เนื้อเพลง Come Get Some คำอ่านไทย Rooster

Baby it Dont Matter,
( เบบิ อิท ด้อนท์ แมทเทอะ ,)
Anyone Can See The Signs,
(เอนอิวัน แค็น ซี เดอะ ไซน ,)
I caught you looking over, with just a little bit of a smile,
(ไอ คอท ยู ลุคอิง โอเฝอะ , วิฑ จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ อะ ซไมล ,)
You tell him that you love him, while im running through your mind.
(ยู เท็ล ฮิม แดท ยู ลัฝ ฮิม , ฮไวล แอม รันนิง ธรู ยุร ไมนด)
Cos i know, that you know,
(คอซ ซาย โน , แดท ยู โน ,)
your cover will blow it’s only a matter of time.
(ยุร คัฝเออะ วิล บโล อิทซ โอ๊นลี่ อะ แมทเทอะ อ็อฝ ไทม)

It’s Not My Style, to try an cheat and lie,
(อิทซ น็อท มาย ซไทล , ทู ทไร แอน ชีท แอ็นด ไล ,)
why do you santify something that already died.
(ฮไว ดู ยู santify ซัมติง แดท ออลเรดอิ ได)
I’ve got something that i realise.
(แอฝ ก็อท ซัมติง แดท ไอ รีโอราย)

I aint gonna shout it from the rooftops honey,
(ไอ เอน กอนนะ เฌาท ดิธ ฟร็อม เดอะ รูฟทอบ ฮันอิ ,)
Tell me i’m the only one,
(เท็ล มี แอม ดิ โอ๊นลี่ วัน ,)
Kick em to the curb and baby dont stop running,
(คิด เอ็ม ทู เดอะ เคิบ แอ็นด เบบิ ด้อนท์ ซท็อพ รันนิง ,)
Tell me how you gonna come get some.
(เท็ล มี เฮา ยู กอนนะ คัม เก็ท ซัม)

Did you ever ask yourself the question’
(ดิด ยู เอฝเออะ อาซค ยุรเซลฟ เดอะ คเวซชัน)
Where the hell did i go wrong?’
(ฮแว เดอะ เฮ็ล ดิด ดาย โก ร็อง)
Cos you know when it’s true,
(คอซ ยู โน ฮเว็น อิทซ ทรู ,)
I’ll be waiting for you,
(แอล บี เวททิง ฟอ ยู ,)
So tell me how you gonna come, come
(โซ เท็ล มี เฮา ยู กอนนะ คัม , คัม)
Come Get Some.
(คัม เก็ท ซัม)

All those words your wasting,
(ออล โฑส เวิด ยุร เวซทิง ,)
Trying to tell yourself you need more time,
(ทไรอิง ทู เท็ล ยุรเซลฟ ยู นีด โม ไทม ,)
But whats the point in faking,
(บัท ว็อท เดอะ พอยนท อิน เฟคกิ้ง ,)
When you know your’ll never make it right.
(ฮเว็น ยู โน yourll เนฝเวอะ เมค อิท ไรท)
You say your head is blurry but i cant get you out of mine.
(ยู เซ ยุร เฮ็ด อีส บลูรี บัท ไอ แค็นท เก็ท ยู เอ้า อ็อฝ ไมน)
I don’t mean to cause pressure,
(ไอ ด้อนท์ มีน ทู คอส พเรฌเออะ ,)
but i just cant let ya,
(บัท ไอ จัซท แค็นท เล็ท ยา ,)
go on while your living this lie.
(โก ออน ฮไวล ยุร ลีฝอิง ดีซ ไล)

It’s not my style,
(อิทซ น็อท มาย ซไทล ,)
To let this pass me by,
(ทู เล็ท ดีซ เพซ มี ไบ ,)
Why do you santify something thats already died.
(ฮไว ดู ยู santify ซัมติง แด๊ท ออลเรดอิ ได)

I’ve got something that i realise,
(แอฝ ก็อท ซัมติง แดท ไอ รีโอราย ,)
I aint gonna shout it from the rooftops honey,
(ไอ เอน กอนนะ เฌาท ดิธ ฟร็อม เดอะ รูฟทอบ ฮันอิ ,)
Tell me i’m the only one,
(เท็ล มี แอม ดิ โอ๊นลี่ วัน ,)
Kick em to the curb and baby dont stop running,
(คิด เอ็ม ทู เดอะ เคิบ แอ็นด เบบิ ด้อนท์ ซท็อพ รันนิง ,)
Tell me how you gonna come get some.
(เท็ล มี เฮา ยู กอนนะ คัม เก็ท ซัม)

Did you ever ask yourself the question’
(ดิด ยู เอฝเออะ อาซค ยุรเซลฟ เดอะ คเวซชัน)
Where the hell did i go wrong?’
(ฮแว เดอะ เฮ็ล ดิด ดาย โก ร็อง)
Cos you know when it’s true,
(คอซ ยู โน ฮเว็น อิทซ ทรู ,)
I’ll be waiting for you,
(แอล บี เวททิง ฟอ ยู ,)
So tell me how you gonna come, come
(โซ เท็ล มี เฮา ยู กอนนะ คัม , คัม)
Come Get Some.
(คัม เก็ท ซัม)

Pushed out and waiting,
(พุฌ เอ้า แอ็นด เวททิง ,)
Blackedout and fading,
(Blackedout แอ็นด เฟดิง ,)
Flaked out and shaking,
(ฟแล็ค เอ้า แอ็นด เชคกิ้ง ,)
Just breaking for you [x2]
(จัซท บเรคคิง ฟอ ยู [ x2 ])
Freaked out and pacing,
(ฟรีค เอ้า แอ็นด เพซซิง ,)
I just cant go on like this forever.
(ไอ จัซท แค็นท โก ออน ไลค ดีซ เฟาะเรฝเออะ)

I aint gonna shout it from the rooftops honey,
(ไอ เอน กอนนะ เฌาท ดิธ ฟร็อม เดอะ รูฟทอบ ฮันอิ ,)
Tell me i’m the only one,
(เท็ล มี แอม ดิ โอ๊นลี่ วัน ,)
Kick em to the curb and baby dont stop running,
(คิด เอ็ม ทู เดอะ เคิบ แอ็นด เบบิ ด้อนท์ ซท็อพ รันนิง ,)
Tell me how you gonna come get some.
(เท็ล มี เฮา ยู กอนนะ คัม เก็ท ซัม)

Did you ever ask yourself the question’
(ดิด ยู เอฝเออะ อาซค ยุรเซลฟ เดอะ คเวซชัน)
Where the hell did i go wrong?’
(ฮแว เดอะ เฮ็ล ดิด ดาย โก ร็อง)
Cos you know when it’s true,
(คอซ ยู โน ฮเว็น อิทซ ทรู ,)
I’ll be waiting for you,
(แอล บี เวททิง ฟอ ยู ,)
So tell me how you gonna come, come
(โซ เท็ล มี เฮา ยู กอนนะ คัม , คัม)
Come Get Some.
(คัม เก็ท ซัม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Come Get Some คำอ่านไทย Rooster

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น