เนื้อเพลง Sugar (Gimme Some) คำอ่านไทย Trick Daddy feat Cee-Lo, Ludacris

[Cee-Lo] Uh huh
( [ ซี โล ] อา ฮู)
[T-Dubl] Yeah
([ ที Dubl ] เย่)
[Cee-Lo] Aw man I got a sweet tooth, can you dig it
([ ซี โล ] อาว แม็น นาย ก็อท ดา สวี้ท ทูธ , แค็น ยู ดิก อิท)
[T-Dubl] After this one you gon need a root canal then
([ ที Dubl ] อาฟเทอะ ดีซ วัน ยู ก็อน นีด อะ รูท คะแนล เด็น)
[Cee-Lo] I love sugar all of it
([ ซี โล ] ไอ ลัฝ ฌูกเออะ ออล อ็อฝ อิท)
[T-Dubl] This one for all the clean, decent women
([ ที Dubl ] ดีซ วัน ฟอ ออล เดอะ คลีน , ดีเซ็นท วีมเอิน)
[Cee-Lo] Lay it on me girl
([ ซี โล ] เล อิท ออน มี เกิล)
[T-Dubl] Pay Close Attention
([ ที Dubl ] เพ คโลส แอ็ทเทนฌัน)

[Hook: Cee-Lo]
([ ฮุค : ซี โล ])
She put that sugar on my tongue
(ชี พัท แดท ฌูกเออะ ออน มาย ทัง)
Shes gonna
(ชี กอนนะ)
Gimme gimme some
(กีมมิ กีมมิ ซัม)
She put it right there on my tongue [Skeet Skeet]
(ชี พัท ดิธ ไรท แดร์ ออน มาย ทัง [ ซคีตทฺ ซคีตทฺ ])
Right there on my tongue [She turns me on, like no other]
(ไรท แดร์ ออน มาย ทัง [ ชี เทิน มี ออน , ไลค โน อัฑเออะ ])

[Trick Daddy]
([ ทริค แดดดิ ])
And gimme some of your b*tter pecan
(แอ็นด กีมมิ ซัม อ็อฝ ยุร บี *tter พีแคน)
Put it right there on tip of my tongue, hold it
(พัท ดิธ ไรท แดร์ ออน ทิพ อ็อฝ มาย ทัง , โฮลด ดิท)
Right jeeeah
(ไรท jeeeah)
Cuz baby, if I bite you
(คัซ เบบิ , อิฟ ฟาย ไบท ยู)
I bet you like it
(ไอ เบ็ท ยู ไลค อิท)
French Vanilla’s a hell of a flavor for me
(ฟเร็นช ฝะนีลละ ซา เฮ็ล อ็อฝ อะ ฟเลเฝอะ ฟอ มี)
With strawberries, two cherries and whipped cream
(วิฑ สตอร์แบรีสฺ , ทู เชอร์รี่ แซน วิพชฺ ครีม)
The best things are the wet dreams
(เดอะ เบ็ซท ธิง แซร์ เดอะ เว็ท ดรีม)
And uh, the rest is just a flick without a sex scene
(แอ็นด อา , เดอะ เร็ซท อีส จัซท ดา ฟลิค วิเฑาท ดา เซ็คซ ซีน)
Or lee, I speak the truth
(ออ ลี , ไอ ซพีค เดอะ ทรูธ)
Cuz the blacker the berry
(คัซ เดอะ blacker เดอะ เบริ)
The sweeter the juice
(เดอะ สวีตเดอ เดอะ จูซ)
Cuz, Florida oranges and Georgia peaches
(คัซ , ฟอรีดา ออเร็นจ แซน จอร์จา พรีสเชด)
When they nice and ripe, they the best for eatin’
(ฮเว็น เด ไน๊ซ์ แอ็นด ไรพ , เด เดอะ เบ็ซท ฟอ อีดิน)
Southern boys we crave for old slice of pie after they main course
(ซัฑเอิน บอย วี คเรฝ ฟอ โอลด ซไลซ อ็อฝ ไพ อาฟเทอะ เด เมน โคซ)
So if you game for it
(โซ อิฟ ยู เกม ฟอ อิท)
I came for it
(ไอ เคม ฟอ อิท)
I got a thing for ya
(ไอ ก็อท ดา ธิง ฟอ ยา)
That I can’t ignore
(แดท ไอ แค็นท อิกโน)

[Hook – 2X]
([ ฮุค 2X ])

