เนื้อเพลง Lucifer คำอ่านไทย Jay-Z

See, See, See
( ซี , ซี , ซี)
I’m from the murder capitol where we murder for capitol
(แอม ฟร็อม เดอะ เมอเดอะ แคพอิท็อล ฮแว วี เมอเดอะ ฟอ แคพอิท็อล)

See, See, See
(ซี , ซี , ซี)
Kanyeeze you did it again you a genius n*gga
(Kanyeeze ยู ดิด ดิท อะเกน ยู อะ จีนยัซ เอ็น *gga)

So you n*ggas change your attitude ‘for they askin what happened to you
(โซ ยู เอ็น *ggas เชนจ ยุร แอททิทยูด ฟอ เด แอสกิน ว็อท แฮพเพ็น ทู ยู)

[Verse One]
([ เฝิซ วัน ])
Lord forgive him
(ลอด เฟาะกีฝ ฮิม)
He got them dark forces in him
(ฮี ก็อท เฑ็ม ดาค โฟซ ซิน ฮิม)
But he also got a rightous cause for sinnin
(บัท ฮี ออลโซ ก็อท ดา rightous คอส ฟอ sinnin)
Them a murder me so i gotta murder them first
(เฑ็ม มา เมอเดอะ มี โซ ไอ กอททะ เมอเดอะ เฑ็ม เฟิซท)
Emergency doctors performin procedures
(อิเมอเจ็นซิ ดอคเทอะ performin พโระซีเจอะ)
Jesus
(จีสัซ)
I ain’t tryin to be facetious
(ไอ เอน ทายอิน ทู บี ฟะซีฌัซ)
But ” Vengance is mine ” said the Lord
(บัท ” Vengance อีส ไมน ” เซ็ด เดอะ ลอด)
You said it better than all
(ยู เซ็ด ดิท เบทเทอะ แฑ็น ออล)
Leave n*ggas on deaths door
(ลีฝ เอ็น *ggas ออน เด็ธ โด)
Breathin off res-por-rators
(บีตดิน ออฟฟ res por rators)
for killin my best boy, HATERS
(ฟอ คิลลิน มาย เบ็ซท บอย , เฮเดอ)
On perminate hiatus as i skate
(ออน perminate ไฮเอทัซ แอ็ส ซาย ซเคท)
In the Mabach Benz
(อิน เดอะ Mabach เบนซฺ)
Fly this as i’m late
(ฟไล ดีซ แอ็ส แอม เลท)
Pumpin ” Brown Sugar ” by D’Angelo
(พัมปิน ” บเราน ฌูกเออะ ” ไบ DAngelo)
In Los Angeles
(อิน โรซAngeles)
Like an evangelist
(ไลค แอน อิแฝนเจะลิซท)
I can introduce you to your maker
(ไอ แค็น อีนทโระดยูซ ยู ทู ยุร เมคเออะ)
Bring you closer to nature
(บริง ยู โคลเซอร์ ทู เนเชอะ)
Ashes after they cremate you bastards
(แอสเชรด อาฟเทอะ เด คริเมท ยู แบซเทิด)
Hope you been readin your psalms and chapters
(โฮพ ยู บีน readin ยุร ซาม แซน แชพเทอะ)
Payin your ties being good Catholics
(เพย์อิน ยุร ไท บีอิง เกิด แคธโอะลิค)
I’m commin
(แอม commin)

[Chorus]
([ โครัซ ])
See, See, See
(ซี , ซี , ซี)
I’m from the murder capitol where we murder for capitol
(แอม ฟร็อม เดอะ เมอเดอะ แคพอิท็อล ฮแว วี เมอเดอะ ฟอ แคพอิท็อล)

See, See, See
(ซี , ซี , ซี)
So you n*ggas change your attitude ‘for they askin what happened to you
(โซ ยู เอ็น *ggas เชนจ ยุร แอททิทยูด ฟอ เด แอสกิน ว็อท แฮพเพ็น ทู ยู)

