle One, waiting for your engine
(ไอ ก็อท เดอะ cush , เคดเดว วัน , เวททิง ฟอ ยุร เอนจิน)
Your Grand Prix attention, it’s gonna be a party
(ยุร แกรนด์ พรีก แอ็ทเทนฌัน , อิทซ กอนนะ บี อะ พาทิ)

Don’t forget to make a U-turn
(ด้อนท์ เฟาะเกท ทู เมค เก ยู เทิน)
I see you left your blinker on
(ไอ ซี ยู เล็ฟท ยุร blinker ออน)
I got it rolled and ready here to burn
(ไอ ก็อท ดิธ โรล แอ็นด เรดอิ เฮียร ทู เบิน)
Meet me back at home
(มีท มี แบ็ค แกท โฮม)

Drive back baby to me fast in your car
(ดไรฝ แบ็ค เบบิ ทู มี ฟัซท อิน ยุร คา)
I’m here waiting, crash into me real hard
(แอม เฮียร เวททิง , คแร็ฌ อีนทุ มี ริแอ็ล ฮาด)

Driving fast in your car
(ดรายวิง ฟัซท อิน ยุร คา)
I’ve got you tracked on my radar
(แอฝ ก็อท ยู ทแรค ออน มาย เรดา)

It’s just such a trip how you’re still my speed racer
(อิทซ จัซท ซัช อะ ทริพ เฮา ยัวร์ ซทิล มาย ซพีด เรซเออะ)
You got me so addicted just like a free baser
(ยู ก็อท มี โซ แอดดีคท จัซท ไลค เก ฟรี baser)
I want you all over me like L.A.M.B.
(ไอ ว็อนท ยู ออล โอเฝอะ มี ไลค แอล อะ เอ็ม บี)
So get here A.S.A.P. it’s gonnna be a party
(โซ เก็ท เฮียร อะ เอส ซา พี อิทซ gonnna บี อะ พาทิ)

Don’t forget to make a U-turn [don’t forget to get here]
(ด้อนท์ เฟาะเกท ทู เมค เก ยู เทิน [ ด้อนท์ เฟาะเกท ทู เก็ท เฮียร ])
I see you left your blinker on [you see I want to get it on]
(ไอ ซี ยู เล็ฟท ยุร blinker ออน [ ยู ซี ไอ ว็อนท ทู เก็ท ดิธ ออน ])
I got it rolled and ready here to burn
(ไอ ก็อท ดิธ โรล แอ็นด เรดอิ เฮียร ทู เบิน)
Meet me back at home [you know you need me so come back]
(มีท มี แบ็ค แกท โฮม [ ยู โน ยู นีด มี โซ คัม แบ็ค ])

Drive back baby to me fast in your car
(ดไรฝ แบ็ค เบบิ ทู มี ฟัซท อิน ยุร คา)
I’m here waiting, crash into me real hard
(แอม เฮียร เวททิง , คแร็ฌ อีนทุ มี ริแอ็ล ฮาด)

Now you know you’re qualified
(เนา ยู โน ยัวร์ ควอลอิไฟด)
You’re in the pole position
(ยัวร์ อิน เดอะ โพล โพะสีฌอัน)
Put it in first gear, step on the pedal and drive fast
(พัท ดิธ อิน เฟิซท เกีย , ซเท็พ ออน เดอะ เพดแอ็ล แอ็นด ดไรฝ ฟัซท)

Back it up, back it up
(แบ็ค อิท อัพ , แบ็ค อิท อัพ)
You got it, you got it
(ยู ก็อท ดิธ , ยู ก็อท ดิธ)
Put your hands up, put your hands up
(พัท ยุร แฮ็นด อัพ , พัท ยุร แฮ็นด อัพ)
You got it, you got it
(ยู ก็อท ดิธ , ยู ก็อท ดิธ)

[I’m ready for you]
([ แอม เรดอิ ฟอ ยู ])
Drive back baby to me fast in your car
(ดไรฝ แบ็ค เบบิ ทู มี ฟัซท อิน ยุร คา)
[Me and you boo]
([ มี แอ็นด ยู บู ])
I’m here waiting, crash into me real hard
(แอม เฮียร เวททิง , คแร็ฌ อีนทุ มี ริแอ็ล ฮาด)

[I’m ready for you]
([ แอม เรดอิ ฟอ ยู ])
Drive back baby to me fast in your car
(ดไรฝ แบ็ค เบบิ ทู มี ฟัซท อิน ยุร คา)
[For me and you boo]
([ ฟอ มี แอ็นด ยู บู ])
I’m here waiting, crash into me real hard
(แอม เฮียร เวททิง , คแร็ฌ อีนทุ มี ริแอ็ล ฮาด)
Come on baby, please hurry up, you know I’m waiting for you
(คัมมอน เบบิ , พลีส เฮอริ อัพ , ยู โน แอม เวททิง ฟอ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Crash คำอ่านไทย Gwen Stefani

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น