[Ludacris]
([ ลูดาคริ ])
She put that sugar on my tongue, tongue
(ชี พัท แดท ฌูกเออะ ออน มาย ทัง , ทัง)
Yippie Yippie, Yum Yum
(ยิ๊บพี ยิ๊บพี , ยัม ยัม)
Goodie goodie gum drop
(Goodie goodie กัม ดร็อพ)
Put me in a tongue lock
(พัท มี อิน อะ ทัง ล็อค)
Did it till my body went numb, numb
(ดิด ดิท ทิล มาย บอดอิ เว็นท นัม , นัม)
Laid her on her back, back
(เลด เฮอ ออน เฮอ แบ็ค , แบ็ค)
Turned her round, gave her bottom a smack, smack
(เทิน เฮอ เรานด , เกฝ เฮอ บอตตัม มา ซแม็ค , ซแม็ค)
She’s a woman from the block with the best of weave
(ชี ซา วูมเอิน ฟร็อม เดอะ บล็อค วิฑ เดอะ เบ็ซท อ็อฝ วีฝ)
But I won’t stop till I’m pullin out tracks, tracks
(บัท ไอ ว็อนท ซท็อพ ทิล แอม พลูลิน เอ้า ทแรค , ทแรค)
It was lust at first sight
(อิท วอส ลัซท แอ็ท เฟิซท ไซท)
And she couldn’t help sayin that she wanted to get with me
(แอ็นด ชี คูดซึ่น เฮ็ลพ เซย์อิน แดท ชี ว็อนท ทู เก็ท วิฑ มี)
And my size was just right
(แอ็นด มาย ไซส วอส จัซท ไรท)
Cuz she wanted a man with a little sec-ur-ity
(คัซ ชี ว็อนท อะ แม็น วิฑ อะ ลิ๊ทเทิ่ล เซคur อิทิ)
Said I been around the world twice
(เซ็ด ดาย บีน อะเรานด เดอะ เวิลด ทไวซ)
And my name ring bells from Atlanta to Sic-i-ly
(แอ็นด มาย เนม ริง เบลล์ ฟร็อม แอทแรนทา ทู ซิค ไอ ลิ)
Said she wanted it all night
(เซ็ด ชี ว็อนท ดิท ออล ไนท)
So put the bubbles in the tub and Ludacris and me
(โซ พัท เดอะ บั๊บเบิ้ล ซิน เดอะ ทับ แอ็นด ลูดาคริ แซน มี)

[Hook – 2X]
([ ฮุค 2X ])

Yeah Yeah Yeah Yeeeah Yeeeah Yeah
(เย่ เย่ เย่ เย้ เย้ เย่)
Yeah Yeah
(เย่ เย่)

[Trick Daddy]
([ ทริค แดดดิ ])
Sweetie you look so incredible
(ซวิทอิ ยู ลุค โซ อินเคร๊ดิเบิ้ล)
So delicious and so damn edible
(โซ ดิลีฌอัซ แซน โซ แด็ม อิดิ๊เบิ้ล)
All I need is some honey or syrup
(ออล ไอ นีด อีส ซัม ฮันอิ ออ ซีรัพ)
With a lil’ b*tter to rub down all your curves
(วิฑ อะ ลิล บี *tter ทู รับ เดาน ออล ยุร เคิฝ)
And no need for the lemonade
(แอ็นด โน นีด ฟอ เดอะ เลมะเนด)
Just a twist of lime and some grape Kool-Aid
(จัซท ดา ทวิซท อ็อฝ ไลม แอ็นด ซัม กเรพ Kool เอด)
Can I call you Caramel?
(แค็น นาย คอล ยู แคระเม็ล)
Cuz I’m bout to go coo-coo to taste your Coco Puffs
(คัซ แอม เบาท ทู โก คู คู ทู เทซท ยุร โคโค พัฟ)
One bowl ought to fill me up
(วัน โบล อ๊อธ ทู ฟิล มี อัพ)
But that milk gotta be cold enough
(บัท แดท มิลค กอททะ บี โคลด อินัฟ)
So supper time that’ll hold me up
(โซ ซัพเพอะ ไทม แธดิลโฮลด มี อัพ)
I might choke myself if I don’t slow it up, but
(ไอ ไมท โชค ไมเซลฟ อิฟ ฟาย ด้อนท์ ซโล อิท อัพ , บัท)
Honey, you look like a honeydew melon
(ฮันอิ , ยู ลุค ไลค เก honeydew เมลอัน)
Or strawberry with the whipped cream filling
(ออ ซทรอเบริ วิฑ เดอะ วิพชฺ ครีม ฟีลลิง)
Of the top part of the peach cobbler
(อ็อฝ เดอะ ท็อพ พาท อ็อฝ เดอะ พีช คอบเลอะ)
But uh, the fruit platter ought to do me better
(บัท อา , เดอะ ฟรูท พแลทเทอะ อ๊อธ ทู ดู มี เบทเทอะ)

[Hook – 2X]
([ ฮุค 2X ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sugar (Gimme Some) คำอ่านไทย Trick Daddy feat Cee-Lo, Ludacris

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น