[Verse Two]
([ เฝิซ ทู ])
Yes
(เย็ซ)
This is Holly war
(ดีซ ซิส ฮอลลิ วอ)
I wet cha all with the Holly water
(ไอ เว็ท ชา ออล วิฑ เดอะ ฮอลลิ วอเทอะ)
Spray from the Hetckler Koch auto
(ซพเร ฟร็อม เดอะ Hetckler Koch ออโท)
Matic all the static shall cease to exist
(Matic ออล เดอะ ซแททอิค แฌ็ล ซีซ ทู เอ็กสีซท)
Like a sematical i throw a couple at you
(ไลค เก sematical ไอ ธโร อะ คั๊พเพิ่ล แอ็ท ยู)
Take six
(เทค ซิคซ)
Spread love to all of my dead thugs
(ซพเร็ด ลัฝ ทู ออล อ็อฝ มาย เด็ด ธัก)
I’ll pour out a little Louie til i head above
(แอล โพ เอ้า ดา ลิ๊ทเทิ่ล ลูยอี ทิล ไอ เฮ็ด อะบัฝ)
Yes Sir
(เย็ซ เซอ)
And when i perish
(แอ็นด ฮเว็น นาย เพริฌ)
The meek shall inherit the earth
(เดอะ มีค แฌ็ล อินเฮริท ดิ เอิธ)
Until that time it’s on a poppin Church
(อันทีล แดท ไทม อิทซ ออน อะ พอพปิน เชิช)
Like Don Bishop
(ไลค ด็อน บีฌอัพ)
The fifth upon cock either
(เดอะ ฟิฟธ อุพอน ค็อค อีเฑอะ)
Lift up your soul or give the Holly ghost please
(ลิฟท อัพ ยุร โซล ออ กิฝ เดอะ ฮอลลิ โกซท พลีส)
I leave ya in somebodys Catedrial
(ไอ ลีฝ ยา อิน ซัมบอดี้ Catedrial)
And stuntin like Evil Kenevil
(แอ็นด สตันดิน ไลค อี๊วิ้ว Kenevil)
I’ll let you see where that bright light lead you
(แอล เล็ท ยู ซี ฮแว แดท ไบร๊ท ไลท เล็ด ยู)
The more you talk the more you irkin us
(เดอะ โม ยู ทอค เดอะ โม ยู irkin อัซ)
The more you gonna need memorial services
(เดอะ โม ยู กอนนะ นีด มิโมเรียล เซอฝิซ)
The Black Albums second verse is like
(เดอะ บแล็ค แอลบัม เซคอันด เฝิซ อีส ไลค)
Devil’s Pie please save some dessert for us
(เด๊ฝิ้ล ไพ พลีส เซฝ ซัม ดิเสิท ฟอ อัซ)

Man i gotta get my soul right
(แม็น นาย กอททะ เก็ท มาย โซล ไรท)
I gotta get these Devils out my life
(ไอ กอททะ เก็ท ฑิส เด๊ฝิ้ล เอ้า มาย ไลฟ)
These cowards gonna make a n*gga ride
(ฑิส เคาเอิด กอนนะ เมค เก เอ็น *gga ไรด)
They won’t be happy til somebody dies
(เด ว็อนท บี แฮพพิ ทิล ซัมบอดี้ ได)

Man i gotta get my soul right
(แม็น นาย กอททะ เก็ท มาย โซล ไรท)
For i’m locked up for my whole life
(ฟอ แอม ล็อค อัพ ฟอ มาย โฮล ไลฟ)
Evertime it seems it’s all right
(Evertime อิท ซีม อิทซ ซอร์ ไรท)
Somebody want they soul to rise
(ซัมบอดี้ ว็อนท เด โซล ทู ไรส)

[I’ll chase you off of this Earth]
([ แอล เชซ ยู ออฟฟ อ็อฝ ดีซ เอิธ ])

[Verse Three]
([ เฝิซ ธรี ])
I got dreams of holdin a Nine milla
(ไอ ก็อท ดรีม อ็อฝ โฮดดิน อะ ไนน milla)
To Bobs killa
(ทู บ็อบ คิวลา)
Askin him ” why? ” as my eyes fill up
(แอสกิน ฮิม ” ฮไว ” แอ็ส มาย ไอ ฟิล อัพ)
These days i can’t wake up with a dry pillow
(ฑิส เด ซาย แค็นท เวค อัพ วิฑ อะ ดไร พีลโล)
Gone but not forgotten holmes i still feel ya
(กอน บัท น็อท ฟอร์กอทเดน อาโฮมสฺ ซาย ซทิล ฟีล ยา)
SO…Curse the day that birthed the bastard
(โซ เคิซ เดอะ เด แดท เบิธ เดอะ แบซเทิด)
Who caused your Church mass
(ฮู แคสซฺ ยุร เชิช มาซ)
Reverse the crash
(ริเฝิซ เดอะ คแร็ฌ)
Reverse the blast
(ริเฝิซ เดอะ บลาซท)
And reverse the car
(แอ็นด ริเฝิซ เดอะ คา)
Reverse the day, and there you are
(ริเฝิซ เดอะ เด , แอ็นด แดร์ ยู อาร์)
Bob Allah
(บ็อบ แอลละ)
Lord forgive him we all have sined
(ลอด เฟาะกีฝ ฮิม วี ออล แฮ็ฝ ซิน)
But Bobs a good dude please let him in
(บัท บ็อบ ซา เกิด ดยูด พลีส เล็ท ฮิม อิน)
And if you feel in my heart that i long for revenge
(แอ็นด อิฟ ยู ฟีล อิน มาย ฮาท แดท ไอ ล็อง ฟอ ริเฝนจ)
Please blame it on the sun of the mournin
(พลีส บเลม อิท ออน เดอะ ซัน อ็อฝ เดอะ mournin)
Thanks Again
(แธ็งค อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lucifer คำอ่านไทย Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น